Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXII/13
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXII/13

 Protokół Nr XXII/13
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
 w dniu 05 marca 2013r.

               Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Posłanka na Sejm RP p. Elżbieta Gapińska
- Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku  p. Michał Twardy
- Radni Powiatu Płockiego: p. Tomasz Skorupski, p. Wiesław Wożniak, p. Andrzej Kuliński
- Wójt Gminy Bodzanów p. Grażyna Pietrzak
- Proboszcz Parafii świętej Anny w Blichowie ks. Włodzimierz Dzieńkowski
- Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku mjr Zbigniew Przybyszewski oraz Oficer Wydziału   WKU  kpt. Jacek Blekicki
- Przedstawicielki Stowarzyszenia „ Żurawianki ”  p. Ewa Wiercioch i p. Sabina Pielaszewska
- Prezes Stowarzyszenia „ Nasza Przyszłość” p. Agnieszka Jakubiak
- Członkowie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego p. Dariusz Myzia i p. Benedykt Chmielewski
- Dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych
- Prezesi OSP
- Sołtysi
- Mieszkańcy gminy
- Uczniowie szkół z terenu gminy wraz z opiekunami
- Przedstawiciele prasy i telewizji
                                             
                  Proponowany  porządek  obrad:
 
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.  
 5. Wygłoszenie referatu  „ Uzasadnienie  heraldyczne herbu Prawdzic  w   świetle historii  i istniejących legend.”
  6. Program artystyczny „ Mała ojczyzna – kiedy o Niej myślę.”
  7. Podjęcie uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady  Gminy  Bulkowo nr  95/XIV/08 z dnia 22.02.2008 roku.
  8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustanowienia   herbu,   flagi   i   pieczęci  Gminy Bulkowo oraz  zasad ich stosowania.
  9. Wręczenie medalu za zasługi dla obronności kraju.
10. Wystąpienia zaproszonych gości.
11. Podsumowanie akcji:
      a) zbierania nakrętek
      b) Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
           Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
           Do proponowanego porządku obrad poprawki zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie po punkcie 6:  „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r. Nr 175/XX/12 z dnia 28.12.2012r.” oraz  o wykreślenie  punktu 11 ppkt. a i b. W związku z poprawkami nastąpią zmiany w numeracji kolejnych punktów proponowanego porządku obrad.
Porządek XXII - ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za )  z uwzględnieniem  zmian proponowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
             Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
           Przewodniczący Rady Gminy oraz Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Budżetu przedstawili protokoły z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
          Wójt Gminy Bulkowo p. Gabriel Graczyk zwrócił uwagę na historyczną chwilę w dziejach Gminy Bulkowo, kiedy to prawie dwuletnie starania zostaną uwieńczone ustanowieniem herbu. Od dziś stanie się on znakiem, z którym będzie utożsamiana Gmina Bulkowo jako jednostka samorządu terytorialnego. Niech ten herb nas zbliża, jednoczy, niech nam uświadamia, że mamy swoją małą ojczyznę.
Wójt Gminy serdecznie podziękował wszystkim , którzy wnieśli swój wkład w powstanie herbu, flagi i pieczęci, zacnym gościom za uświetnienie swoją obecnością gminnego święta, za oprawę artystyczną.

Punkt 5.
         Pan Przemysław Szelągowski wygłosił    referat  „ Uzasadnienie    heraldyczne  herbu Prawdzic  w  świetle  historii  i istniejących legend.”
        Przewodniczący Rady Gminy zapraszał gości do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
          Uczniowie ZSO w Blichowie zaprezentowali program artystyczny „ Mała  ojczyzna – kiedy o Niej myślę.”

Punkt 7.
         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2013r.  Nr 175/XX/12 z dnia 28.12.2012r. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Rada  Gminy  jednogłośnie ( 15 za )  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady 
Gminy  Bulkowo nr  95/XIV/08  z dnia 22.02.2008 roku.  Podjęta uchwała   w załączeniu     do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
                                                                      
Punkt 9.
               Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka odczytał treść projektu uchwały Rady Gminy   w  sprawie   ustanowienia   herbu,   flagi   i   pieczęci  Gminy Bulkowo  oraz  zasad ich stosowania.
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. Mieczysław Józwiak odczytał pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Uchwałę nr 107-1033/0/2012 Komisji Heraldycznej w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo. Dokumenty zawierają pozytywne opinie dot. w/w projektów.
                 Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę   w  sprawie   ustanowienia   herbu, flagi  i  pieczęci  Gminy Bulkowo  oraz  zasad ich stosowania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
          Zastępca Komendanta WKU w Płocku mjr Zbigniew Przybyszewski i Oficer Wydziału  WKU w Płocku  kpt. Jacek Blekicki oraz Wójt Gminy wręczyli Medal „ Za zasługi dla obronności kraju” nadany przez Ministra Obrony Narodowej Państwu Andrzejowi i Barbarze Niemirowskim.
          Wyrazy uznania  Państwu Niemirowskim przekazał  Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk.

Punkt 11.
        Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Cytacki odczytał adres przekazany  przez Posła na Sejm RP  p. Macieja Małeckiego. (adres w załączeniu do nin. protokołu). Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
- Posłanka na Sejm RP p. Elżbieta Gapińska
- Wójt Gminy Bodzanów p. Grażyna Pietrzak ( przekazany przez p. Wójt adres w załączeniu do nin. protokołu).

Punkt 12.
              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w obradach, podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w prace nad herbem. Udało się sfinalizować pracę wielu osób. W sposób szczególny podziękował Wójtowi Gminy. Wykonano prace na wysokim poziomie, o czym świadczy m.in. opinia Komisji Heraldycznej.
          Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXII - ej  Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.
                                              
                      Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                           Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                 Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi