Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVI/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVI/08

PROTOKOŁ NR XVI/08

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 29 kwietnia 2008r.

 

 

      Rozpoczęcie obrad – godz.10.00,sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 12. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

-  Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

-  Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

-  Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

Na sali posiedzeń obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

      Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjecie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Dyskusja z udziałem p.Kierownika Posterunku Policji w Bodzanowie.

  5.Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Wójta.

  6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  7.Interpelacje i zapytania Radnych.

  8.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007r:

     a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     c) dyskusja

     d) podjecie uchwały

  9.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) nabycia nieruchomości przez gm.Bulkowo

     b)zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.

     c) zaciągnięcia kredytu na remont kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podst.w Krubicach.

     d) obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej we Włókach

     e) ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Bulkowie

     f) zmiany uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo w sprawie  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gm.Bulkowo

     g) zmiany uchwały Rady Gminy nr 5/I/06 w sprawie ustalenia diet dla Radnych   

     h) uchylenia uchwały Rady Gminy nr 165/XXXII/97 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste (nieodpłatnie) nieruchomości gminnych w Worowicach na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach

  10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  11.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r.

  12.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

  13.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Proponowany na wstępie porządek obrad przyjęto jednogłośnie,bez dokonywania zmian(12 za).

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo przyjęto jednogłośnie, bez dokonywania poprawek ( 12 za)

 

Punkt 4.

W tym punkcie obrad głos zabrał Kierownik Posterunku Policji w Bodzanowie p.Wojciech Koper który informował, że w Placówce pracuje łącznie 10 osób.

Jeśli chodzi o dane za 2007r to w dwóch gminach były 142 przestępstwa z czego 34 kryminalne.Zatrzymano 44 nietrzeźwych kierowców.Wykrywalność przestępstw wyniosła ogółem 73%.

Radny I.Woliński:zróbcie coś z tymi piskami opon,to trwa po pilka godzin.

p.Kierownik:staramy się,ale patrol nie może bć wszędzie jednocześnie.

p.Matczak:Posterunek Policji powinien być w Bulkowie.

p.Kierownik:to już kompetencje Województwa.

p.Matczak:istnieje za gęste sito przesiewu dla kandydatów do pracy w Policji.

p.Kierownik:słyszałem,że normy mają się zmienić.

p.Krusińska:coś trzeba zrobić z wybijaniem szyb w Bibliotece w Bulkowie.

p.Kierownik:prowadzone jest postępowania w tej sprawie.

p.Matczak:czy Pan wie coś o sprawie Rakowieckiego z Daniszewa,bo to walka z wiatrakami?

p.Kierownik:te sprawę prowadzi Starostwo.Co do autobusu,to może stać tam, gdzie stoi.

p.Matczak:ale ten autobus przeszkadza w ruchu,powinnio się go usunąć.

p.Kierownik:ponad prawem nie możemy działać.

p.Grabowski:coś trzeba zrobić z przystankiem w Blichowie.jest dewastowany i zaśmiecany.Może spisujcie tam tę młodzież?

Radny M.Woliński:były kradzieże paliwa.czy objeżdżacie boczne drogi?

p.Kierownik:objeżdżamy teren,ale wszędzie jednocześnie nie będziemy.

Samochody głównie ciężarowe kontrolujemy.

Przewodn.RG:jak z zakupem samochodu dla Policji.

p.Kierownik:chcemy kupić dwa po 40tys.zł każdy.Gmina Bodzanów dołoży nam 20tys.zł,Wójt gm.Bulkowo deklaruje 5tys.zł.

p.Wójt:w Bibliotece założymy kamerę.Chcę też poinformować o planie zatrudnienia kilkudziesięciu osób z bezrobotnych.Osoby te porządkowałyby teren, także przystanki.

Radny M.Woliński:niech te osoby pozbierają też śmieci po rowach.

 

Punkt 5.

Pan Wójt złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalno0sci w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Członek Komisji Rewizyjnej p.Aldon Sobótka przedstawił zebranym protokoły z międzysesyjnych posiedzeń Komisji.

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawił zebranym protokół z międzysesyjnego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p.Stanisław Walczak przestawił zebranym protokół z międzysesyjnego posiedzenia Komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 7.

Radny Golacik:robi się aktualnie wodociąg w Nadułkach a brak jest uzgodnień z ludźmi na przejście wodociągu.

p.Wójt:problemem zajmuje się p.Brzuziewska.Nieprawda,że nie ma uzgodnień.Jeśli zdarzaja się jakieś sytuacje problemowe to ja w zamian za zgodę umarzam np.część podatku.

Radny Golacik:uzgodnień nie było,a pracownik UG stwierdził,że jest to normalna procedura.

Radny Kamiński:na etapie wodociągowania powinno być wszystko dograne.

Jeśli tak nie jest to znaczy,że inwestycja jest źle przygotowana.Chcę zapytać jaka jest wycena naprawy 200m kanalizacji na działkach w Bulkowie?

p.Wójt:odnośnie kanalizacji będzie spotkanie i Pan będzie poproszony.

Będzie Wykonawca i Inspektor Nadzoru i to jak najszybciej.

Radny Kamiński:ale nie tylko ja żebym był.Jak może działać kanalizacja, skoro spadki są w odwrotnym kierunku?Ludzie twierdzą,ze cała kanalizacja jest do poprawy.Gdzie byli Inspektor Nadzoru i Wykonawca,gdzie była Komisja, która zadanie odbierała? Gdybyśmy musieli robić całość,to

szacunkowy koszt wyniósłby 1mln.zł.

p.Brzuziewska;Projektant mówi,że ma zgodę ale będzie później,więc może się wypowie.

p.Plebaniak:sam jeździłem w sprawie podpisów i ludzie wyrażali zgodę.

Radny I.Woliński:do czego się  nie dotkniemy to źle. W tym rowie przy oczyszczalni aż się gotuje.Tam jest tragedia,skądś to spływa.

p.Matczak:nie ma możliwości,aby na oczyszczalni było coś nie tak ze ściekami.

Radny Golacik:od początku tej kadencji domagam się lepszej ściągalności podatków i opłat.Czy ktoś przygotuje wykładnię,jak ściągnąć należności w naszej gminie?

Radny Kamiński:czy było na etapie projektowym zawierane porozumienie z ludźmi gdzie przechodzi nitka?

p.Brzuziewska:tak

Radny Golacik:p.Wójcie,jak ze sprawą boiska w Blichowie?

p.Wójt:kosztorysowanie jest w trakcie.

p.Brzuziewska;po 15.04.br. była Komisja,nic nie poprawiono i sprawę skierowano p.Mecenasowi.Inspektor Nadzoru wyszacuje usterki na poniedziałek.

Radny Kamiński:wystosowano w listopadzie pismo do Gardenii.Czy potem były ponaglenia?

Radca Prawny:nie było ponagleń,bo wystosowanie ich było nieuzasadnione.

Przecież wyznaczono termin 15.04.Teraz zrobimy specyfikację robót,oszacujemy,zastosujemy potrącenie zabezpieczenia.Pewnie dojdzie do procesu sądowego.

Radny Golacik:czy otrzymał Pan polecenie od Wójta,aby sprawe kierować do Sądu?

Radca Prawny:mam prawnie doprowadzić do usunięcia usterek.Albo Gardenia zapłaci albo Wykonawca Zastępczy.Procesu na razie nie zakładam.

Radny Golacik:co z Konkordatem?

Radca Prawny:będzie opinia,ale jeszcze jej nie ma.

Radny Kamiński:cały problem ruszyła dopiero Komisja Oświatowa.Jeśli chodzi o okres gwarancji to minął 27.11.2007r.

Radca Prawny:ale w przypadku usterek,gwarancję przedłuża się.

Radny Kamiński:usterki były od początku a w protokole odbioru jest bezusterkowo.Teraz usterki się pojawiają?Przecież Wójt był Przewodniczącym Komisji Odbiorczej?

p.Wójt:ja już kiedys mówiłem,że chodziło o pozyskanie środków z zewnątrz.

Wpierw musieliśmy wyłożyć własne środki.Mieliśmy gentlemeńską umowę.

Gdybyśmy mieli protokół z usterkami przepadłoby  100tys.zł.Gdybym nie skorzystał z tego,to dziś byłby zarzut,że nie pozyskałem środków.

Radny Golacik:dlaczego kaucja gwarancyjna była tak niska?

Radca Prawny:to jest wskaźnik procentowy od wartości zadania.To są małe kwoty.

p.Matczak:czy warto z Gardenią wchodzic w spory prawne.To jest duża firma.

Szkoda,że przetargu nie wygrała miejscćwa firma.

p.Wójt:miejscowe firmy nawet nie przystąpiły do przetargu,bo termin wykonania był krótki.

Radny Ryziński:jak z drogą od krzyżówek Bodzanowskich w kierunki Worowic?

p.Wójt:wspólnie z p.Michalakiem zabiegamy do remont tej drogi oraz drogi w kierunku Góry.Jeśli będą środki to Powiat zrobi to w tym roku, jak środków zabraknie to w przyszłym.Dokumentacja jest ważna dwa lata.

Radny I.Woliński:ile straciliśmy środków z komponentu J?

p.Wójt:nie straciliśmy tylko nam ich nie przyznano.Wniosek był przygotowany dobrze,wszystko było sprawdzane przez ekspertów.Po prostu nie przyznano nam środków.

Radny Golacik:na jakim etapie jest przygotowywanie 31km dróg?

p.Wójt:35km.Do celów projektowych zatrudniliśmy 3 firmy,bo chodziło o czas.Firma Westmor robi wniosek i studium wykonalności.Jak tylko będzie nabór wniosków,to je złożymy w terminie.

Radny Kamiński:jeśli chodzi o środki z komponentu J,to dziś Tygodnik Płocki pisze,że tam były środki na cele strategiczne np. na drogi do hydrofornii, oczyszczalni ścieków czy np.do Zakładów wspomagających rolnictwo jak Chemirol.

p.Wójt:złożyłem z komponentu J na drogę w Pradze, bo w planach mam zagospodarowaniu budynku po byłej szkole.

Radny Kamiński:ale co to za punkt strategiczny dawna szkoła w Pradze. Przecież to ruina.

p.Wójt:każdy ma prawo do swoich ocen.W ub.r byłem na zebraniu w Pradze i mieszkańcy pytali mnie co dalej z tym budynkiem?Chcę żeby tam coś się działo.

Przewodn.RG:a nabór wniosków z Odnowy Wsi?

p.Wójt:mam osobę za to odpowiedzialną.Pani ds.unijnych też pracuje.

Jest dokumentacja na zrobienie parku w Bulkowie w okolicach stawu, tylko musimy tu wpłacić 8tys.zł.Wnioski złożymy.

Radny Kamiński:dwa tygodnie temu było spotkanie w Radzanowie z Dyr.WUP na Region płocki i jest kiepska opinia p.Dyrektor o prac naszego GCI.

Radna Krusińska:nasza Gmina wysyła ludzi na szkolenia,płacimy za nie a potem te osoby odchodzą.Co robi Gmina żeby te osoby zatrzymać.

Szkolenia były po 7 i 9 tys.zł.

p.Wójt:szkolenia są bezpłatne,finansuje je Urząd Pracy.

Radny Kamiński:p.Jeziak miała dobra opinie w Urzędzie Pracy.Dlaczego jej nie zatrzymano?

p.Wójt:p.Jeziak miała zatrudnienie na stałe.Odeszła z własnych powodów.

To co od nas otrzymała na ukończenie studiów-zwróciła.Ja w tej chwili obserwuję dwie osoby pod kątem pracy.

p.Grabowski:w Blichowie na zakręcie jedną lampe trzeba przestawić tak, aby oświetlała zakręt.

 

          Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zarządził 10. minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku dziennego:

 

Punkt 8

a)       opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium przedstawił zebranym członek Komisji Aldon Sobótka.Opinia jest pozytywna.

 

b)       opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego   przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r. oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący

     Rady Gminy p.Grzegorz Szymański.Obie opinie są pozytywne.

 

c)       dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)       Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium za wyniki budżetu za 2007r. Wyniki głosowania: za wnioskiem głosowało 7.Radnych, 5. było przeciwnych, 0 wstrzymało się,  na 12.Radnych obecnych podczas głosowania.(Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych).

Zatem uchwała w sprawie absolutorium nie uzyskała wymaganej większości głosów i uznaje się,że nie została ona podjęta, a zatem Rada Gminy stwierdza, iż kwestia absolutorium nie została rozstrzygnięta.

          

 

Punkt 9.

a) Radny Kamiński informował,że jest wnioskodawcą podjęcia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę.Informował,że ustna opinia Urbanisty w sprawie graniczenia placu zabaw z cmentarzem jest pozytywna.Również pozytywnie nt. temat wypowiada się Sanepid i Ochrona Środowiska.Dodał,że na uruchomienie placu zabaw można pozyskać środki z zewnątrz.

Przewodn.RG informował,że omawianego projektu uchwały nie parafował Radca Prawny UG.

Radca Prawny:nie parafowałem jej,bo nie jest to projekt przygotowany przez Wójta.Poza tym nie wyrobiłem sobie jeszcze własnego zdania nt.temat.

Wiceprzewodn.RG: jaki będzie koszt wykupu działek?

Radny Kamiński:zmieści się w przyznanych przez radę 30tys.zł.Czy 60.dniowy termin wykonania uchwały przez Wójta jest wystarczający?   

 p.Wójt:tak.

 Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości przez gm.,Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

b)

p.Skarbnik:do otrzymanych przez Państwa Radnych prop.zmian budżetowych prop.wniesienie jednej poprawki tj.przeniesienie kwoty 21.737zł tj.wynagrodzenie p.Kóźwiaka z Gospodarki Komunalnej (od maja do 31.12.br) do wydatków na salę gimnastyczną – chodzi o to,aby p.Jówiak był koordynatorem sportu,kultury i estetyki w gminie.

p.Wójt:p.Jóźwiak zna się na tych sprawach.Na jego miejsce w Gosp. Komunalnej dam inne osoby.Pan Jóźwiak zajmowałby się salą gimnastyczną,organizowałby różne imprezy kulturalne i sportowe w gminie, zajmowałby się także estetyką otoczenia budynku UG.

        Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r. łącznie z poprawką proponowaną przez p.Skarbnik.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

c)

p.Skarbnik:Fundusz przesunął nam modernizację obiektu tak,że do końca br. musimy to zadanie wykonać.Po spłacie będziemy mogli ubiegać się o umorzenie 50%.

p.Wójt:nie możemy kotłowni zrobić na ekogroszek bo to nie jest opał ekologiczny.Jeśli chodzi o dofinansowanie to dostaliśmy 50tys.zł.

Wiceprzewodn.RG:czy rozważano ogrzewanie gazowe.

p.Skarbnik:nie,bo w umowie widnieje olej opałowy.

          Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krubicach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d)

Radny Kamiński:czy we Włókach nie można było zrobić filii szkoły? Byłyby oszczędności.

p.Wójt:tak,ale tu ciągle były jakieś niewiadome.Jeszcze dochodzą głosy,że rodzice będą dzieci przenosili.Może dojść do sytuacji,że będzie tylko jeden oddział.Ale i tak musimy zatrudnić anglistę i katechetę.

        Rada Gminy (10 za przy 2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej we Włókach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

e)

        Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Bulkowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f)

        Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 28/VI/99 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

g)

        Przewodn.RG powiedział:obejmując funkcję Przewodniczącego Rady Gminy obiecywałem,że wystąpię z propozycją obniżenia swojej miesięcznej diety m.in.dlatego,że gmina jest biedna.Proponuję jej obniżenie z 1295zł  na 1100zł.

p.Wójt:uważam,że dieta nie powinna zostać obniżona.Funkcja Przewodniczącego Rady Gminy jest ważna i odpowiedzialna,wymaga włożenia w pracę dużego wysiłku.Przy jej wykonywaniu ponosi się także koszty.

Radny Golacik:ja popieram inicjatywę obniżenia diet wszystkich Radnych.Proponuję wstrzymać się z tematem do nastepnej Sesji i rozmawiać o dietach wszystkich Radnych.bo akurat Przewodniczący ponosi największe koszty sprawowania swej funkcji.

      Ostatecznie przegłosowano (11 za, 1 wstrz.) ,że o wysokości diet Radnych będzie mowa na następnej Sesji Rady Gminy.Uchwała w sprawie diet nie została podjęta.

 

h)

        Golacik:jestem autorem projektu uchwały dot.terenu w Worowicach. Uchwała z 1997r nie została wykonana, stąd propozycja jej uchylenia.Zresztą o ile pamiętam,sama Fundacja o przejęcie terenu nie występowała.Podejmując uchwałę w 1997r chodziło o utrzymanie Szkoły w Worowicach,ale Fundacja faktycznie nigdy Szkoły nie prowadziła.Obecnie Szkoły nie ma w ogóle.

Myślę,że przekazanie majątku gminy w ręce Fundacji jest nieetyczne.

p.Wójt:byłem założycielem Fundacji.W inicjatywie uruchomienia Fundacji uczestniczył też spadkobierca.Ja już jako dyrektor Szkoły ratowałem zabytek m.in.ściągnąłem z MEN-u 80mln.zł.Przy tworzeniu Fundacji był Związek Światowy AK,był p.Krzysztof Kolberger i inni.Z inicjatywy Fundacji ściągnięto 71tys.zł na drogę Worowie-Szasty, pracę 40 osób wliczono jako wkład gminy.

Remont mostku w Worowicach to też zasługa Fundacji.Teraz Fundacja prowadzi Małe Mazowieckie Przedszkole,planujemy uruchomienie takiego Przedszkola we Włókach.Na wyposażenie Przedszkola w Worowicach

Fundacja pozyskała środki z zewnątrz.Póki się tam coś będzie działo, Spadkobierca nie myśli o zabraniu terenu.

Radny Golacik:nic nie mam do Fundacji,po prostu jest uchwała Rady Gminy w zawieszeniu od 11 lat.A budynek można wykorzystać np.na mieszkania dla potrzebujących.

p.Matczak:p.Wójcie w tym budynku miała być sala pamięci OSP?

p.Wójt:pisaliśmy wniosek,aby w budynku odbywały się zajęcia dla studentów.

Przewodn.RG:ile dzieci jest w Przedszkolu.

p.Wójt: zapisanych jest 14.

Wiceprzewodn.RG:proponuję,aby ten punkt obrad przełożyć na następną Sesję.( wniosek przyjęto: 9 za przy 3 przeciw.)

 

Punkt 10.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 7 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 11.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007r złożył p.Ryszard Urbanowski.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 12.

Radny Kamiński:chciałbym konkretnie wiedzieć co z kanalizacją w Bulkowie-Osiedlu? Kiedy będzie jej prawidłowe funkcjonowanie,kto za wszystko zapłaci? Chciałbym to wszystko na piśmie,skierowanym do Rady Gminy p.Piasek:jeśli chodzi o wodociąg w Nadułkach-Majdanach ,to Wykonawca zgłaszał pewne trudności. P.Piasek odczytał pismo skierowane w tej sprawie do UG.Decyzja Starosty jest prawomocna.

Radny Kamiński:jeśli teraz wyjdą jakieś koszty związane z przeprojektowaniem

odcinków,kto je pokryje?

p.Piasek:ja je  pokryje.

 

p.Michalak:23.04.br odbyła się Sesja Rady Powiatu.Niedługo rozstrzygnie się sprawa remontu drogi Krubice – Osiek.Negocjacje prowadzone są odnośnie drogi Bulkowo-Góra i Worowie-Szasty.Proszę też p.Wójta o zaprojektowanie chodnika w Bulkowie.

 

p.Matczak:moje miesięczne wynagrodzenie jako Komendanta Straży wynosi 30zł.Proszę,aby tę kwotę ze mnie zdjęto.Pan Matczak informował,że odbyły się szkolenia strażaków,była przeprowadzona kontrola jednostek OSP.Od Komendy Stołecznej pozyskano dwa samochody i można pozyskać jeszcze samochody terenowe.Niedługo obchodzone będzie 100. lecie OSP w Blichowie.

 

p.Wójt wniósł o dopisanie do porządku obrad głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.(pracownik GCI p.Danielak rozdała Radnym projekt uchwały informowała,ze chodzi o pozyskanie środków

finansowych.)

Radca Prawny:plik uchwał w odpowiednim czasie parafowałem.Dziś miałem przyjechać i parafowac tę uchwałe i ją parafowałem.Teraz umieszczenia projektu w porządku obrad może dokonać Rada Gminy.

         Jednogłośnie (12 za) dopisano do porządku obrad w punkcie nr 12 podjęcie uchwały o której wyżej mowa.

         Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Radny Walczak:informuję,że na drodze Nadułki-Łubki smoła się odrywa.

 

Radny Golacik:na Sesje Rady Gminy nie jest zapraszany jeden z Radnych Powiatowych.Stawiam wniosek,aby zapraszać Radnego Tomasza Skorupskiego

(wniosek przyjęto 12 za).

p.Klepczarek:w Staroźrebach powstał Ośrodek Rehabilitacyjy przy naszym udziale finansowym.Dlaczego teraz nie przyjmuje się tam pacjentów z naszej gminy?

p.Skarbnik:pomyślimy,żeby coś z tym zrobić.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią dwóch pism,jakie do Rady Gminy skierowała p.Grażyna Józwiak zam.Wiciejewo oraz Rada Pedagogiczna ZSO w Blichowie.Pisma dotyczyły przydziału mieszkania w domku jednorodzinnym typu „Mikołajki”w Blichowie.

Obecna na sali obrad p.Józwiak powiedziała: 17 lat pracuję w Szkole w Blichowie.Byłam mocno zaangażowana w rozbudowę Szkoły i p.Wójt o tym doskonale wie.Ja teraz czuję się oszukana i arogancko potraktowana przez p.Wójta, kiedy bułam u niego w Urzędzie.Kiedy byłam u p.Wójta

i dopytywałam się o sprawę domku p.Wójt powiedział mi,że mogę pracę stracić.Do tej pory nie uzyskałam odpowiedzi na swoje pismo w sprawie domku mimo,że upłynęły już 3 miesiące.Dochodzą do mnie tylko nieoficjalne głosy w sprawie przydziału domku.Chciałabym wiedzieć,jakimi argumentami

kierował się p.Wójt, przyznając domek danej osobie.Do dziś nie usłyszałam żadnych argumentów.Ja mówiłam wcześniej,że jeśli otrzymam ten domek,  to złożę oświadczenie,że wszelkie remonty będę prowadziła na własny koszt.

Chętnie przystąpiłabym także do przetargu o wykup tego domku.Kiedy ja prosiłam o rozmowę p.Wójta, to on mi mowił:a czy Pani jest z Policji?

Dowiedziałam się,że domek otrzymała osoba samotna i praktycznie bez żadnego stażu pracy na terenie tej gminy – dostała domek na dzień dobry!

Wójt powiedział mi na to,że Radni go naciskali na takie rozwiązanie.

Ponadto powiedział mi,że ma swoje ważniejsze życiowe sprawy niż moja sprawa.

p.Wójt:wypraszam sobie takie słowa.Niech Pani da mi świadków,że tak mówiłem.Pani po prostu lubi sensację.O domek wpłynęło pięć podań, ja zgodnie ze swoimi kompetencjami przydzieliłem ten domek p.Damaziak.

Jeśli chodzi o sprzedaż to jest to kompetencja Rady – na dziś nie można tego domku sprzedać, bo sprzedaż wymaga pozwolenia Konserwatora.Przecież Pani ma swój dom i może go remontować.Ja p.Damaziak po prostu pomogłem.

Radny M.Woliński:a może p.Józwiak w przyszłości będzie można przyznać budynek,w którym jest obecnie Biblioteka?

Radna Krusińska:ta Pani ma rację,bo ten Urząd nie daje odpowiedzi na pisma.

p.Wójt:Pani Józwiak dostanie odpowiedź na piśmie.

p.Józwiak:czy sprawę wynajmu domku możecie przedyskutować jeszcze raz?

Przewodn.RG:niestety nie mamy takich kompetencji jako Rada.Ewentualnie w przyszłości mogłoby być takie rozwiązanie o jakim mówił Radny Woliński.

p.Wójt:uważam,że takie rozwiązanie jest możliwe.

 

 

Punkt 13.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XVI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.14.45.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                 Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                      Adam Kujawa    

 

                           


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi