Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VII/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VII/19

Protokół Nr VII/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 11 czerwca 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Dyrektor Westmor Consulting p. Urszula Wódkowska
- Konsultantka w firmie Westmor Consulting p. Karolina Drzewiecka
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
       b) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
6. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
7. Zakończenie obrad

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski

Punkt 2.
       Poprawek do porządku obrad nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
25.05. – uczestniczył w obchodach 90-lecia istnienia OSP Bulkowo połączonego z uroczystym otwarciem zmodernizowanej remizy w Bulkowie i jednocześnie Gminnych Obchodach Święta św. Floriana. Podziękował ks. kapelanowi za Mszę Św. i poświęcenie obiektu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.
29.05. - uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w sprawie przymrozków a także suszy.
30.05. – wspólnie z p. Skarbnik w Warszawie podpisywał dokumenty w sprawie dofinansowania z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej a następnie w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
31.05. – uczestniczył w Dniu Mamy i Taty w Punkcie Przedszkolnym we Włókach. Podziękował za zaproszenie.
04.05. – spotkał się z rodzicami w Punktu Przedszkolnego w Worowicach.
06.06. – uczestniczył w VI Międzyszkolnym Dniu Profilaktyki. Podziękował pomysłodawcom i organizatorom tj. Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach.
07.06 – w UG spotkał się z p. Ewą Kowalak - Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Powiatu Płockiego. Uczestniczył we wspólnym czytaniu w szkole w Blichowie. Spotkał się też z druhami z OSP Nowe Łubki w sprawie organizacji 90 – lecia istnienia tej jednostki.
10.06. – uczestniczył w Gminnych biegach przełajowych zorganizowanych przez szkołę w Blichowie. Tego samego dnia uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Spotkał się także z Sołtysem i Radą Sołecką Daniszewa.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył b. wiele spotkań w UG z mieszkańcami, interesantami, wielokrotnie wyjeżdżał też w teren. Dodał, że w ostatnim okresie przebywał także na dłuższym urlopie.
       Pan Wójt serdecznie zaprosił uczestników sesji i wszystkich mieszkańców na kolejne Dni Bulkowa, które odbędą się 15 i 16 czerwca.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 4.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 5.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy (13 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Radny R. Sztendur w imieniu mieszkańców pytał, kiedy dojdzie do wyceny i sprzedaży budynku wielorodzinnego w Worowicach. Prosił także o załatanie dziur w drogach w kierunku Chrościna oraz w stronę Daniszewa.
Sekretarz Gminy poinformował, że działania związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości w Worowicach zmierzają ku końcowi. Mieszkańcy byli informowani o prowadzonych czynnościach i zostaną też poinformowani o ich zakończeniu.
       Radny T. Tybuś w imieniu księdza proboszcza z Blichowa prosił, aby przed Bożym Ciałem uprzątnąć parking w Blichowie oraz zadbać o teren w stronę szkoły, bo tam odbywa się procesja. Pytał też o gazyfikację Blichowa.
       Wójt Gminy informował, że w sprawie gazyfikacji Blichowa jest w kontakcie z firmą i czeka na informację zwrotną. Mniej więcej przed tygodniem rozmawiał z osobą z tej firmy, jeszcze przez ok. tydzień będziemy uzupełniali dokumentację. W najbliższym czasie sprawa powinna się ostatecznie wyjaśnić. Prośba dot. prac porządkowych w Blichowie zostanie zrealizowana.
       Radny M. Józwiak pytał o położenie chodników przy głównej drodze powiatowej w Bulkowie, bo to obiecał Starosta. Proponował ponowić pismo do Starosty.
Wójt Gminy poinformował, że pismo w tej sprawie do Starosty zostało już wystosowane, ale chyba jeszcze nie przyszła odpowiedź. W sprawie chodników składana była interpelacja do Starosty i z odpowiedzi na nią można wywnioskować, ile poszczególne gminy dokładały do budowy chodników przy drogach powiatowych. Pan Wójt dodał, że UG sporządzi zestawienie dot,. budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy, bo my dokładaliśmy do tych zadań ponad 50% czy nawet, tak jak w Blichowie w ogóle inwestycja była zrealizowana bez udziału środków z powiatu. P. Wójt będzie cały czas zabiegał, aby ta inwestycja została wykonana, najlepiej w całości ze środków powiatu. Poinformował uczestników sesji, że Starosta w najbliższych dniach podpisze umowę na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Worowicach i tu należą się podziękowania naszym parlamentarzystom. Pozostałą kwotę powiat będzie musiał wyasygnować ze środków własnych.
       Radna A. Grabarczyk prosiła kierownika GK o wsparcie w rozmowach z kierownikiem Bazy Drogowej w Bodzanowie w sprawie wycięcia krzaków przy drodze, bo praktycznie nie ma się już jak wyminąć. Przypomniała też, że Starosta obiecał również położenie chodnika przy drodze powiatowej w Nowych Łubkach i ta inwestycja także powinna być zrealizowana.
Wójt Gminy poinformował, że w piśmie do Starosty o realizację dwóch odcinków w Bulkowie przypomniał też o chodniku w Nowych Łubkach.
       Przewodniczący Rady Gminy apelował do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą. Zdarzyło się, że w gminie sąsiedniej brakowało wody przy pożarach.

Punkt 7.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia VII sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 9.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                  Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                  Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi