Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr X/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr X/07

PROTOKÓŁ NR X/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 sierpnia 2007 roku

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00,sala posiedzeń Urzędu Gminy  w Bulkowie.

Przewodniczącyobrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych.

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

W sesji udział wzięli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny Urzędu Gminy p.Zdzisław Kwiatkowski

 

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Interpelacje i zapytania Radnych.

  6.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.

     b) zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie”

     c) zmiany uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

     d) zmiany uchwały nr 64/XII/04 Rady Gminy Bulkowo w sprawie ustalenia  sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

     e) ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im.Marii   Konopnickiej w Bulkowie

     f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie         Gminy Bulkowo w latach 2006 – 2013

  7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie projektu porządku obrad zgłoszono następującą poprawkę:

p.Wójt:wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych (podinsp.ds.Rady Gminy rozdał Radnym projekt uchwały przed Sesją).Wymieniowych w projekcie uchwały dróg Powiat w najbliższym czasie nie będzie remontował, stąd propozycja przejęcia dróg przez Gminę.Tylko Właściciel dróg może występować o środki z zewnątrz.

     Porządek X-ej Sesji został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) z poprawką  zgłoszoną przez Wójta Gminy.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie(14 za) bez dokonywania zmian.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej międzysesyjej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Pan Wójt przypominał o zbliżających się Dożynkach Powiatowych.Zaprosił na uroczystość Radnych oraz wszystkich mieszkańców Gminy.

 

Punkt 5.

Interpelacji czy zapytań nie zgłoszono.

 

Punkt 6.

podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych

 

Radny Cybulski:dlaczego proponowane do przejęcia drogi są tylko z jednego rejonu?

p.Wójt:chcemy przejąć te drogi żwirowe, aby stworzyć ciągi komunikacyjne.

Powiat tych dróg nie będzie robił.

Radny Cybulski:jak je przejmiemy,to trzeba będzie je odśnieżać,  a to dodatkowe koszty.

Radny I.Woliński:co to za argument,że Powiat nie będzie robił swoich dróg?

Na tej zasadzie, to wszystko można przejąć.Może lepiej naciskać na władze powiatowe,aby te drogi remontowały?

Radny M.Woliński:tych dróg Powiat nigdy nie odśnieżał.Wszystko robimy my.

Drogi te są bardzo potrzebne.Wiosną nie można tam przejechać.

Przewodn.RG:jeśli przejmiemy te drogi,to będziemy mogli wystąpić o środki

finansowe.Do 2012r Powiat o środki na te drogi nie będzie występował.

Radny I.Woliński:przed żniwami miałem problem z mostkiem, a chodziło jedynie o 600-700zł.Skąd weżmiemy środki na utrzymanie przejętych dróg?

p.Michalak:jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na remonty dróg to spoza budżetuy można pozyskać do 80% kosztów.

Radny Kamiński:Powiat nie może pozyskać a my pozyskamy?To tylko odpychanie problemu od siebie.Po tej stronie Gminy też są problemy np.droga

Worowie-Daniszewo,problem identyczny w sensie ciągu dróg.

Radny M.Woliński:od wyborów poszły w teren Gminy obietnice o drogach.I na początku powinniśmy się spotkać,żeby ustalić jakąś kolejność.Przejmijmy

te drogi i zacznijmy robić porządek.Są drogi,gdzie kombajn nie może przejechać, bo rosną drzewa.Pradze te drogi są b.potrzebne.

Radny I.Woliński:problem dróg powinniśmy omówić na komisjach.

Przewodn.RG:bierzmy się do roboty, bo nic nie zrobimy.Mamy dwie możliwości: albo przejmiemy drogi,albo uchwałę odrzucamy.

p.Wójt:termin podjęcia tej uchwały mija z końcem sierpnia br.

Przewodn.RG:to może przejmijmy te drogi,a nad resztą będziemy myśleć?

Niektóre rzeczy już mi się znudziły.Np. kwestia działek w Bulkowie,Nic nie drgnęło już od kilku lat.Generalnie pojawiają się wizje, a nie ma etapu realizacji.Przecież musimy mieć dobre drogi.Dlaczego na dziś nie mamy dokumentacji na wykonanie np.30km dróg? Wówczas możnaby zachować jakąś logikę.Dzisiaj tylko rwiemy problem i faktycznie  Radni I.Woliński i Kamiński też mają rację.

Radny Kujawa:kiedyś wodociągowaliśmy Gminę ale wpierw była ustalona kolejność wodociągowania.Tym samym nikt do nikogo nie miał potem pretensji.

p.Bogdan:na terenie Pragi oprócz dróg powiatowych są też gminne.I one też są zaniedbane.Złożyliśmy do Rady pismo w tej sprawie.

Przewodn.RGo pismach Sołectwa Praga porozmawiamy później.Teraz dyskutujmy o drogach powiatowych.Apetyty na drogi rozbudzono w kampanii wyborczej i teraz wszystko powinno nabierać realnego kształtu.

Radny Cybulski:uważam,że powinniśmy występować także o przejęcie innych dróg.

p.Michalak:chcę poinformować,że procedura przejęcia drogi powiatowej przez Gminę trwa ok. 1 roku.A może przy przejęciu zawrzeć klauzulę,że przejęte drogi Powiat jeszcze przez 2 lata będzie odśnieżał i równał?

Radny Kamiński:a jaka jest możliwość wpisania teraz do uchwały innych dróg?

Radca Prawny:rozwinięcie teraz uchwały nie jest możliwe.

Przewodn.RG:proponuje podjąć tę uchwałę, a nad resztą popracujemy.

p.Klepczarek:problem dróg powinien być poukładany przez jedną osobę i jedna osoba powinna to trzymać w rękach.

Radny M.Woliński:Wójt słabo kieruje i uważam,że właśnie tu jest jego wina.

Dożynki nie są takie ważne,drogi są ważniejsze.Poza tym powinniśmy mieć ludzi do ściągania środków z zewnątrz.

p.Wójt:przy omawianym problemie zawinili Geodezja w Płocku i Zarząd Dróg i stąd cały bałagan.W sprawie przejęcia dróg przysłano mi faks i na podjęcie decyzji miałem pół godziny.Co do dróg w ogóle, to właśnie chce się nimi zajmować, bo to obiecałem w kampanii wyborczej.

 

        Rada Gminy podjęła uchwałę ( 10 za, 4 wstrz.) w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. Proto- kołu.

 

Przewodn.RG:może niech jakaś Komisja wypracuje wnioski dot.pozostałych dróg?

Radny Kamiński:może powołajmy doraźną Komisje ds.dróg?

        Ostatecznie przyjęto,że w sprawie dróg spotkają się wszyscy Radni.Termin spotkania – 11.09.br. – godz,10.00.

 

         Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-0 minutową przerwę  w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

Punkt 6

     a)

p.Skarbnik:poza prop.zmian,które Państwo Radni otrzymali w materiałach na Sesję wnioskuje o wprowadzenie 30tys.zł na wyposażenie sali gimnast. w Bulkowie i 75 tys.zł na rozbudowę szkoły w Blichowie.Ponadto wpłynęła dotacja dla GOPS-u z Urzędu Wojewódzkiego dla poszkodowanych klęską huraganu.To jest 15tys.zł,które należy wprowadzić do zasiłków celowcyh.

p.Wójt:te 15tys.zł to odzew na nasze pismo z jakim kiedyś wystąpiliśmy.

      Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

     b)

p.Skarbnik informowała,że kredyt na modernizację kotłowni to uzupełnienie wcześniej podjętej przez Radę uchwały.Po prostu po przetargu znamy teraz wartość inmwestycji, która wynosi 490tyszł.

Przewodn.RG: przypominam,że ta inwestycja dotyczy też budynku UG,który będzie ogrzewany z tej kotłowni.

       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie”.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.proto- kołu.

 

       c)
Wyjaśnień w sprawie projektów proponowanych do podjęcia trzech uchwał dot.kwestii oświatowych udzielała p.H.Włodarska-prac.UG ds.oświaty.Wyjaśniła,że podjęcie trzech uchwał jest niezbędne w związku z likwidacją szkoły podstawowej w Worowicach.

       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 28/VI/99 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

        d)

Rad Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 64/XII/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych prze Gminę Bulkowo.Podjęta uchwała w zał.do nin.protokołu.

 

        e)

Rada Gmiuny jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej im.Marii Konopnickiej w Bulkowie.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

        f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Bulkowo na lata 2006 – 2013.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 7.

Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu w okresie międzysesyjnym w oparciu o protokoły z posiedzeń przedstawił Przewodniczący Komisji p.Stanisław Walczak.

Przewodn.RG:w kwestii sprawy tzw.drogi koniecznej w m-ci Sochocino-Czyżewo, to ja chyba zostałem wprowadzony w błąd,ponieważ Starostwo twierdzi,że ta droga jest własnością Gminy a nie Skarbu Państwa.

p.B.Jakubiak(prac.UG ds.gruntów):ta droga jest w 100% Skarbu Państwa.

Gmina nie ma na tę drogę tytułu własności.Można ewent.skomunalizować drogę

i potem sprzedać,ale koszty będą spore.

p.Wójt:Starosta chce zrzucić problem na nas,właśnie z uwagi na koszty.

Radny Kamiński:tę drogę możemy wziąć na razie jedynie w użytkowanie wieczyste.

p.B.Jakubiak:możemy ją wziąć na własność.

 

Punkt 8.

Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie były udzielane.

 

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismami jakie wpłynęły do Rady Gminy.Dwa pisma wpłynęły z m-ci Sochocino-Praga i dotyczyły dróg w Sołectwie,trzecie pismo wpłynęło z ZSO w Bulkowie i dotyczyło możliwości utworzenia nowych stanowisk pracy w placówce.

p.Bogdan:drogi opisane w piśmie są w opłakanym stanie.Wiosną i jesienią nie  można nimi przejechać.Prosimy o ujęcie tych dróg w planach na 2008r.

To są najgorsze drogi w Gminie.Prosimy o wyżwirowanie dróg.

Przewodn.RG:kiedyś były obietnice składane dot.napraw drogi przez osobę eksploatującą żwirownię?

p.Wójt:ta osoba na bieżąco uzupełnia ubytki.

Sołtys.Pragi:raczej było równanie, bez uzupełnień.

Przewodn.RG:zajmiemy się tym podaniem w momencie konstruowania projektu budżetu.Dziś nie otrzymacie Państwo od nas żadnej deklaracji.Generalnie, problem dróg istnieje na terenie całej Gminy.

Radny Woliński:drogi w Pradze są w opłakanym stanie,konieczne są naprawy, bo drogami trudno przejechać.

p.Michalak:jeśli chodzi o przejęcie drogi od sąsiedniej Gminy to nie jest to takie proste, bo tu wchodzi w grę zmiana podziałów administracyjnych Gmin.

p.Bogdan:prosimy tylko o włączenie pisma o remonty dróg do prac Komisji przy ustalaniu budżetu.

Przewodn.RG:na pewno potrzeby robienia tej drogi są.Deklaracji nie składamy.

Pismo będzie przedstawione na Komisjach.

 

p.Wójt:jeśli chodzi o zatrudnienie dodatkowych osób do sprzątania w szkole  w Bulkowie, to jest to konieczne, bo teraz będzie duży metraż.Jest końcówka roku i w tej chwili trzeba skorzystać z Biura Pracy.O osoby do sprzątania może do Biura Pracy wystąpić sam dyrektor szkoły.

Radny Kamiński:to my finansujemy oświatę.Dyrektor występuje o etaty,

bo dojdzie sala gimnastyczna.Może przesuńmy jakieś osoby?Kto posprząta wszystko,żeby dzieci mogły się uczyć od 01.09.br?

p.Wójt:do sprzątania szkoły dam osoby z prac użytecznych.Firma chciała  te osoby do takich prac jak np.mycie okien.

Radny Kamiński:stwierdzam,że brak jest koordynatora ds.sportu w Urzędzie Gminy.Taka osoba mogłaby pozyskiwać środki finansowe.

Inna kwestia to Romowie w Nadułkach.W ub.tygodniu byłem tam wraz z Sekretarzem.W międzyczasie uzyskałem informację odnośnie kontenerów mieszkalnych dla tych osób.Łączny koszt kontenerów brutto dla wszystkich rodzin wyniósłby ok.170tys.zł.Byłyby to kontenery o pow.30m² każdy (pokój, kuchnia plus sanitariat).A może jakieś środki dołoży Stowarzyszenie Romów – tu otrzymam odpowiedź do czwartku.Dalej to chyba już  sprawa p.Wójta.

Przedstawicielka Romów:p.Wójt tylko problem odsuwa,nawet do nas nie przyjechał a obiecywał złote góry.

p.Wójt:do zajęcia się tym problemem upoważniłem Sekretarza Gminy.

Ja załatwiałem środki na wodę i ja prosiłem o pomoc p.Kamińskiego.

Trzeba stwierdzić,że Wydział Romów w Urzędzie Wojewódzkim nie interesuje się Wami. Od kilku lat odrzucają nam wnioski o dotację na lokale mieszkalne.

Przewodn.RG:na pewno takich ludzi z problemami lokalowymi w Gminie jest sporo.My chcemy pomóc i rozwiązać problem jak inne.Na jednej z ostatnich Sesji została przez Radę podjęta uchwała w Państwa sprawie.Teraz czekamy na odpowiedź na naszą uchwałę.

p.Matczak:jest wiele bogatych rodzin cygańskich.Don Wasyl może pomóc.Zebrać ludzi i pociągnąć te środki.

 

Radny M.Woliński: jak w tym r.szkolnym z dowożeniem uczniów do szkół?

Niech autobusy zabierają wszystkie dzieci.

p.Wójt:musimy mieć jeszcze jeden autobus lub bus w porównaniu z ub.rokiem.

Co do zabierania wszystkich dzieci,to jeśli puścimy swój autobus,to PKS zabierze swój kurs.

p.Matczak:ja podobną sprawę załatwiłem w Pilichowie.

Radny Walczak:zgłaszam do równania drogę w Słupcy,którą jeździ autobus.

Radny M.Woliński:chyba wszystkie drogi wymagaja równania przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Przewodn.RG:wpłynęło także do nas pismo o utworzenie zespołu piłki ręcznej.Poczekajmy z tą sprawą do czasu, kiedy sala gimnastyczna zacznie funkcjonować.Na pewno będzie miejsce i na zespół myślę,ze będzie tu chciał się wypowiedzieć także dyrektor szkoły.

p.Michalak:grupa powinna się zawiązać oddolnie.Taki UKS funkcjonuje  w Małej Wsi.

p.Matczak:przestrzegam wszystkich rolników przed składowaniem słomy w miejscach niedozwolonych.Kary są tu nawet do 1tys.zł.

 

Przewodn.RG:jak wyglądają przygotowania do Dożynek?

p.Wójt:plac pod parking przygotowany,sanitariaty zamówione.Stoiska będą na terenie szkolnym.Scena główna będzie przy budynku B.Poczęstunek będzie w Ambrze w Blichowie.Nastąpi otwarcie sali w Bulkowie i szkoły Blichowo.

Radny Kamiński:czy przewidziane są jakieś gadżety dożynkowe?

p.Wójt:to już sprawa Powiatu wiem,że coś przygotowują.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimerz Przepórski dokonując zamknięcia X-ej Sesji Rady Gminy.

Sesję zakończono ok.godz.13.30.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:  Dariusz Kowalewski

Przewodniczył: Kazimierz Przepiórski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi