Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIII/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIII/07

PROTOKÓŁ Nr XIII/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 grudnia 2007r.

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.14.00, sala posiedzeń UG w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyli wszyscy Radni ( 15 osób).

Ponadto w obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radni Rady Powiatu – p.Krzysztof Michalak i p.Andrzej Kuliński.

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 15 osób.

 

            Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Uchwalenie budżetu Gminy na 2008r:

     a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     b) przedstawienie wniosków Komisji

     c) dyskusja

     d) podjęcie uchwały

  8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2007r.

  9.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.

 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Rady Gminy.

 11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 12.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 13.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

p.Wójt:zgłaszam w punkcie 7e projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na nieruchomości gminne(projekt uchwały Radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad).

     Porządek XIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Wójta Gminy.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za), bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia złożył Wójt Gminy.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z miedzysesyjej działalności Komisji Rady Gminy w oparciu o sporządzone protokoły złożyli Przewodniczący Komisji.

Przewodn.Komisji Rewizyjnej stwierdził,że znów wraca temat oświetlenia ulicznego.Stwierdził,że Wójt powinien odnieść się do dwóch lamp wymienionych w protokole a usytuowanych w Łubkach.Przypomniał,że opowiadał się za tym,aby robić lampy tam,gdzie są linie energetyczne.

 

Punkt 6.

Radny Kujawa:czy będzie realizowane oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w Wołowej – jakieś 400m. Poza tym do poprawy jest mostek na drodze w kierunku Pragi i Chlebowa.Tam należałoby zrobić barierki. Przydałoby się także ograniczenie szybkości na drodze od Łubek do Blichowa,za cmentarzem a przed skrętem na drogę do Pragi i Chlebowa.

Radny Woźniak:Ksiądz z Blichowa napisał do Wójta pismo o interwencję.

Po dyskotekach cały Kościół obsikany, Są też inne pozostałości,nad ranem biją dzwony.Ksiądz powiedział mi,że termin 30. dniowy odpowiedzi na pismo minął.

p.Sekretarz: nic o piśmie od Księdza nie wiem.

p.Wójt:porozmawiam z Właścicielem Ambry.

Radny Kamiński:chciałbym zobaczyć dokumenty dotyczące boiska Blichowie o wystąpieniach do Wykonawcy.

Radny M.Woliński:sprawa boiska ciągnie się.Od Inspektora Nadzoru wiem, że to bubel i On nie chciał tego odbierać.Był termin majowy na usunięcie usterek.Dlaczego wypłacono całość za robotę! Chcieliśmy Wójtowi pomóc

w problemie a teraz co? Wójt źle organizuje roboty a potem są problemy.

Albo drogi w Pradze.Co z tego.że niedawno wydano tam 6tys.zł.Tam jest b.dużo dróg, autobusy jeżdżą.A u nas drogi robi się potajemnie,po uważaniu.

Nie robimy dróg a np.w Staroźrebach robią asfalty!Wójt jest od tego,aby załatwiać pieniądze.W Staroźrebach Wójt bez Szkoły a załatwia środki.

p.Jeziak w Bodzanowie łatwi kasę, a u nas nie ma takiej osoby.Nie łatwimy środków na domy oświatowe a są możliwości.Wójcie, Radni są za toba a ty nas nie oszukuj.A dziś musiałem opuścić pokój Wójta,bo rozmawiał z Radcą Prawnym! O nas na zewnątrz źle się mówi.Zróbmy jakieś spotkanie bez diet i pogadajmy o problemach. Nie było mnie wtedy na Sesji, ale chcę wszystkim

podziękować za niski podatek rolny.Algader też nie jest dokończony.

Radny Cybulski:ma rację odnośnie boiska p.,Woliński.Miało być wykonane  do maja.A pieniądze miały być wstrzymane p.Wójcie-tak się wtedy mówiło.

Radny Kamiński:20tys.zł zapisano na dokumentacje na drogi w Bulkowie.

Czy zlecono wykonanie dokumentacji? Jeśli chodzi o boisko w Blichowie, to niedociągnięcia są karygodne.Brak np.torfu,co potwierdziły próbki.

 

       Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach.

Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

 

p.Wójt:jeśli chodzi o oświetlenie uliczne np.w Wołowie to na razie spłacamy to co zrobiono i Zakład nie chce z nami rozmawiać.Prawdopodobnie w maju będziemy rozmawiać o dalszym etapie.Jest zgłoszonych 115 lamp i ta Wołowa też jest zgłoszona. Jeśli chodzi o mostek na drodze na Chlebowa i Pragi to my jako Gmina dopiero od 01.01.2008r będziemy Właścicielami tej drogi. Będziemy zabiegać na te drogę o środki unijne.Tu chcemy zrobić asfalt,chcemy robić ciąg komunikacyjny od Blichowa do Pragi,Czyżewa,Łubek.

Jeśli chodzi o boisko w Blichowie,to maja wina jest taka,że za dużo chciałem dla Blichowa zrobić.Dowiedziałem się o możliwości zrobienia boiska,ale środki przyszły dopiero w październiku.Przetarg na zadanie możemy ogłaszać tylko wtedy,jak mamy zabezpieczone środki na koncie.Z kolei Urząd Marszałkowski przekazuje pieniądze po protokole odbioru.Jeśli zadanie nie jest

odebrane protokołem, to środki trzeba zwracać.Podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa.Ponieważ warunki pogodowe były złe,Marszałek przedłużył umowę.Zrobiliśmy odbiór i zawarliśmy gentlemeńską umowę z Wykonawcą,aby środki nie przepadły.W ogóle jest tak, że wpierw nasze środki musimy wydatkować, a dopiero potem otrzymujemy zwrot.Przy takich problemach  jak ten w Blichowie Wójt zawsze jest w złej sytuacji.

Wykonawca jednak się migał,mimo,że miał termin do końca maja.On tylko udawał,że coś robił.Potem powołałem Komisję i teraz ostateczny termin z uwagi na okres zimowy wyznaczono na 15 kwietnia 2008r.

Radca Prawny:Firma jest nierzetelna i nie dotrzymuje zobowiązań.Natomiast Gminę obowiązują przepisy prawa i nie możemy od razu lecieć do Sądu.Nas obowiązują pewne procedury.Gwarancyjne środki Wykonawcy są zabez -pieczone i po 15.04. możemy je wykorzystać na Wykonawstwo Zastępcze.

Gdyby środków nie wystarczyło,to możemy domagać się odszkodowania.

Część Radnych mówiła,ąby domagać się od Wykonawcy odpowiedzi na nasze pismo, ale my tego nie żądaliśmy. mamy swój honor.

Radny Kamiński:ale kaucja gwarancyjna to małe pieniądze.Dobrze,że pismo do Wykonawcy powstało,ale dlaczego takj późno? W ogóle coś drgnęło dopiero po interwencji Komisji Oświatowej  05.10.br. A nowy termin tj.15.04  to trudny termin,bo niewiadome są warunki atmosferyczne.

Radny M.Woliński:ile Gmina dołożyła do boiska w Blichowie?

p.Skarbnik:ok.85tys.zł otrzymaliśmy z zewnątrz.Reszta to nasze środki. I pieniądze musieliśmy wypłacić,aby środki z zewnątrz pozyskać.

Radny Golacik jeśli jest umowa z Wykonawcą,to czy z niej wynika,że możemy się domagać usunięcia usterek?

Radca Prawny:tak jest – i obowiązuje to Kodeks Cywilny.

Radny Golacik:czyli Gmina odzyska środki na drodze sądowej?

Radca Prawny:jeśli Firma nie ogłosi upadłości.

RadnyWoźniak:jeśli boisko jest zrobione niezgodnie z projektem,to czy Urząd

Marszałkowski  nie poprosi o zwrot dotacji?

p.Skarbnik:tego nie wiemy.

Radny Kamiński”czy Firma Gardenia jest spółką?

Radca Prawny:jeśli chodzi o takie szczegóły to nie pamiętam.Jeśli Pan napisze pismo to odpowiem.

p.Wójt:jeśli chodzi o dokumentację na drogę w Bulkowie,to p.Brzuziewska zbierała oferty.Oferty już są, a będą otwarte po nowym roku,bo skład Komisji był niepełny.

 

Punkt 7.

 

a)

     Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt.projektu budżetu gminy na 2008r przedstawił Wiceprzewodnczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański.

RIO wydała opinię pozytywną.

 

b) 

     Wnioski Komisji Rady Gminy przedstawili Przewodniczący Komisji.

Radny Cybulski:ważne jest,aby w I-ej kolejności robiono te drogi,którymi jeździ autobus szkolny(ta poprawka do wniosków Komisji uzyskała akceptację Radnych).

 

c)

 

      Przewodn.RG:technicznie projekt budżetu jest b.dobry, ale merytorycznie najgorszy jaki pamiętam.Na inwestycje jest zaplanowane 160tys.zł a inne, okoliczne gminy te kwoty mają co najmniej w setkach tysięcy.Podatek rolny mają po 40zł.Te 160tyszł to kwota na dokumentacje i nie może ona być obłożona żadnymi środkami z zewnątrz.Może coś w latach następnych, ale nie  w 2008r.W roku 2008 rusza kolejna transza środków unijnych i każdy chce pozyskć jak najwięcej .Wycieczka nie jest tu do Wójta,bo to my dajemy mu środki.Generalnie Gminy stawiają na drogi.Co w 2008r uda się zrealizować

w kwestii dróg?Za trzy lata staniecie przed wyborcami i pozostaną tylko niespełnione obietnice. Kiedy mówiłem na Komisji o wyższych podatkach,aby realizować inwestycje, to poszło w eter, że Przewodniczący Rady chciał rozłożyć rolników ustalając wyższe podatki.A może szukając środków na inwestycje zacznijmy od siebie.Zgłaszam wniosek formalny,aby zejść z dietami dla Radnych do 10% obecnych stawek.Już będzie 60tys.zł oszczędności. W budżecie OSP brak jest środków np.na wyjazd do akcji dla Strażaków,a powinien tu być ekwiwalent.A niektórzy Radni przyjadą na Komisje,pogadają sobie,odwiedzą rodziny,zrobią zakupy i jeszcze Gmina im zapłaci – tak słyszałem w terenie.Na Komisjach wyszło,że w Łubkach nic nie jest potrzebne,ani stołówka,ani boisko-bo tam jest przecież tylko 100dzieci.Oświetlenie też jest niepotrzebne.Dwie lampy świecą,to też niepotrzebne,bo tam przecież ludzie nie przechodzą.Jeśli się coś do kogoś ma, to mówi mu się to prosto w oczy.Chcę powiedzieć,że nie ma warunków do sprawowania mandatu Radnego przeze mnie.Bo nie może być tak,że moja osoba odbije się na całą wieś.

Radny Cybulski:ja wiem co Pana uraziło.A co do pracy,to mogę pracować społecznie.Generalnie chodzi o to,że wszyscy Radni powinni być sobie równi.

Ten podatek rolny to może byśmy podnieśli ze 3 zł, ale Pan chciał na 40zł!

Przewodn.RG:nieprawda.

Radny Kujawa:chyba 35zł było mówione.

Przewodn.RG: każdą inwestycję musimy oprzeć na kredycie.

Radny Cybulski:to drogi tak zrobimy.A Komisja proponowały skreślić stołówkę w Łubkach – bo po co ona , ile na nią się wyda  - z 1mln.zł! Przez tyle lat dawaliśmy środki na Łubki.

Radny I.Wolinski:o każdej inwestycji Radny powinien wiedzieć.Wójt Sztendur zrobił dużo, ale nie potrafi tego pokazać.Dziś wypomina się 6tys.zł na drogę w Pradze.Musimy wspólnie rozmawiać i ustalać zadania inwestycyjne. Ale uważam, że nie tylko drogi są do robienia,są też i inne rzezcy.Jak to moż- liwe, żeby pracownicy UG nie dostali od Wójta na Święta nawet po 50-100zł, bo pieniędzy zabrakło?A pewne rzeczy robi się u nas naumyślnie, jak ten podatek za Ośrodki Zdrowia.

Radny Kamiński:u nas brakuje czegoś innego.W innych gminach na posiedzeniach Komisji Wójt omawia zadania inwestycyjne i w związku  z tym proponuje ustalenie stawek podatkowych na pewnym poziomie.Na naszych Komisjach czegoś takiego nie ma.

Radny M.Wolioński:zgadza się.Np.Wójt mówi:ustalcie podatek na 40zł, a ja wam zrobię tyle a tyle dróg.Tak powinno być.

Radny Kamiński:co do diet Radnych, to propozycje akurat takich stawek jakie są u nas zgłaszał p.Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodn.RG:bo liczyłem,że będzie to dobrze spożytkowane.

Radny Kujawa:szkoda,że Przewodniczący na Komisji nie mówił tego,co mówi dziś.Stawka pewnie byłaby wyższa o 2-3 złote.Większość bolało,że w kierunku Łubek idzie kilka inwestycji a na wiele wsi nie idzie nic.

Przewodn.RG:bo to nie moja rola żeby na Komisjach przekonywać was do wyższych podatków.Przyszedłem nadgorliwie,żeby Wam coś uzmysłowić. A co do m-ci Łubki,to jest akurat tak położona,że przez nią przejeżdża się.

Radny I.Woliński:może nie bierzmy diet w ogóle?

Radny Cybulski:nie byłoby tej całej gadki,gdyby nie skreślono tych inwestycji W Łubkach.A co z tymi dwoma lampami w Łubkach,o których pisze Komisja Rewizyjna?Niech Wójt ustosunkuje się do tego.

 

        Przewodn.RG:podaję pod głosowanie swój wniosek,aby diety dla Radnych obniżyć do 10% obecnych stawek a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na zadania inwestycyjne /wniosek poparło 5 Radnych, przy 2 wstrz. i 8 przeciw./

 

d)

 

       Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rady Gminy do przedłożonego przez Wójta Gminy „projekty budżetu gminy  na 2008r” (wnioski w załączeniu do nin.protokołu). Za przyjęciem wszystkich wniosków głosowało 14.Radnych prz 1 przeciw.

 

      Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2008r z uwzględnieniem przegłosowanych wcześniej wniosków Komisji (za głos.14.radnych przy 1 przeciw.)Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 7e

      Rada Gminy jednogłośnie ( 15za) podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na nieruchomości gminne.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

p.Skarbnik:poza materiałami jakie Państwo Radni otrzymali wcześniej wnoszę o uwzględnienie w zmianach budżetowcy zmniejszeń wydatków rzeczowych  w UG o kwotę 41zł i przekazanie tej sumy na OSP Worowie.

       Rada Gminy jednogłośnie (15 za)  podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 9.

        Rada Gminy jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 10.

        Rada Gminy (14 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

Punkt 11.

        Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 porzyjętego porządku obrad.

 

Punkt 12.

        Przewodn.RG:wpłynęło do Rady podanie o pomoc materialną.Ale chyba nie mogę tego podania odczytać na forum publicznym.

Radca Prawny:zgadza się, podanie należy skierować do GOPS-u.

 

p.Michalak złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenie świąteczno-noworoczne.

 

p.Kuliński informował:w Powiecie zajmowaliśmy się DPS-ami.Podniesiono trochę pensje ludziom tam pracującym.Przyjęliśmy budżet Powiatu.

Chcę  poinformować,że z gm.Bulkowo nie było żadnej Szkoły na szkoleniu dla Instruktorów Sanitarnych.Tym samym szkoły straciły możliwość uzyskania darmowego sprzętu za ok.3-4 tys.zł na Szkołę.Ogólnie sprzętu rozdano za ponad 100tys.zł..Zapraszam ponadto na 13.01.2008r do Bodzanowa na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 

Radny Woliński:wnioskuję o przeznaczenie z budżetu Gminy po 100zł na pracownika UG na nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia(wniosek przyjęto, 15 Radnych za).

 

p.Kowalski:kto na Komisji oświatowej powiedział,że Praga dostała 6tys.zł na drogę?

Radny Cytacki: ja to przedstawiłem,ale wniosek był na innych Komisjach.

p.Kowalski:czy w 2008r albo w latach następnych będzie robiona w Pradze jakaś droga?

p.Wójt:będziemy robić ciąg komunikacyjny od Blichowa i dalej Chlebowo,

Badurki,Czyżewo,Praga,Czyżewo,Bandurki, Łubki Stare i Łubki Nowe.

Na Wołowej nie możemy składać wniosku,bo nie jesteśmy właścicielami drogi.

p.Kowalski:czy na to są pieniądze w budżecie Gminy?

p.Wójt:środki będziemy ściągać z Unii.Gdybyśmy nie ściągnęli,to nic nie zrobimy.Ale jeśli są miejsca w Pradze,które są w opłakanym stanie, to będziemy też to realizować z Funduszy Ochrony Gruntów i z gminnych środków.

 

Przewodn.RG;składam wszystkim najlepsze życzenie świąteczno-noworoczne,życzę aby w gminie dobrze się działo i oświadczam,że rezygnuję z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.Ten ostatni czas był walką z wiatrakami.Wieś Łubki to dla niektórych płachta na byka i żeby nie krzywdzić mieszkańców tej wioski składam także mandat Radnego.Podpiszę stosowne dokumenty wynikające z tej Sesj,i aby nie zakłócać pracy Urzędu a Radcę proszę o oprawę prawną.Ja dłużej pewnego typu działań firmować nie mogę.

Radca Prawny:słowa p.Przewodniczącego traktuje jako zapowiedzi,potrzebne są stosowne dokumenty.

 

Punkt 13.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Kazimierz Przepiórski dokonując zamknięcia XIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.17.30.

 

                                       Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                              Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                             Kazimierz Przepiórski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi