Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VII/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VII/07

Protokół Nr VII/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 22 marca 2007 roku.

 

 

    Rozpoczęcie obrad – godz.14.00,sala posiedzeń UG w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy

Bulkowo.

W obradach uczestniczyli wszyscy Radni-15 osób (wg.załączonej listy obecności)

W Sesji uczestniczyli także:

- Sekretarz Gminy p.,Tadeusz Godziemski

- Mieszkańcy Gminy – ok.40 osób.

 

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wniesienia zażalenia na Postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

      w Warszawie dotyczące zamiaru likwidacji Szkół Podstawowych

      w Nadułkach i Włókach.

  b) powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku lustracyjnym.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2

Przewodn.RG;informuję,że w dzisiejszej Sesji Wójta Gminy zastępuje p.Sekretarz.Wójt wyjechał na dwudniowe szkolenie z oc.

Radny Cybulski:w punkcie 6a wnioskuję o włączenie dyskusji.Wyjazd Wójta – to coś tu nie tak.

Sekretarz Gminy:wyjazd Wójta był zaplanowany dużo wcześniej.

Porządek obrad został przyjęty z poprawką zgłoszona przez Radnego

Cybulskiego ( 14 za, 1 wstrz.).

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty bez dokonywania poprawek (14za przy 1 wstrz.).

 

Punkt 4.

W zastępstwie Wójta Gminy sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia złożył Sekretarz Gminy.

Pytań nie było.

 

Punkt 5.

Radny Golacik:zgłaszam do rozwiązania problem drogi  od p.Dominiaka do p.Sielczaka.Wójt tłumaczy,że droga jest Powiatu,Powiat,że Gminy.Jak jest naprawdę.

Sekretarz:odpowiem w ciągu 3-4 dni.

 

Radny I.Woliński:drogi widmo w Gminie np.od Dobrej w kierunku Gromicta droga to szok! Droga koło p.Jabłońskiej,tu był zakładany wodociąg - jest bagno, nie można wyjechać.

 

Radny Kujawa:co z Komisją,która jeździła na drogi? Kiedy będzie równanie dróg.

 

p.Sekretarz:droga do p.Mazura będzie zrobiona jak tylko obeschnie.Co do drogi w Dobrej to zobaczymy to w planach czyja ona jest.A równiarki wyjdą na drogi jak tylko będzie odpowiednia pogoda.Wybór ofert nastąpił.

 

Radny M.Woliński:podobno przetarg na drogi wygrało dwóch,potem okazało się,że będzie robił jeden? Czy jeden podoła?Do kogo zgłaszać się po równanie?

Przewodn.RG: pierwsze oferty to były kwoty (mniej więcej) 620-670zł.Potem nastąpiło ponowne zapytanie o ceny i p.Guziński podał, jeśli dobrze pamiętam kwotę 340-360 zł na 1km drogi.Dlaczego on nie wystartował w pierwszym przetargu – nie wiem.Wiem natomiast,że umowa jest podpisana,równiarka już chodzi tam gdzie można wejść.Czy on się wyrobi – to jakby sprawa p Guziń- skiego.

 

Radny Cybulski:Komisja jeździła po drogach i jak Wójt mówił,miała ona oceniać,gdzie drogi należy robić.U mnie był p.Rysiu i nic nie wiedział.

Przewodn.RG:wiem, że dwie Komisje jeździły po drogach dwa dni po ostatniej Sesji.

 

Punkt 6a.

Przewodn.RG poinformował zebranych,że po uchwale Rady Gminy w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Podstawowych w Nadułkach i Włókach opinię wydał Kurator Oświaty i jest to opinia negatywna(przewodn.RG odczytał pisma  w tej sprawie).Co do Szkoły Worowie opinia jest pozytywna.Dzisiaj jest propozycja podjęcia uchwały w sprawie wniesienia zażalenia na opinię Kuratora dot.Szkół w Nadułkach i we Włókach po to,aby zachować ciąg zdarzeń.Prawdopodobnie znów dostaniemy odpowiedź odmowną,ale wówczas będziemy mieli podstawę wystąpić do Ministerstwa o zwiększenie dotacji oświatowej.Na wniesienie zażalenia mamy czas 7 dni, i stąd zwołana w trybie pilnym Sesja Rady Gminy.

Radny Cybulski:ja  mam przepisy Ministra Edukacji i np. można stwierdzić,że nie było powiadomienia rodziców o likwidacji! Nie ośmieszajmy się z zażaleniem.Nie psujmy dobrego wizerunku gminy PSL-owskiej!A oszczędności szukajmy np.na równiarkach a nie na oświacie!

Radny Golacik:zmieniliśmy organizację sieci Szkól.Jak to się ma do zamknięcia szkół?

Przewodn.RG:jeszcze niczego nie podejmowaliśmy ostatecznie.Rada jest przed podjęciem uchwały o likwidacji.Jeśli odpowiedź na nasz zażalenie będzie negatywna to temat się kończy.Wystąpimy wtedy jednak o środki finansowe na cele oświatowe.

Radny Cybulski: Minister pisze,że Rada prowadzi ośwtę. jaka jest treść zażalenia?

Przewodn.RG:wpierw musi powstać uchwała Rady,potem pismo.

p.Jankowski:na pół roku przed likwidacją musi być konsultacja z rodzicami a takiej nie było.Na poprzedniej Sesji Pan Przewodniczący Rady nas oczernił mówiąc o negatywnej opinii Sanepidu – wcale takiej nie było!

Przewodn.RG:ten Pan kłamie,takie pismo przyszło do Wójta.

p.Jankowski: jeśli przyszło do Wójta to ja przepraszam.Chcę powiedzieć, że zawsze obowiązywała zasada,że to co społeczne, wspiera się.Przecież  tak wybudowano tę Szkołę.

Radny Cybulski:ta opinia Sanepidu była na Komisji Oświaty i tylko odnośnie Worowic była to opinia negatywna.

p.Klepczarek:Dyrektor Szkoły w Nadułkach nie dostał tego pisma.

A co do oszczędności,to oszczędzajmy od wczoraj.Ile np.na drogi poszło w ub.roku?

Dalej duża grupa zgromadzonych na sali obrad mieszkańców Gminy apelowała do Przewodniczącego Rady Gminy,aby uchwała o zażaleniu nie powstawała, by tematu dalej nie ciągnąć.Mieszkańcy mówili – rozejdźmy się w zgodzie.

Przewodn.RG:tu chodzi głownie o możliwość pozyskania środków finansowych z Ministerstwa.Na likwidację raczej zgody nie będzie.

p.Jankowski:jeśli napiszemy zażalenie,to zaczniemy kopać dołki jeden pod drugim.

Jeden z mieszkańców mówił,że nie ma dobrych dróg,aby dowozić dzieci.Mówił, że pomysł zamykania Szkół był Przewodniczącego Rady,który nie rozumie chłopskiej sytuacji.

Radny Kamiński:poza subwencją oświatową w 2006 roku, jakie jeszcze środki pozyskaliśmy na oświatę?

Przewodn.RG:już nic.

Radny Kamiński:Gminie niedawno zarzucono niegospodarność co do funkcjonowania oświaty.W ub.roku pieniądze,które mogły pójść do nas, poszły do Radzanowa i Bodzanowa! I teraz zanosi się na to samo.

p.Michalak:nie przypominam sobie,aby w poprzedniej kadencji zarzucano nam niegospodarność w oświacie.

Przewodn.RG;tu chodziło nie tyle o złą gospodarność co o złą sieć szkół w Gminie.

p.Klepczarek:w ub.roku Worowie zgodziły się na zamknięcie.To czemu tej Szkoły nie zamknięto dla oszczędności? Inne oszczędności – ile płacimy podatków na oczyszczalnie w Bulkowie, która jest wykorzystana jedynie w 30%?

Radny Cybulski:skąd p.Kaminski wie,że dawano pieniądze gminom Bodzanów i Radzanowo?Dawano pewnie tym,którym się należało.

Radny Kamiński:informacja jest w BIP-ie.

Radny Golacik:wiadomo,ze część Szkół trzeba zamknąć, ale róbmy to inaczej, w ciągu kilku lat.

Przewodn.RG: od kilku lat o tym dyskutujemy.

Radny Golacik:ale trzeba rozmawiać z mieszkańcami!

Radny Szymański:ale trzeba pamiętać o tym,że dotując małe Szkoły okradamy większe.

Mieszkańy obecni na Sali odpowiadali,że przecież kosztem wszystkich buduje się np.salę gimnastyczną w Bulkowie, czy też rozbudowuje Blichowo.

p.Jankowski:kiedyś z naszych podatków szły pieniądze na inne Szkoły np. na Łubku czy też Blichowo i Bulkowo.Ciekawe,w której miejscowości odbudowanoby czynem społecznym Szkołę po spaleniu? We Włókach była  kradzież komputerów i sami mieszkańcy poradzili sobie z ich odkupieniem.

Ponadto chcę wszystkich zaprosić do korzystania z Mazowieckiej Izby Rolniczej.Na szkoleniu Izby nie było władz Gminy.

p.Klepczarek:Szkołę Łubki budowano przez 28 lat! ze środków gminnych.

Radny M.Wopliński:ja nie będę głosował za zamknięciem szkół.Ale p,Klepczarek robił wcześniej dochodzenia,ile to Nauczyciele zarabiają!

Dalej mówił: na wieżę telefoniczną w Łubkach nie zgodziło się też Bulkowo a dziś mamy dwie wieże w Bulkowie.Co do zamknięcia Szkół, to chyba i Nauczyciele coś ludziom podpowiadają.A co do zamykania Szkół, to rzeczywiście trochę nie tak zaczęliśmy to robić.

p.Klepczarek:za wieżę w CPN-ie w Bulkowie kasę bierz prywatny, a Wójt jakiś czas temu jeszcze mu podatek umorzył – była wywieszka na tablicy!

         Mieszkańcy Gmina zwracali uwagę,że p.Wójt powiedział im, że o likwidacji Szkół decyduje Rada.

Przewodn.RG;jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na budowę, w tym i wieży, to pozwolenia takie wydaje Starostwo,nie Wójt.

 

         Rada Gminy ( 10 za,2 przeciw,3 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie wniesienia zażalenia na Postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie dotyczące zamiaru likwidacji Szkół Podstawowych w Nadułkach i we Włókach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 6b

         Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku lustracyjnym.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 7.

Punkt został zrealizowany w części w punkcie 5 przyjętego porządku obrad. Na zapytania,na które nie udzielono odpowiedzi bezpośrednio na Sesji, odpowiedzi będą przekazane pisemnie.

 

Punkt 8.

p.Michalak:informuję Państwa, że w najbliższą środę będzie głosowanie w Powiecie nad 20tys.zł na Gminy Bulkowo,dla osób dotkniętych klęską huraganu.

Radny Woźniak:czy był przetarg na rozbudowę Szkoły w Blichowie?

Przewodn.RG:przetarg się odbył.Nie ma na Sesji p.Skarbnik,ale orientacyjnie powiem,że kwota przetargowa wynosi ok.900tys.zł.Aktualnie biegnie czas odwoławczy.

Radny Kamiński:chciałbym wiedzić.jaka była pozyskana dotacja na rozbudowę Szkoły Blichowo, a ile musimy dołożyć,aby zbilansować zadanie.

 

Punkt 9.

        W tym  punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo

p.Kazimierz Przepiórski, dokonując zamknięcia VII-ej Sesji Rady Gminy.

Obrady zakończono ok.godziny 16.00.

 

                                Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski 

Przewodniczył: Kazimierz Przepiórski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi