Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLI/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLI/18

Protokół Nr XLI/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 5 października 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       c) przyjęcia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Komunalnym Gminy Bulkowo na lata 2018 - 2020
       d) zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bulkowo
       e) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       W imieniu Wójta Gminy prop. zmian w porządku obrad zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o zmianę w punkcie 7 c na:
       „przyjęcia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Komunalnym Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2021”
       oraz umieszczenie w punkcie 7 f i g projektów uchwał w sprawach:
       f) realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 22 w miejscowości Chlebowo”
       g) realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 113/2 w miejscowości Krzykosy”.

       Zgłoszone poprawki przyjęto jednogłośnie (14 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
28.08 – podpisywał umowę z Wojewodą Mazowieckim dotyczącą drogi Łubki - Praga.
29.08 – podpisywał umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie ok. 20tys. zł na wyposażenie strażaków ochotników w sprzęt do ratownictwa medycznego.
30-31.08 – uczestniczył w konferencji Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
02.09 – odbyło się Święto Plonów. Pan Wójt podziękował wszystkim za udział, pomoc i obecność jak również za pozytywne opinie nt. imprezy. Podziękował radnym, pracownikom, ks. Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu, czytającym i wszystkim, którzy uczestniczyli
w organizacji tego wydarzenia.
03.09 – uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Nowych Łubkach i w Blichowie.
04.09 – uczestniczył w odbiorach dróg Golanki Górne i Nowy Podleck
11.09 – odwiedził małżeństwo z terenu gminy obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego.
12.09 – zeznawał jako świadek w rozprawie sądowej z mieszkańcem gminy.
13.09 – uczestniczył w odbiorze placu zabaw w Pilichowie i Centrum Aktywizacji Społecznej w Blichowie oraz podpisywał umowę z Lokalną Grupą Działania na „Budowę Parku Wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/3 w Pilichowie, gm. Bulkowo.
21.09 – brał udział w audycji Katolickiego Radia Diecezji (zaproszenie w wyniku podpisania umowy z LGD), brał udział w podsumowaniu czteroletniej działalności OSP z terenu Gminy Bulkowo wraz wręczeniem odznaczeń i dyplomów najbardziej zasłużonym w Nowych Łubkach.
22.09 – uczestniczył w Narodowym Czytaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie, uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu „Przepisy z babcinego kredensu”. Pan Wójt podziękował wszystkim za obecność i organizację.
25.09 – uczestniczył w uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w restauracji „COALA”
26.09 – uczestniczył w pożegnaniu lata w Nowych Krubicach, spotkał się z dyrektorami szkół
28.09 – podpisywał wraz z p. skarbnik umowy z marszałkiem na dofinansowanie straży na zakup agregatu i aparatów tlenowych.
30.09 – był obecny na II Turnieju Piłkarskim Jednostek OSP o puchar Wójta Gminy Bulkowo i Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Bulkowie. Był obecny na meczu charytatywnym klubu Zjednoczeni Bulkowo z drużyną Wapo Tech.
02.10 – uczestniczył w komisji rolnej.
03.10 – spotkał się z dyrektorem generalnym oddziału Energa-Operator SA p. Michałem Magdziarzem ws. zakupu agregatu prądotwórczego. Jest szansa, że wspomoże naszą gminę finansowo lub używanym sprzętem. Ogromne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Radzanowo, który w trudnych sytuacjach wspierał naszą gminę pożyczając agregat. Pan Wójt bardzo pozytywnie ocenia współpracę z Wójtem Gminy Radzanowo podczas trwania całej kadencji.
04.10 – spotkał się z p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach.
       Wójt Gminy informował o rozpoczęciu cyklu zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Zaprosił na spotkanie 16.10.2018r. godz. 1800 na spotkanie nt. wymiany pieca i termomodernizacji organizowanie przez Ministerstwo Środowiska, gdzie przyjadą osoby kompetentne i udzielą szczegółowych informacji oraz udzielą odpowiedzi na pytania.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Nie było protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy do odczytania.

Punkt 6.
       Radny B. Matczak pytał, czy na koniec kadencji Radni otrzymają podsumowanie zawierające informacje o tym ile pozyskano środków i skąd je pozyskano, ile km dróg zostało przebudowanych, informacje o inwestycjach, remontach OSP, itp. Pytał również czy będą szczepienia grupowe dla pracowników, gdyż indywidualne są bardzo drogie.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawozdanie ogólne jak najbardziej trafi do radnych. Odnośnie szczepień Wójt Gminy nie zna sprawy i musi się w tym temacie zorientować.
       Radny B. Matczak zaprosił na spotkanie 12.10.2018r. godz. 1700 w remizie OSP w Bulkowie z przedstawicielami posłów organizowane przez Starostę Płockiego. Poruszane będą m.in. tematy suszy, dróg i chodników.
Wójt Gminy informował, że drogi miały być robione do końca czerwca, potem do sierpnia, a nie ma nadal i z tego co wie środki poszły do Miszewa i nie ma ich więcej.
       Radny R. Sztendur pytał co z tą drogą na dz. nr ew. 370/7 w obrębie Worowice, gdzie jeden z mieszkańców zgłaszał rów do poprawienia.
Wójt Gminy odpowiedział, że zlecił to Gospodarce Komunalnej ale nie można było się skontaktować z zainteresowanym mieszkańcem. Na pewno będzie to zrobione.
       Radny R. Sztendur przypomniał, że Gmina miała wytyczyć drogę na dz. nr ew. 96 obręb Worowice, gdyż właściciele gruntów przy drodze nie są mieszkańcami naszej gminy i worują się w tą drogę. Miejscami droga ma już zaledwie 4m szerokości a powinna mieć 6m.
Wójt Gminy odpowiedział, że przyszłoroczny budżet może to obejmie, bo w tym roku już nie.
       Radny R. Sztendur pytał jak wygląda sprawa sprzedaży lokalu w Worowicach zainteresowanemu mieszkańcowi, który w każdej chwili jest gotowy wyłożyć pieniądze.
Wójt Gminy odpowiedział, że słowa dotrzyma i sprzeda ten lokal. Są prowadzone działania związane ze zmianą użytku na działce oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i podziałem geodezyjnym tej działki, tak aby każdy miał możliwy dojazd. Wszystko jest zaplanowane tylko przez suszę się opóźnia.
       Radny B. Matczak poruszył sprawę drogi Kobylniki – Bulkowo. Informował, że dużą niesprawiedliwością jest to, że to my się przy tym nachodziliśmy, a inni przypisali sobie nasze zasługi. Pytał dlaczego budowa nie zaczęła się z naszej strony, choć tu droga jest najgorsza. Pytał czy można mieszkańców jakoś pogodzić i załagodzić skutki suszy bo jest niesprawiedliwe, że jedni dostali pomoc, a inni nie. Pytał czy jest jakaś furtka aby pomóc takim ludziom, gdyż gospodarstwa rodzinne poniosły ogromne straty.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszystko i tak jest na Wójta i na Radę. Mówił, że przed samym szacowaniem rozmawiał z komisją i wprost mówił, żeby nie krzywdzić rolnika i pomóc najwięcej ile się da. Jednak jakie by nie było odszkodowanie to i tak nie zrekompensuje strat poniesionych przez rolnika. Największy problem był z tym czy szacować ścięte uprawy. To jest paranoja, że susza jest ogłaszana gdy jest czas zbiorów. Teraz gdy ziemniaki są już wykopane, to IUNG wydał decyzję, że ziemniaki też dotknęła susza. W teren nasza komisja ruszyła jako pierwsza lub jedna z pierwszych ale z rzepakiem rolnik nie będzie czekał, a inne komisje szacowały rzepak nawet w sierpniu. Wójt Gminy informował, że zawsze jest za rolnikami ale nikt nie może zmusić komisji by nie przestrzegała regulaminu. Zawiodły procedury i termin ogłoszenia suszy. Trzeba głośno o tym mówić, że procedury są niedopracowane, począwszy od IUNG.
Wójt Gminy nawiązując do sprawy drogi Kobylniki – Bulkowo informował, że sporo jeździł i załatwiał z Radnym B. Matczakiem. To nie prawda, że Ci co są na zdjęciu, to załatwiali od początku tą drogę. Można było od razu się chwalić.
       Radny M. Józwiak informował, że sprawa chodników w Bulkowie została zamieciona pod dywan. Tłumaczenie, że są sprawy ważniejsze to nie jest żadne usprawiedliwienie. Pora aby napisać oficjalne pismo w tej sprawie.
       Wójt Gminy informował, że dużo ciężej by było gdyby Starosta był z innego terenu.
Radny B. Matczak informował, że Starosta zadeklarował, że jest przedstawicielem naszego terenu, gdyż mamy my nie mamy swojego radnego.
       Radny B. Matczak informował, że w sprawie suszy trzeba napisać pismo bezpośrednio do Wojewody, bo ludzie się nie zgadzają z tym, że inne gminy inaczej szacują straty. Stacje Meteo są za daleko by wiarygodnie ocenić wystąpienie suszy. Informował, że podobnie było gdy mówił o zanieczyszczaniu powietrza przez Orlen, to wszyscy się śmiali a teraz każdy traktuje sprawę poważnie.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Komunalnym Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2021. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy Bulkowo (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 22 w miejscowości Chlebowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 113/2 w miejscowości Krzykosy”. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Punkt 8 został zrealizowany w punkcie 6.

Punkt 9.
       Radny R. Sztendur podziękował Wójtowi Gminy za II Turnieju Piłkarskim Jednostek OSP o puchar Wójta Gminy Bulkowo i Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Bulkowie. Informował, że Wójt Gminy był cały czas obecny na turnieju i dopingował zawodników. Strażacy byli zadowoleni.
Pogratulował radnemu A. Cytackiemu kolejnej kadencji.
       Radny B. Matczak pogratulował radnemu A. Cytackiemu kolejnej kadencji. Pytał na ile prawdą jest, że większość nauczycieli jest spoza terenu naszej gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie ilu, lecz sugeruje dyrektorom by priorytetem byli mieszkańcy gminy. To jest sprawa dyrektora szkoły i stara się nie ingerować. Informował, że prosi nauczycieli by dorabiali sobie specjalizacje, np. chemia, fizyka, bo brakuje nauczycieli tych przedmiotów na naszym terenie.
       Radny T. Tybuś pytał ile potrwają prace nad budową Otwartej Strefy Aktywności w Blichowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że termin jest krótki, do końca października prace powinny być zakończone. Firma, która wygrała jest producentem urządzeń, które będą instalowane. Pracownicy Gospodarki Komunalnej zrobili osłonę na światłowód, co obniżyło cenę inwestycji.
       Radny B. Matczak pytał czy już wszystkie termomodernizacje remiz są skończone i odebrane.
Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie remizy już zostały odebrane. W Worowicach i Nadułkach będzie robione jeszcze zaplecze kuchenne z funduszy sołeckich. W Worowicach trzeba jeszcze wyrównać teren, wyciąć krzewy i zasiać trawę.
Radny M. Józwiak stwierdził, że OSP w Nadułkach i w Bulkowie to mistrzostwo świata. Mamy się czym pochwalić i można zaprosić do środka kogoś z zewnątrz. Informował, że OSP w Worowicach jeszcze po prostu nie widział.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XLI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 11.00

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                                 Przewodniczący obrad
  P. Banaś                                                                                       Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi