Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLII/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLII/18

Protokół Nr XLII/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 17 października 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie p. Aniela Kopaczewska
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Propozycję zmian w porządku obrad zgłosił Radny B. Matczak wnosząc o umieszczenie w punkcie 7 c projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Płockim w sprawie wspólnego remontu drogi powiatowej nr 2925W relacji Włóki – Piączyn.
       Zgłoszone poprawki przyjęto jednogłośnie (14 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

       Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński podziękował Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim Radnym za współpracę. Dla Niego liczy się człowiek, z którym można współpracować. Informował o wzajemnym wsparciu oraz o tym, że był jedynym Radnym Powiatu Płockiego, który wspierał Gminę Bulkowo. Informował, że będzie uczestniczył w sesjach Rady Gminy Bulkowo, jeśli tylko będzie zapraszany. Podczas kadencji były dla Niego najważniejsze 3 sprawy: podniesienie na wyższy poziom szkoły specjalnej w Goślicach, powstanie placówki opiekuńczej i otwarcie wioski kulinarnej w Miszewie Murowanym. Wszystkie te cele udało się osiągnąć. Radny Powiatu Płockiego p. Kuliński informował, że Wójt Gminy jest wspaniałym człowiekiem, a Rada jest przyjemna i uśmiechnięta. Życzył Wójtowi Gminy kolejnej kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski podziękował Radnemu Powiatu Płockiego p. Andrzejowi Kulińskiemu. Informował, że p. Kuliński był jedynym Radnym Powiatu Płockiego, który uczestniczył prawie we wszystkich sesjach Rady Gminy Bulkowo i bardzo pomagał.
Wójt Gminy podziękował Radnemu Powiatu Płockiego p. Kulińskiemu za obecności, za organizację turniejów sportowych, za promocję naszej gminy i za wsparcie naszych spraw w powiecie.
Radny M. Józwiak podziękował p. Kulińskiemu za wieloletnią współpracę przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz za organizację turniejów sportowych.
Radny Powiatu Płockiego wręczył upominek Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli upominek Radnemu Powiatu Płockiego p. Kulińskiemu.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
10.10 – uczestniczył w podsumowaniu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Informował, że było kontrolowanych kilka bardzo ważnych obszarów, takich jak podatki, zamówienia publiczne czy pomoc społeczna. Kontrola nie wykryła żadnych poważnych uchybień. Wójt Gminy informował, że jest dumny ze swoich pracowników po tym co usłyszał po kontroli. Informował, że nie powtórzyliśmy błędów wykrytych podczas kontroli w 2013 roku i nie było uwag do wykonanych zaleceń pokontrolnych z tamtej kontroli. Kontrola wykazała, że pracują u nas odpowiedzialni ludzie. Pracownicy Gminy załatwiają sprawy szybciej niż jest to w KPA. Wójt Gminy Bulkowo skierował ogromne podziękowania dla p. Skarbnik za ogrom wspaniałej pracy. Informował również, że to zaszczyt pracować z p. Skarbnik. Wójt Gminy podziękował również p. Kierownikowi Gospodarki Komunalnej, p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i p. Sekretarzowi.
– Tego samego dnia uczestniczył w Gminnym Dniu Profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.
11.10 – uczestniczył w odbiorze chodnika w Nowych Łubkach.
12.10 – uczestniczył w ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach.
– Tego samego dnia uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w remizie OSP w Blichowie.
16.10 – uczestniczył w ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie.
– Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu w remizie OSP w Bulkowie dotyczącym programu Ministerstwa Środowiska - Czyste Powietrze – ekoDopłaty.
       Wójt Gminy informował, że odbył około 20 spotkań sprawozdawczo – wyborczych.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Nie było protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy do odczytania.
       Sekretarz Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Punkt 6.
       Radny B. Matczak pytał, jak wygląda sprawa suszy w naszej gminie, ile wpłynęło wniosków i co z wypłatami dla poszkodowanych oraz jak w tym temacie nasza gmina wygląda w porównaniu do innych gmin. Pytał również, czy pan Wójt przewidział nagrody dla pracowników za dobrze wykonaną pracę i brak poważnych uchybień wykrytych podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nagrodą mogłaby być klimatyzacja lub pokój, w którym można by było spokojnie zjeść i odpocząć chwilę od pracy.
Wójt Gminy informował, że w pierwszym terminie wpłynęło około 350 wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Z naszej gminy wpłynęło około 280 wniosków na około 1190 gospodarstw. O doszacowanie wpłynęło dodatkowo ok. 100 wniosków. Nie może być tak, że Puławy decydują czy u nas jest susza. Nie powinno być tak, że szacujemy rzepak gdy jest już ścięty albo ziemniaki, gdy są już wykopane, bo tak późno są publikowane komunikaty o suszy. Komisja za to, że jeździ szacować nie ma wynagrodzenia. Nie powinno być tak, że członkowie komisji pracują kilka tygodni za darmo. Byliśmy pierwszą albo jedną z pierwszych komisji, która wysłała protokoły do Wojewody. Podziękowania należą się dyrektorowi ODR, gdyż Gmina Bulkowo miała 2 pracowników ODR, dzięki czemu mieliśmy 2 komisje szacowania strat. Wójt Gminy informował, że z tego co wie w innych gminach są problemy, a u nas jest wszystko na bieżąco. Jeżeli są jakieś problemy to nie z powodu Gminy, Komisji czy pracowników tylko wskutek zmieniających się przepisów. Komisja nie działa na dni tylko na godziny, jeżeli chodzi o sprawność reakcji. Wójt Gminy chwalił komisję i pracowników za pracę nawet po godzinach oraz wyraził współczucie rolnikom, ponieważ susza ich skrzywdziła, a pogoda jest taka, że nie wiadomo czy będzie lepiej.
Radny B. Matczak pytał, czy dotarły do Gminy sygnały, że gleby 3 klasy nie będą brane pod uwagę przy udzielaniu pomocy i czy komisja może stwierdzić suszę, a IUNG to podważyć.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie, nie zna regulaminu.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że protokół nie jest wysyłany do IUNG tylko do Wojewody, a IUNG tylko ogłasza suszę.
       Wójt Gminy informował, że chciałby aby powstało pomieszczenie by pracownicy mogli w spokoju zjeść ale nie wie czy uda się takie wygospodarować. Wójt Gminy odniósł się do klimatyzacji, stwierdzając że to słuszna uwaga bo latem jest bardzo gorąco w pomieszczeniach od południowej strony budynku.
       Radny B. Matczak zwrócił uwagę na to, jak ogromne pieniądze przeznaczane są na szkoły. Trzeba czuwać nad tymi budżetami i uświadamiać ludzi, jak to obciąża budżet Gminy.
       Radny B. Matczak informował, że pracownicy Gminy powinni brać udział w imprezach typu Święto Niepodległości oraz że należy kupić 100 flag, żeby można było nowe wieszać zamiast tych starych, brudnych i zniszczonych. Radny B. Matczak zadeklarował, że jeśli będzie potrzeba, to zrezygnuje z diety radnego na ten cel.
       Radny B. Matczak informował, że droga Bulkowo – Kobylniki jest płytko kopana i trzeba na to zwrócić uwagę.
Wójt Gminy odpowiedział, że podwykonawcą jest prawdopodobnie ta sama firma, która robiła drogę Nowe Krubice – Dobra. Firma ta chciała nas oszukać, używając kiepskiej jakości żwiru, wykonując kiepskiej jakości podbudowę pod asfalt oraz pozostawiając odkryte pozostałości po drzewach.
       Radny M. Józwiak pytał, czy jeśli mamy już sponsora na flagi, to czy będą też zakupione dodatkowe uchwyty do flag.
Wójt Gminy odpowiedział, że będą zakupione ale w przyszłym roku budżetowym.
       Radny R. Sztendur informował, że w miejscowości Szasty jeden z mieszkańców prosi o skierowanie lampy oświetleniowej na znajdujący się obok hydrant.
       Radny B. Matczak informował, że Zarząd Dróg Powiatowych zakupił na nasz obszar sprzęt do łatania na gorąco dziur w asfalcie. Pytał kiedy będzie nasza kolej, bo inne gminy szybko załatają.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wiedział nawet o zakupie tej maszyny.
       Radny B. Matczak informował, że miały być nawiezione pobocza w Worowicach i radny R. Sztendur powinien przy tym pochodzić.
Radny R. Sztendur odpowiedział, że nie warto nic robić, ponieważ wszystko będzie robione kompleksowo.
Wójt Gminy nie zgodził się z tą opinią twierdząc, że naprawa bieżąca musi być wykonana, ponieważ fatalny stan poboczy zagraża bezpieczeństwu podążających tą drogą.
       Radna J. Leszczyńska informowała, że przy nowej drodze Nowe Łubki - Sochocino -Praga w miejscowości Sochocino – Praga pan z sąsiedniej wsi wyrzucił kamienie.
Kierownik Gospodarki Komunalnej informował, że tą sprawą zajmie się pracownik ds. drogowych i zaprosił radną do rozmowy po sesji.
Przewodniczący Rady Gminy A. Krokowski podawał przykład, że np. Gospodarka Komunalna wykopie rów, a na drugi dzień już ten rów jest zaorany i trzeba wprowadzić kary za takie postępowanie, bo inaczej nikt nie zrozumie.
Kierownik Gospodarki Komunalnej informował, że najłatwiej to sprawdzić po naprawach kosiarki, bo rowy są sprzątane, a stale kosiarka się psuje o kamienie.
Wójt Gminy informował, że nie stać Gminy na takie prace i chyba powinien cofnąć decyzję o koszeniu całych rowów.
Przewodniczący Rady Gminy A. Krokowski informował, że niektórzy proszą, żeby im wykosić rów, a inni celowo do tego rowu kamienie wrzucają.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Płockim w sprawie wspólnego remontu drogi powiatowej nr 2925W relacji Włóki – Piączyn. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Punkt 8 został zrealizowany w punkcie 6.

Punkt 9.
       Radny T. Tybuś poruszył sprawę zainstalowania monitoringu placu przy kościele w Blichowie, aby nie zniszczono kostki brukowej.
       Radny J. Marciniak podziękował za przegłosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Płockim w sprawie wspólnego remontu drogi powiatowej nr 2925W relacji Włóki – Piączyn.
       Radny J. Matuszewski poruszył sprawę budowy chodników lub utwardzonej nawierzchni na działkach za cmentarzem w Bulkowie.
       Radny R. Sztendur podziękował wszystkim za współpracę. Zadeklarował dalszą współpracę jeśli uda się zostać radnym na następną kadencję. Radny R. Sztendur informował, że dla Niego na pierwszym miejscu jest dobro mieszkańców, na drugim miejscu dobro Gminy, a dopiero na trzecim miejscu dobro własne.
       Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy A. Krokowskiego wszyscy obecni uczcili minutą ciszy zmarłego podczas trwania kadencji radnego śp. Andrzeja Tomczaka.
       Przewodniczący Rady Gminy A. Krokowski podziękował wszystkim za współpracę, a radnemu A. Cytackiemu pogratulował kolejnej kadencji.
       Radny J. Matuszewski podziękował wszystkim za współpracę.
       Radny B. Matczak podziękował wszystkim za współpracę.
       Radny A. Cytacki podziękował wszystkim za współpracę.
       Radny C. Dziełakowski podziękował wszystkim za współpracę, ogłaszając że to była jego ostatnia kadencja i już nie będzie kandydował.
       Wójt Gminy życzył wszystkim, by mieli więcej zwolenników niż przeciwników. Życzył każdej gminie by współpraca między wójtem a radą układała się tak jak w Bulkowie. Podziękował radnym za zrozumienie, bo mało jest pracowników i wiele spraw mogło się opóźnić ale informował, że nigdy nie postawił radnych przed faktem dokonanym. Informował, że zdarzało się zwoływać pilnie Radę by coś załatwić, gdyż były potrzebne szybkie decyzje by pozyskać dofinansowania. Od połowy 2016 roku udało się pozyskać wspólnie 8 mln zł na inwestycje. Tylko około 30% wkładu własnego, z czego niewiele ponad 1 mln zł z kredytu, a reszta została wygospodarowana przez Gminę. Budżet Gmina Bulkowo ma śmiesznie mały, a mimo to może się pochwalić liczbą inwestycji porównywalną do innych gmin.
       Wójt Gminy informował, że Radny C. Dziełakowski nie będzie dalej kandydował z przyczyn osobistych, a Radny B. Matczak zdecydował się kandydować do Rady Powiatu. Pogratulował Radnemu A. Cytackiemu kolejnej kadencji.
       Kierownik Gospodarki Komunalnej podziękował za współpracę.
       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowała za współpracę.
       Skarbnik Gminy podziękowała za współpracę.
       Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie podziękowała za współpracę i zaprosiła wszystkich na Wieczorek Pieśni Patriotycznej w remizie OSP w Bulkowie.
       Sekretarz Gminy podziękował wszystkim za współpracę.
       Radny B. Matczak zaapelował do radnych, aby głosowali i zachęcali do głosowania w wyborach mimo, iż jest tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Bulkowo.
       Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli radnym i kierownikom upominki.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XLII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 12.00

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                       Przewodniczący obrad
  P. Banaś                                                                             Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi