Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVIII/14
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVIII/14

Protokół Nr XXXVIII/14
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 23 września 2014r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 3 osoby.

           Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7  Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zmiany uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2014 – 2026
      b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r.
      c) wyrażenia zgody  na  nieodpłatne  przekazanie sprzętu pożarniczego dla OSP  Bulkowo               
  8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i  dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
              Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
              Porządek XXXVIII – ej Sesji Rady Gminy  Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za ) w proponowanej wersji, bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
               Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie  ( 15 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
               Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
18.07 – uczestniczył w zakończeniu półkolonii w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w  Bulkowie, z których skorzystało ponad 50  dzieci. Na miejscu odbywały si zajęcia dla dzieci, odbyło się również dużo wycieczek. Wójt Gminy przekazał podziękowania dla Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie, którzy tak świetnie zorganizowali wypoczynek dzieciom.
19.08 – odbył wizytę u notariusza w związku z realizacją uchwał Rady Gminy.
27.08 – uczestniczył w zebraniu ze strażakami.
30.08– uczestniczył w konferencji  „Model Lokalnej Współpracy” organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie m.in. na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji przeciwdziałających  bezrobociu na naszym terenie jak również spółdzielnie socjalne, Gminna Biblioteka Publiczna i stowarzyszenia z naszej gminy. Wójt podziękował za organizację konferencji pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z p. kierownik.
03.09 – uczestniczył w Dożynkach Gminnych organizowanych z sukcesem już po raz drugi w tej kadencji. Podczas dożynek odbywały się występy artystyczne, konkursy dla mieszkańców oraz zabawa. Na organizację przedsięwzięcia  pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Cieszymy się, że po ciężkiej pracy rolnicy mogli odpocząć przy zabawie. Wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej a w sposób szczególny delegacjom z wieńcami dożynkowymi oraz wszystkich tym, którzy je przygotowywali. Podziękował również księdzu proboszczowi Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu za możliwość wspólnego zorganizowania święta w blichowskiej parafii.
01.09 – uczestniczył w otwarciu i poświęceniu łącznika pomiędzy budynkami A i B przy ZSO w Bulkowie.
03 – 04. 09 – uczestniczył w Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbył się w Teresinie.
05.09 – spotkał się z przedstawicielami Poczty Polskiej.
06.09 – uczestniczył w „Narodowym czytaniu” zorganizowanym w GBP w Bulkowie. Tym razem było to czytanie „Trylogii”. Wójt podziękował GBP na czele z p. dyrektor oraz dzieciom, uczniom i seniorom, którzy również uczestniczyli w tej pięknej akcji.
07.09 – uczestniczył w Dożynkach Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego. Podziękował delegacji z wieńcem - stowarzyszeniu „Żurawianki” i p. M. Józwiakowi, oraz osobom, które przybyły z wieńcami parafialnymi.
09.09 – uczestniczył w odbiorze remizy OSP w Pilichówku i świetlicy w Bulkowie, które przeszły kompleksową termomodernizację.
10.09 – uczestniczył w odbiorze parkingu w Blichowie.
11.09 – uczestniczył w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Banku Żywności i z rolnikami w sprawie działań interwencyjnych na rynku owoców i warzyw.
14.09 – uczestniczył w Dożynkach Gminnych w  Małej Wsi.
15.09 – uczestniczył w odbiorze technicznym drogi powiatowej Pilichówko - Pilichowo wraz ze zjazdami. Wykonano też dywanik asfaltowy pod kościół w Pilichowie oraz zjazd na osiedle  Odebrano także odcinek drogi powiatowej przez wieś Pilichówko.
18.09 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
20.09 – uczestniczył w „Turnieju powiatowym piłki siatkowej”. Podziękował młodzieży reprezentującej naszą gminę, opiekunowi p. M. Józwiakowi i pracownikowi UG  p. K. Jakubiakowi.
22.09 – uczestniczył w cyklicznej imprezie „Pożegnanie lata” w Szkole Podstawowej  w Nowych Krubicach.
              W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy odbył także wiele wyjazdów w teren  głównie na inwestycje gminne, aby maksymalnie dopilnować wykonywanych prac. Dużo inwestycji jest już zakończonych tj.: parking w Blichowie, droga powiatowa Pilichówko – Pilichowo, droga przez wieś Pilichówko z 50% udziałem finansowym gminy, termomodernizacja budynku OSP Pilichówko ( także odnowienie wnętrza )  oraz świetlicy w Bulkowie, budowa łącznika przy ZSO w Bulkowie, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Blichowo – Gocłowo,  przebudowa drogi gminnej w Szastach, realizowane jest położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Osieka. Wójt Gminy podziękował za pomoc przy realizacji drogi w Szastach radnemu oraz sołtysowi. Droga przygotowana jest pod utwardzenie.                Część dróg modernizowana jest  dzięki temu, że zakupiono sprzęt do Gospodarki Komunalnej i pracują na nim nasi ludzie. Realizowane w ten sposób drogi gminne to : Pilichowo – Romanowo, w Nadułkach - Majdanach,  Sochocino – Czyżewie, a za chwilę w Rogowie, Bulkowie, dokończenie drogi w Sochocino – Pradze, w Nowym Podlecku, gdzie lada chwila będzie ogłoszony przetarg na wycinkę drzew i  nastąpi modernizacja drogi. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Nowych Łubkach w kierunku Sochocino – Pragi. Ogłoszony jest też przetarg na doposażenie oddziałów przedszkolnych i placów zabaw przy wszystkich szkołach na terenie gminy na łączną kwotę 500 tys. zł. i są to w całości środki finansowe pozyskane z zewnątrz.
Cała obecna kadencja była  bardzo pracowita, bardzo dużo zostało już zrobione   i wykonywanie zadań będzie trwało dalej. Do realizacji zaplanowano np. zagospodarowanie działki ze stawem w Bulkowie, gdzie będzie wiejski park rekreacji, pogłębiony sam staw. Zaplanowano wykonanie mini boisk i placu zabaw również  w Bulkowie na osiedlu. Wnioski zostały złożone i pomyślnie przechodzą kolejne etapy. Jednak priorytetem były i są drogi. Szkoda tylko, że bardzo duże środki finansowe na modernizacje dróg były do pozyskania z zewnątrz w poprzednich kadencjach, teraz ich po prostu nie ma. Obecnie są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inne cele i nasza gmina te środki pozyskuje i to na szeroką skalę. Po raz pierwszy w historii Gmina Bulkowo jest w „złotej setce” na ponad 1500 gmin wiejskich w Polsce, które pozyskują najwięcej unijnych środków finansowych, a w województwie mazowieckim na 226 gmin jesteśmy na 6. miejscu i jest to efekt pracy głównie w obecnej kadencji.
Wójt Gminy zaprosił uczestników obrad oraz wszystkich mieszkańców gminy na obchody 100 – lecia OSP Pilichówko, które odbędą się w  dniu 28.09.br.
Wójt Gminy przypomniał, że wydane w okresie międzysesyjnym zarządzenia dostępne są w BIP – ie gminy Bulkowo.
         Wiceprzewodniczący Rady Gminy D. Cytacki w imieniu własnym oraz mieszkańców podziękował Wójtowi Gminy oraz radnym za wykonanie ponad 3 km. drogi asfaltowej od Blichowa przez Gocłowo. Zaznaczył, że na tę drogę czekał 12 lat. Tylko obiecano a nie robiono. Dodał, że przede wszystkim gorące słowa podziękowania należą się Wójtowi Gminy. Prosił o postawienie znaku drogowego ostrzegającego o niebezpiecznym zakręcie na przedmiotowej drodze.
         Radny B. Matczak dziękował Wójtowi Gminy za wytyczenie geodezyjne ok. 1,5 km. drogi w Pilichowie, okopanie jej rowami, usunięcie krzewów. Dziękował też pracownikom gospodarki komunalnej, którzy wykonywali te prace, bo wykonano je bardzo dobrze.
          Radny M. Józwiak podkreślił bardzo dobre funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Prosił, aby w najbliższym czasie zwiększona została liczba godzin pracy dla pedagoga szkolnego.
Wójt Gminy zapewnił, że większa ilość godzin dla pedagoga szkolnego zostanie uwzględniona w budżecie gminy na 2015r. Nadmienił, że w bieżącej kadencji wykonano wiele inwestycji. Dodał, że szkoda, iż nie udało się  wykonać całej drogi powiatowej przez Pilichówko jak również drogi powiatowej przez Krubice Stare. Ze strony gminy było bardzo dużo zabiegów, żeby te drogi wykonać jednak czasami trudno jest wytłumaczyć postawę starostwa. Gdyby były to drogi gminne nie powiatowe pewnie byłyby już utwardzone. Deklarowaliśmy udział własnych środków finansowych, pomoc naszego sprzętu przy robotach ziemnych tak  jak przy innych drogach powiatowych. Liczyliśmy, że starostwo przeznaczy środki finansowe na te zadania, lecz tak się nie stało. Ze strony gminy te zadania absolutnie nie są „odpuszczone”. Dalej będą czynione starania, aby te drogi jak najszybciej zrealizować.
           Radny D. Bodgan pytał jakich spraw dotyczyło spotkanie z  Pocztą Polską. Czy nie ma zagrożenia likwidacji poczty w Bulkowie?
Wójt Gminy informował, że zakusy na likwidację placówki w Bulkowie były na przełomie lat 2011/12. Wówczas m.in. z UG wysłano kategoryczne pismo do Poczty Polskiej, aby placówka pozostała. Projekt likwidacji odłożono. Spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej dotyczyło współpracy pomiędzy gminą a pocztą, która szuka oszczędności. Poczta dzierżawi od nas pomieszczenia w Bulkowie i tu nastąpił „ukłon” z naszej strony polegający na nieznacznym obniżeniu czynszu dzierżawnego w stosunku do ubiegłych lat. Zrobiliśmy to z myślą o tym, aby zwiększyć szanse pozostawienia  placówki w Bulkowie w przyszłości, bo korzysta z niej wielu naszych mieszkańców. Nie chcemy jej reorganizacji. Kategorycznie się temu sprzeciwiamy.
      Radny B. Matczak podziękował Wójtowi Gminy za bardzo dobrą współpracę ze starostwem i bazą drogową w Bodzanowie w kwestii realizacji dróg powiatowych.  Dużo pracy wykonano w Pilichowie i w Pilichówku także na tych drogach, gdzie nie działo się nic przez 20 lat. Trzeba docenić też pracę kierownika bazy drogowej w Bodzanowie.
Wójt Gminy potwierdził b. dobrą współpracę z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. M. Błaszczykiem oraz z kierownikiem bazy w Bodzanowie p. R. Kulińskim. Bardzo dobrym posunięciem było zakupienie sprzętu do GK nie tylko do prac wykonywanych na drogach. Sprzęt jest wykorzystywany np. przy awariach wodociągowych, dzięki czemu można usunąć je niemal od ręki, także w dni wolne od pracy, podczas gdy  poprzednicy korzystali w takich sytuacjach z usług firm zewnętrznych co znacznie wydłużało czas usuwania awarii oraz zwiększało koszty. Podobnie zresztą dzieje się teraz na drogach, gdzie w wielu przypadkach wykonujemy prace własnym sprzętem i własnymi ludźmi zamiast wynajmować do tego firmy zewnętrzne.
Przewodniczący Rady Gminy podał przykład oszczędności jakie zostają w gminie dzięki temu, że posiada własny sprzęt. Za usunięcie jednej z awarii w przeszłości gmina wypłacała firmie zewnętrznej ok. 1700 zł. Obecnie taka sama awaria to koszt dla gminy rzędu  300 – 400 zł.
                Radny M. Józwiak zauważył, że sukcesy gminy osiągnięte w obecnej kadencji to m.in. efekt porozumienia się wszystkich radnych i Wójta Gminy. Tu  nikt się  nie kłócił, nikt nikogo nie atakował, tylko pracował dla dobra mieszkańców. W  kurierze   wydawanym przez gminę to koniecznie trzeba odnotować. Wyeksponować też należy  osiągnięcia w tej kadencji, zrealizowane inwestycje itd. Tymczasem w lokalnej broszurce pisze się straszne paszkwile rodem spod budki z piwem, zamieszczane są nieprawdziwe informacje nt gminy.
Wypowiedź radnego M. Józwiaka spotkała się z aprobatą wszystkich radnych.
Z opinią radnego M. Józwiaka zgodził się także mieszkaniec gminy, były radny podkreślając, że jest zaskoczony jak wiele udało się włodarzom gminy zrealizować tylko przez jedną kadencję, szczególnie na drogach. W terenie niektórzy mówią jednak tylko o długach gminy, ale przecież to oczywiste, że aby realizować inwestycje każda gmina musi  zaciągać  kredyty.
Wójt Gminy podkreślił, że dzięki zaradności budżet gminy został w obecnej kadencji  zwiększony o miliony, które pochodzą głównie ze środków unijnych. Kredyty natomiast, jeśli są przez gminę zaciągane, to tylko na inwestycje i ewentualnie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kiedyś na Sesji Rady Gminy jeden pan pytał o dług gminy na koniec poprzedniej kadencji. Śmieszy tylko to, że sam pełnił do końca poprzedniej kadencji funkcję kierowniczą. Na koniec 2010r. zadłużenie wynosiło ponad 6 mln. zł. ( ok.5.4 mln. zł. to były zobowiązania kredytowe plus ok. 750 tys. zł pozostawione w niezapłaconych fakturach )  i było to zadłużenie przy 14. milionowym budżecie gminy. Obecny budżet gminy to prawie 21 mln. zł. Budżet gminy został znacznie zwiększony, głównie poprzez pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. Chętnie wzięlibyśmy fundusze na drogi, boiska, hale sportowe, ale tych po prostu nie ma. Były do wzięcia w poprzednich kadencjach.
Mieszkaniec gminy pytał, czy prawdą jest ,że zadłużenie gminy sięga dziś 13 mln. zł., bo tak mu powiedziała wysoko wykształcona osoba
Wójt Gminy zapewnił, że jest to nieprawda i mówienie o takiej kwocie to jest fałszywa kampania wyborcza. Są to oszczerstwa.

Punkt 5.
              Przewodniczący Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Budżetu odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń Komisji Rady Gminy.
               Wójt Gminy informował, że gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w maksymalnej wysokości 20 tys. zł. na zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro dla OSP Bulkowo, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wsparcie finansowe na omawiany cel zadeklarowali też sponsorzy. Całkowita wartość sprzętu to 49.140 zł. Wójt podziękował WFOŚiGW za przyznanie funduszy.
               Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 6.
               Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
a)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata  2014 – 2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2014r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na  nieodpłatne  przekazanie sprzętu pożarniczego dla OSP  Bulkowo. Podjęta uchwała  w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
               Radny A. Krokowski zwrócił się do Skarbnika Gminy o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2015r. środków finansowych na geodetę w związku z poprzerywaną drogą  w Krzykosach.
               Radny B. Matczak  wskazał na dalszą potrzebę nawożenia żwirem dróg gminnych. Dobrze byłoby, aby jeszcze  wygospodarować jakieś fundusze na ten cel.
Wójt Gminy przypomniał, że nigdy przedtem nie przeznaczono tak dużych kwot na remonty dróg gminnych co przez ostatnie dwa lata. Żwir nawozi się praktycznie bez przerwy i jest to towar bardzo dobrej jakości.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że po nawiezieniu drogi żwirem wykonawca zbiera kamienie.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak jest właśnie zapisane w umowie i jest to przestrzegane.
               Komendant Gminny OSP p. B. Matczak nadmienił o nieporozumieniu jakie powstało w jednostce OSP w Bulkowie i dotyczyło wyłączenia prądu. Jednostka w Bulkowie jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i poprosił Wójta o wyjaśnienia.
Wójt Gminy wyjaśnił, że o całej sprawie dowiedział się wieczorem i to poprzez  „pocztę pantoflową” a nie oficjalnie jak to natychmiast powinno nastąpić przez osoby decyzyjne w OSP Bulkowo. Faktycznie prąd wyłączono i rano tego samego dnia nie można było uruchomić syreny. Jest to karygodne. W tym samym dniu jeden z druhów przyniósł dopiero fakturę bodajże sprzed dwóch miesięcy, na której oprócz płatności bieżącej juz widniały zaległości jeszcze z poprzedniego okresu rozliczeniowego, czyli w sumie z kilku miesięcy. Tak oznajmiła p. Skarbnik. W dodatku druhowie tą poprzednią fakturę zgubili. Zaległości zostały natychmiast zapłacone z kasy Urzędu Gminy, ale cóż z tego, jeżeli prąd został wyłączony. Żeby Urząd płacił faktury najpierw musi je mieć a te przychodzą na prywatny adres któregoś ze strażaków zgodnie z dyspozycją pewnie prezesa lub zarządu. Zapanował bałagan w jednostce. Teraz powinien spotkać się zarząd jednostki, aby sprawę wyjaśnić, bo prąd był odłączony,  syrena milczała a przecież jednostka jest włączona do KSRG. Prezes OSP Bulkowo miał nieuzasadnione pretensje do UG, ponieważ faktura do UG nie została dostarczona. To zarząd powinien pilnować porządku  w jednostce i w przypadku problemów telefonować od razu do UG i Komendanta Gminnego OSP, a nie roznosić informacje w sklepach. Wójt Gminy zwrócił się do Komendanta Gminnego OSP o dopilnowanie, aby spraw faktur ktoś w jednostce pilnował. Podziękował dyrektorowi firmy Energa – Operator, że jednym telefonem udało się sprawę załatwić i prąd został szybko włączony.
Komendant Gminny OSP stwierdził, ze sytuacja z brakiem prądu, to wina zarządu jednostki na czele z prezesem. Osoby, które dokonały zaniedbania powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności.
              Radny D. Bogdan prosił o środki finansowe na dożwirowanie dróg gminnych np. w  Sochociono – Czyżewie, gdzie już wysypano kilkanaście wywrotek, ale to jest jeszcze za mało.
Wójt Gminy przypomniał, że w roku bieżącym przeznaczono znacznie większe środki finansowe na żwirowania dróg, niż to pierwotnie zakładano. Można jeszcze zastanowić się nad możliwościami wyasygnowania środków na żwirowania dróg, ale to może okazać się trudne. Należy pamiętać, że budżet gminy nie jest z gumy i nie można „dokładać” zadań                      w nieskończoność tym bardziej, że plan z początku roku został już dawno wykonany.
               Radny B. Matczak zwrócił uwagę na podorywanie przez rolników niektórych dróg. Prosił również o wysypanie przyczepy drobnych kamieni  przed budynkiem strażnicy   w Pilichówku. Dobrze byłoby, aby rejon drogowy powycinał krzaki i chwasty przy drodze powiatowej w Pilichówku tym bardziej, że wkrótce odbędzie się uroczystość  100 – lecia   OSP Pilichówko.
               Radny J. Bigos przypomniał o pilnej konieczności zabezpieczenia drogi przy starej cegielni w Nowych Łubkach. Droga jest podkopana.
               Radny D. Bogdan zapytał o  status uchwał Rady Gminy dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gm. Bulkowo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych.
Wójt Gminy informował, że zgodnie z procedurą uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
               Radny B. Matczak informował, że w Pilichowie na działce należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych  utworzone zostało dzikie wysypisko śmieci i trzeba z tym zrobić porządek.

Punkt 9.
               Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę nr Pł.315.2014 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 10.09.2014r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo informacji  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. RIO wydała opinię pozytywną. (informację nt wykonania budżetu Gminy Bulkowo za I  półrocze 2014r. radni otrzymali w terminie ustawowym ).
               Przewodniczący Rady Gminy odczytał informację, o przygotowanie których wnioskowali radni na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy:
-  dot. kredytów zaciąganych przez Gminę Bulkowo i stanu zadłużenia gminy w okresie 2010 – 2014 oraz realizacji zadań inwestycyjnych ( dokument w załączeniu do nin.   protokołu ).
- dot. liczby odbytych posiedzeń i podjętych uchwał  w bieżącej kadencji (dokument w załączeniu do nin. protokołu )
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że patrząc na przedstawione kwoty finansowe należy pamiętać o szeregu inwestycji wykonanych w tej kadencji. Poza wymienionymi  w dokumencie inwestycjami realizowane są ze środków zewnętrznych również takie projekty jak „wykluczenie cyfrowe”, w ramach którego oprócz zestawów komputerowych i darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców doposażane są także sale komputerowe w szkołach. Mamy  projekt na kwotę  500 tys. zł dotyczący doposażenia oddziałów przedszkolnych oraz placów zabaw przy wszystkich szkołach czy kolejny projekt edukacyjny na ok. 500 tys. zł. dla uczniów gimnazjów. Do tego należy dodać projekty realizowane przez GOPS.
Mieszkaniec gminy pytający wcześniej o dług stwierdził, że z informacji przedłożonych na dzisiejszej Sesji wynika, iż w terenie ktoś celowo i fałszywie przedstawia sytuację finansową gminy rozpowiadając  o 13. milionowym zadłużeniu gminy. Prawda jest zupełnie inna.
               Omawiając informację dotyczącą liczby odbytych posiedzeń i podjętych uchwał  przez  radnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że  przy porównywalnej liczbie Sesji w  obecnej i poprzedniej kadencji obecna Rada Gminy podjęła do tej pory aż 326 uchwał, podczas gdy w trakcie całej poprzedniej kadencji podjęto ich 231. Świadczy to                           o bardzo dużej ilości pracy jaką wykonali radni a także o bardzo dobrej organizacji pracy kierowanego przez Wójta UG,  który przygotowywał projekty uchwał a następnie je realizował.  Za wykonaną pracę Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania.
Wójt Gminy stwierdził, że jest bardzo zadowolony z obecnej kadry pracowniczej. Nastąpiły pewne ruchy personalne, ale potwierdzeniem faktu, że były one właściwe są opinie o kompetentnej pracy urzędników  zarówno wśród mieszkańców gminy jak i urzędów oraz instytucji zewnętrznych współpracujących z naszą gminą.  Osoby, które załatwiają sprawy w naszym urzędzie podkreślają, że w porównaniu z wcześniejszymi latami obecne funkcjonowanie UG to zupełnie „inny świat”.
Radny B. Matczak informował, że jeden z działaczy powiatowych PSL oraz dyrektor ZDP w Płocku w rozmowie wyrazili opinie, że w obecnej kadencji gmina Bulkowo jest nie do poznania jeśli porównamy ją z okresem poprzednim. Nie szczędzili słów pochwały nt funkcjonowania gminy i samego UG.
                Wójt Gminy poinformował uczestników Sesji, że samorząd gminy Bulkowo  z okazji obchodów 15 – lecia utworzenia Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku otrzymał od dyrektora biura statuetkę w podziękowaniu za b. dobrą współpracę. Odczytał przekazany wraz ze statuetką list uznaniowy. 

Punkt 10.
                 Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia XXXVIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.30.
                                               
                             Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                 Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                Waldemar Kajka

Dokumenty do pobrania:
Informacja na temat liczby odbytych posiedzeń i podjętych uchwał w bieżącej kadencji
(wprowadził: Robert Wiśniewski 2014-11-13 09:40:47)
rozmiar pliku: 34Kb
Informacja dotycząca kredytów zaciąganych przez Gminę Bulkowo i stanu zadłużenia gminy w okresie 2010 – 2014
(wprowadził: Robert Wiśniewski 2014-11-13 10:03:25)
rozmiar pliku: 41Kb
Główne zadania inwestycyjne w latach 2011-2014
(wprowadził: Robert Wiśniewski 2014-11-13 10:06:23)
rozmiar pliku: 46.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi