Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVII/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVII/08

Protokół Nr XVII/08

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 03 czerwca 2008r.

 

 

      Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 13. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 8 osób.

 

                                Proponowany porządek obrad:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Złożenie ślubowania przez Radnego Józefa Bigosa.

  4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  7.Interpelacje i zapytania Radnych.

  8.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.

     b) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze br.

     c) przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

     d) sprzedaży nieruchomości lokalowych w Osieku

     e) uzupełnienia składów Komisji stałych Rady Gminy

     f) zmiany uchwały Rady Gminy nr 5/I/06 w sprawie ustalenia diet dla Radnych

     g) uchylenia uchwały Rady Gminy nr 165/XXXII/97 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste (nieodpłatnie) nieruchomości gminnych w Worowicach na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach

   9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 11.Zakończenie obrad.

 

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo w dn.18.05.br.

Radny Józef Bigos złożył ślubowanie.

 

Punkt 3.

Wiceprzewodn.RG:proponuję wykreślić z proponowanego porządku obrad punkt 8f.

    Rada Gminy przyjęła porządek XVII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ( 12 za przy 1 przeciw.)

 

Punkt 4.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (13 za), bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 5.

p.Wójt informował o wydanych Zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.

Ponadto informował,że złożył pozew do Sadu o ustalenie wykonawcy zastępczego na boisko w Blichowie.Biegły sądowy określi wtedy co jest źle zrobione. Przyszły środki na budowę budynku dla Romów, ale nie zacznie się  budowy dopóki nie będzie pozwolenia na budowę.Do jesieni chciałby budynek pobudować.Jest zgłoszenie do odbioru wodociąg w Nadułkach i Czyżewie.Przygotowujemy się do budowy 35km dróg asfaltowych.Będzie przetarg na kotłownię ekologiczną w Krubicach.Bedzie

ekoterm i dlatego uzyskamy środki z zewnątrz.Z Urzędem Pracy podpisuje umowę na zatrudnienie 30 osób. Mam porozumienie z p.Ignaczewskim,który będzie zabierał odpady  tj.szkło i plastyki.Przyśpieszyliśmy sprawę sprzedaży mieszkań w Osieku.Musi tam powstać Wspólnota Mieszkaniowa,która będzie mogła pozyskać środki z zewnątrz.Jeśli chodzi o Fundacje w Worowicach i ten teren, to nic przez Fundacje nie jest jeszcze przejęte.Jeśli tylko będzie taka możliwość i uchwała Rady nie zostanie anulowana, to jako Fundacja wystąpimy o środki z zewnątrz.Aktualnie w Worowicach praktycznie społecznie,przy minimalnych kosztach robione jest boisko piłkarskie.

 

Punkt 6.

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz.ds.Samorządu p.Stanisław Walczak przedstawił zebranym protokół z posiedzenia Komisji z okresu międzysesyjnego.

Przewodn.RG:p.Józwiak mówił o pozyskaniu 6 beczek 80l.

p.Wójt:co do placu zabaw w Bulkowie to muszę zaznaczyć,że zgodnie z prawem możliwe są roczne opłaty za ten teren ok.5 tys.zł.Ale na wniosek gminy opłaty mogą nie być naliczane przez Marszałka Województwa i z reguły tak się dzieje.

Radny Kamiński:jeśli chodzi o ceny za pozyskiwane działki to są one utrzymane tak jak było wcześniej tj.20tys.zł i 6 tys.zł.Właściciele gruntów zlożyli stosowne oświadczenia.Co do opłat za plac zabaw,to w sąsiednich gminach są zwolnienia z nich.

 

Punkt 7.

 

Radny I.Woliński: kiedy będą realizowane priorytety – dawno już zgłaszałem do wykonania np.drogę w m-ci Bulkowo-Kolonia.Jak będzie funkcjonowała w nowym roku szkolnym szkoła we Włókach.

p.Wójt:jeśli chodzi o drogi to mam do wydania tyle,ile jest zaplanowane w budżecie.Często jest tak,że zaciąga się w danym roku zobowiązania na nowy budżet.Co do drogi to trzeba by sprawdzić ile tam trzeba nawieźć i tę drogę się zrobi.Jutro to zlecę p.Pijanowskiemu.

Radny I.Woliński:tam,jedna z dróg powinna być naprawiona przez wykonawcę wodociągu,który powinien doprowadzić drogę do stanu poprzedniego.Chyba ktoś tego nie dopilnował?

Przewodn.RG:trzeba też pomyśleć o wykonaniu drogi do Chemirolu.

p.Wójt:co do drogi do Chemirolu to są dwa rozwiązania.Można położyć trelinkę, którą mogę dostać za darmo, albo przy okazji realizacji drogi asfaltowej mogę rozszerzyć zadanie do 20% i chociaż na części położyć można asfalt.Informuję,że będziemy starali się o srodki z f-szy Odnowy Wsi na park w Bulkowie.

Radny Kamiński:co do  środków z Odnowy Wsi to p.Wójt jest w błędzie.

p.Wójt:byłem na szkoleniu na temat środków z Odnowy Wsi.Część rzeczy zrobimy własną siłą roboczą.Jeśli chodzi o pytanie o szkołę we Włókach, to jest uchwała Rady,że zostaja klasy 0-3 i tak będzie.A ile dzieci będzie w szkole od 01.09.br.tego dziś nikt nie przewidzi.Co do nadgodzin w szkołach to kiedyś p.Klepczarek miał rację,za dużo jest nadgodzin a młodzi nie mają pracy.Sa układy,które trzeba przeciąć.Niektórzy Dyrektorzy próbuja naciągać etaty.

Radny M.Woliński:są gminy, gdzie pracuje się lepiej np.gmina Staroźreby.

Wójt tam pięknie pracuje, a do wniosków na środki z zewnątrz zatrudnieni są fachowcy,podobnie w Bodzanowie.W Staroźrebach już część dróg wykonano ze środków unijnych.Dlaczego tak łatwo p.Wójt „puścił” p.Jeziak?

Nasz Wójt wiele ludziom naobiecywał,za wiele, a wiadomo,że wszystkiego nie zrobi.Nie mogę dopomnieć się o dowóz dzieci z Czyżewa.Algader też nie jest zakończony.Nie można żałować pieniędzy dla pracowników ,którzy chcą pracować.

Radny Kamiński:mam pytanie – kto jest Kierownikiem GCI ?

Czy jeśli chodzi o ekoterm w Szkole w Krubicach,to nie można było wybrać tańszego źródła paliwa?Kiedyś była uruchomiona procedura wykupu mieszkań w Bulkowie?Dlaczego tego nie załatwiono?

p.Wójty:w Staroźrebach mówią o nas”wy to macie Wójta, prowadzi wiele inwestycji”.Co do dróg ze środków unijnych to powtarzam nie pierwszy raz, że nie było jeszcze naboru wniosków.Pani Jeziak,co już mówiłem odeszła na swoją prośbę, z powodów osobistych, w które ja nie mam prawa wnikać.

A p.Danielak i p.Chmielwska pracują do godz.21! Kierownikiem GCI ja jestem.

Zabiegam o inwestycje o środki. Np.droga Bulkowo-Blichowo, ja jeździłem w sprawie tej inwestycji i została zrobiona!

Radny Kamiński:jeśli chodzi o drogę Bulkowo-Blichowo to gmina dołożyła środki tylko do I-ej części zadania.

p.Wójt:właśnie o to chodzi, że nie musieliśmy wydawać środków więcej, tak jak inne gminy i to ja załatwiłem! Co do ewent.ekogroszku w szkole w Krubicach, to nie jest on uznany za paliwo ekologiczne.Nie dostalibyśmy dotacji.

Radny Kamiński:może trzeba było zrobić kalkulację.Może wyszłoby,że lepiej teraz nie pozyskiwać środków, a za to potem ogrzewanie będzie dużo tańsze.

p.Wójt:jeśli chodzi o pytanie odn.wykupu mieszkań w Bulkowie,to sprawdzę temat i odpowiem na następnej Sesji.

Radny M.Woliński:są u nas obietnice i błędy jak np.droga w Łubkach Starych koło p.Bigosa czy boisko w Blichowie.

p.Wójt:co do boiska w Blichowie to nie popełniłem żadnego błędu.Może jedynie taki,że robiłem inwestycje w pośpiechu.Ale gdybym unieważnił przetarg, to dziś byłby zarzut,że nie pozyskałem środków.

Radny Kamiński:jest projekt na boisko w Bulkowie.Czy któś doczytał,jakie warunki trzeba spełnić,aby uzyskać dofinansowanie? Boiska trawiaste nie będą dofinansowane.

p.Wójt:za to już odpowiada Związek Gmin.

Radny Kamiński:ale jeśli powstaje jakis projekt,to my chyba mamy na to jakiś wpływ.Nie jest chyba tak,że mamy to, co nam inni zaplanują?

Inna sprawa – wodociąg Nadułki: nitka wydłużyła się, czyli koszty chyba wzrosły?

Przewodn.RG: umawiałem się z p.Piaskiem.Na dzisiejszą Sesję nie mógł przybyć, ale przybędzie na nastepną i o wszystkim można porozmawiać, także o kanalizacji w Bulkowie.

p.Klepczarek:ale w Nadułkach ma być już odbiór! Po co kopali rów do szkoły?

Też do OSP, chociaż nikt pisma o to nie składał! Przejście pod asfaltem było robione – czemu w tym miejscu?

Przewodn.RG:wszystkie problemy zgłosiłem p.Piaskowi.

p.Klepczarek:z wodą należało jechać inaczej.Zasuwę zaprojektowano na drodze – dlaczego? Po co teren równał pojazd gąsienicowy! Wiele rzeczy niepotrzebnie robiono, Wójt pozwala na okradanie podatników!

 

                  Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zarządził 10. minutowa przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku  dziennego obrad:

 

Punkt 8.

a)

     Rada Gminy podjęła uchwałę ( 11 za, 1 wstrz.) w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b)

     Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I-e półrocze.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

    Ustawowy skład Rady Gminy Bulkowo wynosi 15. Radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym udział wzięło 13. Radnych, Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.Za podjęciem uchwały głosowało 13. Radnych.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

p.Wójt:jeśli w Osieku powstanie Wspólnota Mieszkaniowa, to na lokale będzie mogła pozyskać z zewnątrz do 85% środków.

Przewodn.RG:jaka jest opinia mieszkańców tych budynków?

Radna Krusińska:ludzie chcą jak najszybciej ruszyć ze Wspólnotą.

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych w Osieku.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

e)

       Przystąpiono do uzupełnienia składów Komisji stałych Rady Gminy w związku z rezygnacją z prac w Komisjach Radnego Adama Kujawy, który został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy.

      W celu przeprowadzenia wyborów członków 3. Komisji stałych Rady Gminy jednogłośnie ( 13 za) powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Radny Ireneusz Woliński

- Radny Zbigniew Plebaniak

- Radny Stanisław Walczak

W/w osoby wyraziły zgodę na udział w pracach Komisji.

Komisja wybrała ze swego grona Przewodniczącego – Radnego Ireneusza Wolińskiego.

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rady Gminy:

- do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zgłoszono Radnego Józefa Bigosa

- do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz. ds. Samorządu zgłoszono Radnego Krzysztofa Woźniaka

- do Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych zgłoszono Radną Danutę    Krusińską.

W/w Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrani zostali:

- w skład Komisji Rozwoju Gospodarzcego i Rolnictwa – Radny Józef Bigos.

- w skład Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego   oraz ds. Samorządu – Radny Krzysztof Woźniak

- w skład Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych – Radna Danuta Krusińska.

        

                  Protokoły Komisji skrutacyjnej i stosowna uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f)

Radny Kamiński:podobno uchwała o przekazaniu terenu w Worowicach Fundacji została cofnięta przez Wojewodę?

p.Wójt:nieprawda.Jeśli chodzi o Fundację to ona działa i ma dalsze plany działania, zarówno jeśli chodzi o teren w Worowicach jak i w Pradze.

Radny Kamiński:czy Fundacja w całości zajmuje się terenem i obiektami w Worowicach? Kto wszystko finansuje? Teren jest oddany Fundacji w użytkowanie wieczyste.

p.Wójt: z Biura Pracy dostajemy osoby i na Fundację i na Urząd Gminy.Co do wieczystego użytkowania, to nie mamy aktu notarialnego.

Radca Prawny:uchwała mówi o wieczystym użytkowaniu, ale uchwała nie została wykonana.

Radny Kamiński:dlaczego nie została wykonana?

Radca Prawny:wykonanie należy do Wójta.

Wiceprzewodn.RG:przenieść ten temat na inny czas.Przecież Fundacja prowadzi np.przedszkole.

Radny Cybulski:nie odkładajmy tego tematu.Załatwmy to dzisiaj. A tak w ogóle to nie oczerniajmy siebie, bo wizerunek traci cała gmina.Pracujmy, bo stracimy kadencję.Nie wracajmy do starych spraw, bo to wszystko nie jest takie proste.

       Rada Gminy ( 4 za przy 9 przeciw) nie podjęła uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr 165/XXXII/97 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste ( nieodpłatnie) nieruchomości gminnych w Worowicach na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach.

 

Punkt 9.

 

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 7 przyjętego porządku obrad.

 

 

Punkt 10.

 

p.Michalak: jeśli chodzi o sprawy gminne to musicie jako Rada znajdować kompromisy.Nieporozumienia do niczego dobrego nie doprowadzą.

Chce poinformować,że Wicestarosta zapewnił mnie, że drogę w Osieku Powiat zrobi na własny koszt.

 

Radny Woliński:doszły mnie słuchy,że Komitet Rodzicielski w Blichowie nie zakupi nagród dla dzieci,które nie wpłaciły na Komitet. Może Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowy coś by tu poradziła? Chodzi mi o rodziny biedne i wielodzietne. I jeszcze proszę p.Wójta o załatwienie tego

dowozu dla dzieci z Czyżewa.

 

Radny Kamiński:nie jest podjęta uchwała o absolutorium.Co z tym dalej?

 

 

Punkt 11.

 

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa, dokonując zamknięcia XVII-ej Sesji Rady Gminy.

Obrady zakończono ok.godz 13.30.

 

                                        Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                   Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                                   Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi