Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XV/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XV/08

Protokół Nr  XV /08

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 27 marca 2008 roku

 

 

     Rozpoczęcie obrad – godz.10.00.

Przewodniczący obrad: p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 14. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Powiatu Płockiego – p.Krzysztof Michalak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

      Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Dyskusja z udziałem p.Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku.

  5.Dyskusja z udziałem p.Prezes Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

  6.Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Wójta.

  7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  8.Interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

    b) zmian w planie dochodów i wydatków Gminy na 2008r.

    c) zmiany w Statucie Gminy

    d) odwołania Radnego Adama Kujawy ze składów Komisji stałych Rady Gminy

    e) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

12.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

Punkt 2.

Proponowany na wstępie porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (12 za), bez dokonywania zmian.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (12 za)  w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy,bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

W tym punkcie obrad w dyskusji uczestniczył Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku p .Andrzej Samoraj. Pan Kierownik poprosił o zadawanie pytań,zgłaszanie problemów: Mieszkaniec Gminy:pracownicy Agencji nie tak pracują jak trzeba.Jedni rozmawiają o sprawach prywatnych, inni często chodzą przez korytarz po kawę itp.

p.Kierownik:uczulam na takie zachowania swoich pracowników.Ale proszę zrozumieć,że np. aby pójść po wodę trzeba przejść poprzez korytarz pełen ludzi.

Przewodn.RG:jak jest z dopłatami dla rolników?

Kierownik:chcę powiedzieć,że w skali powiatu mamy wskaźnik 78%.Przelewy idą.Jeśli chodzi o dopłaty cukrowe to wszystko w kraju stoi.Sprawy leżą w Ministerstwie i nie mogę tu podać konkretnego terminu.Ja wiem i rozu –miem, że w tej gminie macie dużo buraka.My działamy najsprawniej jak możemy,nie stosujemy wybiórczości,zachowujemy kolejność załatwiania spraw.

Proszę zrozumieć,że płatność za buraki jest teraz na poziomie Ministerialnym.

p.Kowalski:jak z zalesianiem różnych klas ziemi? Jak ze sprawami rentowymi?

Jaka jest dopłata do 1ha lasu?

p.Kierwonik:klasa ziemi nie ma różnicy przy zalesianiu,natomiast renta jest przyznawana od użytków rolniczych. Dopłata do 1ha lasu jest,ale ona składa się z kilku składników i tu każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Radny Golacik:pisma przyszły do rolników o terminie upływającym 27.04.br. p.Kierownik:musieliśmy to wysłać,bo nas obowiązuja terminy.

Radny Golacik:coś trzeba zrobić ze spójnościami.Chyba to wina systemu,bo nie wierzę,aby pracownicy źle wypełniali rubryki.Problem rodzi się przy urodzeniu nowych sztuk,może paszporty trzebaby wysyłać pocztą?

p.Kierwonik:były problemy z systemem informatycznym.Przyznaję,że trzeba było trochę poczekać,bo system jest wolny.Ale nie mogę wszystkich ludzi dać do obsługi jednej grupy ludzi.Robię wszystko,aby praca przebiegala sprawnie.

Co do niespójności – fakt,to jest pewien problem.Paszporty można ewntualnia wysyłać pocztą,tylko trzeba pamiętać,że to kosztuje.

Radny Golacik:jeśli coś zostało wypełnione nie tak jak należy i płatność nie została przyznana i to bez winy rolnika,czy można składać jakieś zażalenia?

p.Kierwonik:płatność zwierzęca przysługuje właścicielom zwierząt,którzy zadeklarowali stosowne użytki w dokomentach.Ale co do zmian – wstecz nie mogą one działać.

Radny Golacik:jeżeli trawa mieszana jest z lucerną – czy tak można robić i jest to zgodne z prawem?

p.Kierwonik:tak.

p.Grabowski:a jeśli w ciągu tych 5 lat była np.susza i ktoś przesiał trawę?

p.Kierownik:są sytuacje nadzwyczajne.Można trawę przeorać w takich sytuacjach.Co do sankcji-najwyżej Agencja zaleci przywrócenie do poprzed -niego stanu.

Radny Woźniak:ja załatwiałem sprawę a potem kilka razy wytykano mi błędy Wyszło 15.niespójności mimo,ze wpierw zapewniano mnie,że wszystko jest w porządku.Jak w tym roku te Panie dadzą sobie radę?

p.Kierownik:proszę o zrozumienie,to są tyulko ludzie,każdy może się pomylić.

Czasami może zdarzyć się jakaś wyjątkowa sytuacja.

Radny I.Wolinski:co do spójności to mnie jeden pracownik mówił,abym tę sztukę wziął znów na siebie, podczas gdy od zdarzenia minęły 4 lata.Czy to nie jest zamiatanie pod dywan?

p.Kierwonik:nie odpowiem,musiałbym konkretny przypadek przeanalizować.

p.Kowalski:czy to prawda,ze jak złoży się wniosek i będzie pomyłka,to nie będziecie o tym powiadamiać?

p.Kierownik:będziemy powiadamiać.

Radny Woźniak:jeśli ma przyjechać do mnie na grunty do pomiaru Komisja,  to czy nie powinienem o tym być wcześniej powiadomiony?

p.Kierwonik:mogę Pana powiadomić,ale nie muszą.Jeśli macie wątpliwości co do pomiaru,to macie 14 dni na zgłoszenie tego.

p.Bigos:jeśli płatność cukrowa jest przyznana na 5. lat – jak będzie przy sprzedaży?

p.Kierwonik:będzie wypłacana do 2010r niezależnie od tego czy się uprawia buraki czy nie.

p.Kowalski:jeśli chodzi o pracowników Agencji to mnie akurat załatwili b.dobrze.

Radny M.Woliński:prosimy też o zrozumienie i rolnika,który z natury jest człowiekiem gorącym.Pracownicy są rzeczywiście kompetentni.

p.Michalak:ja byłem pomysłodawcą dzisiejszego spotkania i widzę,że było ono potrzebne.Dziękuje p.Kierownikowi za przybycie na Sesję.

p.Kierwonik:informuję jeszcze Państwa,ze od 15.03.br. przyjmowane są wnioski na działania rolno-środowiskowe.Dziekuję Państwu za spotkanie i zawsze jestem do Państwa dyspozycji.

 

Punkt 5.

W tym punkcie obrad głos zabrała p.Prezes Banku Spółdzielczego w Staroźrebach p.Blandyna Jankowska,która przedstawiła ofertę kredytową swojego Banku i zapraszała do korzystania z jego usług.

p.Kowalski:czy kredyty na zakup ziemi są uruchomione?

p.Prezes;nie i nie wiemy kiedy będą.

Raedny M.Woliński:a jeśli chodzi o te kredyty na 6,85%?

p.Prezes;trzeba złożyć wniosek i rozpatrzymy.W 50% z takiego kredytu trzeba się rozliczyć.Faktury mogą być na środki ochrony roślin,paliwo itp.

Radny Golacik:jakie koszty uzyskania kredytu?

p.Prezes:tylko prowizja.

Radny I.Woliński:a jakieś kredyty na zakup czegokolwiek dla młodego rolnika?

p.Prezes:takie kredyty dajemy na 3-4 lata.

p.Kowalski:a jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe?

p.Prezes:tylko na komercyjnych zasadach.

Ponadto chce poinformować,ze w 2008r obchodzimy 90.lecie Banku.Bedzie uroczystość.Od tego roku będzie też wypłacana dywidenda od udziałów.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.o minutowa przerwę

w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku Sesji:

 

Punkt 6.

Sekretarz Gminy przeprosił za nieobecność Wójta na Sesji z powodu wyjazdu na szkolenia w ramach zadań obrony cywilnej.Pan Sekretarz poinformował o wydanych w okresie międzysesyjnym 4.zarządzeniach.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 7.

Sprawozdanie z międzysesyjnego posiedzenia komisji oświatowej złożył Przewodniczący Komisji p.Dariusz Cytacki. 

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

Radny Kamiński:kto przygotowuje uchwały na Sesję?

Radca Prawny:to zadanie Wójta.Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy każdy pracownik ma przypisane jakieś zadanie.

Radny Kamiński:chodzi  mi o projekt uchwały na zakup działki pod plac zabaw dla dzieci w Bulkowie.Sa dostarczone do UG dokumenty a p.Jakubiak mówi,że Wójt musi jej zlecić przygotowanie projektu uchwały.Podobno chodzi też o Pana opinię.

Radca Prawny:już był projekt uchwały i ustne zgłoszenie problemu przez Proboszcza czy sprawa nie koliduje z Konkordatem.Mam to w rozpracowywa- niu. Radny Kamiński:ale wiem,że sprawę miał Pan zleconą 3 tygodnie temu.Kiedy będzie opinia?

Radca Prawny:to jest trudna sprawa.Nie wiem kiedy wykonam opinię 1,2 tygodnie,nie wiem.

Radny Kamiński:ale opinia Urbanisty jest pozytywna,trzeba wykonać jedynie pas zieleni.To kiedy będzie Pana opinia?

Radca Prawny:Konkordat to sprawy międzynarodowe.Czasu  nie podam.

Radny Golacik:czyli Rada nie ma możliwości redagowania uchwał?

Radca Prawny:to inicjatywa Wójta.

p.Michalak:ale inicjatywę ma też grupa Radnych!

Radny Golacik:na poprzedniej Sesji p.Klepczarek zgłosił sprawę bezprawnego wycięcia jesionów  i świerków w Łubkach? Czy ktoś sprawdził tę sprawę?

Radny M.Woliński:chodzi o świerki koło Szkoły, na posesji doktora.

p.M.Michalak(prac.UG):na wycinkę tych drzew Starosta wydał zezwolenie na wniosek Urzędu Gminy.

Radny M.Woliński:od dawna dobijam się o załatwienie dowozu do szkoły w Blichowie dla p.Ważyńskich i Rajewskich z Czyżewa.

p.Sołtys Pragi:jedna topola w Pradze nie  została usunięta.

p.M.Michalak:zezwolenie było na konkretne drzewa i konkretne drzewa powinny być usunięte.

p.Sekretarz:cała posesja w Pradze jest terenem Fundacji i Gmina nic do tego terenu nie ma.

p.K.Michalak:cała ta sprawa z wycinką drzew w Pradze to odwracanie kota ogonem i bicie piany.Organem wydającym decyzje jest Wójt,tak jak organem jest Starosta czy Marszałek Województwa i jego polecenia wykonuje pracownik.Przepisy określaja to,co trzeba spełnić,aby uzyskać pozwolenie na wycinkę.A Fundacja to nie Gmina!Problem drzew jest u nas sztucznie

podkręcany! Osoby niewinne miesza się w gry polityczne.Jak drzewo ścięte bezprawnie,to Wójt nalicza kary i koniec!

Radny I.Woliński:to jak to wygląda?Na poprzedniej Sesji był ,p.Wójt,

o wszystkim wiedział i nic nie mówił!Nie uciął dyskusji nt. tych drzew w Pradze.Zachowanie Wójta jest niegodne.Jak może Wójt tak się zachować wobec pracownika?

p.Kowalski:ja też wiedziałem o zezwoleniu na wycinke 8 drzew,ale te 8 drzew niczego nie rozwiązywało,temat załatwiło wycięcie 19. drzew..

  

p.K.Michalak:Fundacja złożyła wniosek o wycinkę 8. drzew i na to dostała pozwolenie.

p.Kowalski:jeśli kogoś na poprzedniej Sesji uraziłem to przepraszam. Ale Pan Michalak był w pokoju Wójta przy rozmowie i mówił,że Fundacja tych drzew nie usunie!A niedawno mówił Pan o dobrej współpracy z Wójtem!

p.K.Michalak:kogo Pan tu reprezentuje,Pan nawt wybory do rady Sołeckiej przegrał.

Radny Golacik:jeśli powstaje jakis problem,to trzeba to sprawdzić!

p.Sekretarz:niepotrzebnie takie sprawy poruszacie Państwo na Sesji.Przecież w każdej chwili fakty można sprawdzić w Urzędzie Gminy.

Radny Kamiński:co do tych topól w Pradze, to na Sesji są osoby związane z Fundacją,więc może one niech coś powiedzą.

 

 Punkt 9.

 

a)

     Rada Gminy (13, 1wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b)

     Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2008r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

     Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Gminy.Uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie odwołania Radnego Adama Kujawy ze składów Komisji stałych Rady Gminy.

Uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

    Rada Gminy jednogłośnie (14 za) powołała Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w składzie: Radny Dariusz Cytacki, Radna Danuta Krusińska,Radny Wojciech Kamiński.Komisja wybrała ze swego grona Przewodniczącego – p.Dariusza Cytackiego.

Na Przewodniczącego Komisji Rozw.Gosp.i Rolnictwa zgłoszono:

- Radnego Krzysztofa Woźniaka

- Radnego Stanisława Golacika

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej wyjaśniał,że pozostawiając na karcie do głosowania nazwisko nieokreślone – na tego kandydata oddajemy swój głos.

Przeprowadzono głosowanie tajne w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa został wybrany p.Krzysztof Woźniak.Karty do głosowania, protokół Komisji skrutacyjnej oraz stosowna uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 10.

Ten punkt zrealizowano w punkcie 8 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 11.

Radny Golacik:10 lat temu przekazano teren w Pradze Fundacji.Co się z tym terenem działo później i dzieje obecnie?

Przewodn.RG:poruszymy ten temat w obecności Wójta Gminy.

 

Radny Szymański:jakiś czas temu zgłaszałem Wójtowi pomysł uruchomienia centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy.Co z tym tematem? Co ze sprawą dpowiedziej mapy naszej gminy?

p.Sakretarz:nic mi o centrali nie wiadomo.A mapy są zamówione.

p.Skarbnik:ja też nic nie wiem o centrali,ale przyjżę się problemowi.

 

Podinsp.ds.rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do wszystkich Radnych o udostępnianie różnym firmom,instytucjom ich numerów telefonów i adresów mailowych. Radni ustalili,że w powyższej sprawie wypowiedzą się indywidualnie, informując o swej decyzji Biuro Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem Szkoły Podstawowej w Łętowie z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla uczniów tej szkoły.

Radny Sobótka:proponuję pomóc finansowo.70% dzieci tej Szkoły pochodzi z naszej Gminy.

p.Skarbnik:przyjęło się,że takie dofinansowania przyznaje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radni proponują,aby sprawa została załatwiona zgodnie z sugestią p.Skarbnik.

                                                     

Radny Cytacki:jak z drogami w tym roku?

Przewodn.RG:jeśli gdzieś będą duże dziury,sprawdzi to p.Pijanowski.

A równiarki są dwie,czekają tylko na odpowiednią pogodę.

Radny M.Woliński:robić głównie tam,gdzie chodzą autobusy, p.Pijanowski jest tu niepotrzebny.A faktury niech podpisuja Radni czy Sołtysi.Chcę zapytać co to jest za faktura na ok.15tys.zł. na drogę w Pradze?

p.Skarbnik:sprawozdanie z 2007r będzie analizowane przez Komisję Rewizyjną i potem na Sesji.

 

Radny Kamiński:w sprawozdaniu z wykonania budżetu z 2007r : na cele projektowe przy Szkole Łubki wydano ponad.11tys.zł?

p.Skarbnik:bo taki był plan na 2007r.Na ten rok zadanie przez Radę zostało wykreślone.

Radny Kamiński:dalej sprawozdanie – podróże krajowe kwota ponad.12tys.zł w UG?

p.Skarbnik:to są podróże pracowników UG,ryczałt Wójta i wyjazdy osób uzależnionych od alkoholu - tu kieruje je  Komisja Rozw.Problemów Alkoholowych.

 

Radny I.Woliński:kiedy będą realizowane w naszej gminie priorytety?

Jakie są koszty napraw oczyszczalni scieków w Bulkowie ?– oczyszczalnia nie zarabia nawet na prąd.Zróbmy porządek z kanalizacją w Bulkowie.Przecież ktoś zadanie odebrał, był Inspektor Nadzoru.

 

Radny Woźniak:Radny M.Woliński sprawę dowożenia dzieci p.Rajewskich i p.Ważyńskich zgłasza już kilka razy a odpowiedzi nie ma. Jaka firma ma zrobić remont boiska w Blichowie?

 

Radny M.Woliński:poruszam różne sprawy i nie mam odpowiedzi.Po co zatrudniony jest p.Bartkowski w Szkole w Łubkach? Czy potrzeba tam aż tyle ludzi do obsługi?

Radny Golacik:proponuję,aby Komisja Rewizyjna na następną Sesję zbadała sprawę zatrudnienia p.Bartkowskiego w Szkole w Łubkach.

Radny Kamiński:dalej sprawozdanie z 2007r – kwota ponad 1200zł w Worowicach-zakup usług remontowych.

p.Skarbnik:nie mam przy sobie dokumentów w tej sprawie.Odpowiem na następnej Sesji,.kiedy będzie omawiane sprawozdanie.

 

Radna Krusińska:wracając do sprawy placu zabaw w Bulkowie - jeśli Ksiądz ma jakieś zastrzeżenia to powinien je zgłosić konkretnie i na piśmie. p.Sekraterz:ja w tej sprawie zasięgnąłbym najpierw opinii Sanepidu.

                                                    

 

p.Sekretarz:wcześniej p.Mecenas mówił o powstawaniu projektów uchwał Rady Gminy.Chcę zaznaczyć,że projekty uchwał przygotowuje pracownik odpowiedzialny za określone zadanie,projekt pod względem zgodności prawnej parafuje Radca Prawny ale wpierw,żeby pracownik cokolwiek napisał musi zlecić mu to Wójt.

 

Punkt 12.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa,dokonując zamknięcia XV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.13.30.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski                

Przewodniczył: Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi