Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIX/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIX/08

PROTOKOŁ Nr XIX/2008

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 23 września 2008r.

 

 

     Rozpoczęcie Sesji – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14 Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli ponadto:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny Urzędu Gminy – p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radni Rady Powiatu - p.Krzysztof Michalak i p.Andrzej Kuliński

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

                  Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

   1.Otwarcie Sesji.

   2.Przyjęcie porządku.

   3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

   4.Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Wójta.

   5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

   6.Interpelacje i zapytania Radnych.

   7.Podjecie uchwał w sprawach:

      a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.

      b) zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg

      c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bulkowo

      d) zmiany uchwały nr 67/XI/07 z dnia 25.09.2007r.

      e) zmiany uchwały nr 63/X/07 z dnia 28.08.2007r.

      f) anulowania uchwały nr 156/XXX/96 z dnia 20.12.1996r.

   8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

   9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

  10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad propozycję poprawki zgłosił p.Wójt, który wniósł o podjęcie w punkcie  7g uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy na nieruchomości gminne (pracownik UG rozdał Radnym projekt uchwały).

       Porządek  XIX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 13 za) w wersji proponowanej na wstępie z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez p.Wójta.

 

Punkt 3.

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo odczytał wniosek Radnego Józefa Bigosa dotyczący protokołu z poprzedniej Sesji. Radny Bigos dodał,że na poprzedniej Sesji stanął w obronie interesu społecznego, swojego środowiska i w żadnym wypadku nie jest stroną konfliktu o drogę w Łubkach.Tymczasem zrobiono z niego przestępcę, Radca Prawny mówi o sądzeniu.Oświadczył, że występuje na drogę sądową, bo zniszczono Jego dobre imię i godność. Stwierdził,że stało się tak, ponieważ jest niewygodny dla pewnych osób.

p.Kowalewski(protokolant): czy w protokole z poprzedniej Sesji są jakieś przek- łamania, czy coś zostało zapisane nie tak jak było na Sesji naprawdę?

Radny Bigos:nie mam pretensji do protokolanta, wszystko zapisane jest dobrze.

Przewodniczący Rady Gminy:czyli zmiana protokołu nie jest konieczna, zapisano wszystko tak jak było.

Radny Bigos:tak.

Radca Prawny: ja na poprzedniej Sesji mówiłem o stronie prawnej zagadnienia, nikogo nie obraziłem.Myślę,że p.Radnemu Bigosowi udzieliła się pewna nadwrażliwość.Więcej do tego tematu wracać nie będę.

             Rada Gminy jednogłośnie (14za) przyjęła protokół z poprzedniej Sesji bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Ponadt p.Wójt informował,że w ostatnim okresie pozyskano pieniądze na straże – 50tys.zł na samochód bojowy do Pilichówka i 10tys.zł dla Bulkowa.

W trakcie załatwiania są środki  na budynek dla rodzin Romskich, podpisano umowę na naprawę odcinka kanalizacji w Bulkowie.Odbyły się przetargi na drogi w Krzykosach,Włókach i Szastach.

 

Punkt 5.

Informacje nt.prac w okresie międzysesyjnym w oparciu o protokoły z posiedzeń złożyli  Przewodniczący 5.Komisji stałych Rady Gminy.

Radny Golacik:Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na I-e półrocze br.Dlaczego nie zajęliście się wszystkim, mam tu na myśli przesunięcia środków czy kredytowanie?

Radny Cybulski:myśmy wszystkiego nie protokołowali.Zmian budżetowych i innych uchwał finansowych nie opiniowaliśmy, tylko to sprawozdanie.Też wszystkiego nie rozumiem.

p.Skarbnik:budowę wodociągów przesunięto na 2008r i na ten rok przeszła dotacja.Kredytu jeszcze nie zaciągnęliśmy, a Bank chce od nas aktualnej uchwały z 2008r. Cała kwota to będzie ponad 50tys.zł.

Radny Kamiński:to dlaczego tak nie jest zapisane w uchwale tylko jest 175 tys.zł, mamy też 100tys.zł dotacji na to!

p.Skarbnik:wzięło to się z kosztorysu wstępnego a przetarg poszedł znacznie niżej.

Radny Golacik:to chyba trzeba teraz wziąć kredyt na konkretną kwotę a nie na 175tys.zł?

p.Skarbnik:ale całość była niezapłacona.

Radny Kamiński:ale zadanie zostało ukończone. jakie są ogólne koszty?

p.Skarbnik:policzę je w przerwie.

 

 

Punkt 6

Radny Cytacki:jak długo jeszcze będą zaorywane drogi gminne?

Radny Sobótka:na ile jeszcze jest gwarancja u mnie na asfalt, bo jest jeden załam w asfalcie.

Radny I.Wolinski:p.Pijanowski powiedział mi,że środki na drogę daje mi z łaski, bo budżetu w tym roku na drogi już nie ma.Kiedy w końcu będzie zrobiony ten mój odcinek drogi, o który od dawna zabiegam, chociaż  do oczyszczalni,Pan Pijanowski mówi, że jak mnie da środki to zaraz inni przyjdą.

Radny Golacik:jestem zupełnie zdezorientowany jeśli chodzi o tę drogę dla kilku rolników w Łubkach, o której mówił Radny Bogos.Niech ktoś nam to wyjaśni.Kolejna sprawa-dlaczego Komisja Rewizyjna nie zajęła się boiskiem w Blichowie.Wójt rok temu wprowadził nas w błąd mówiąc,że w 100% środki

na omawiane dziś sieci wodociągowe pozyska z zewnątrz.Teraz okazuje się,  że ich nie ma.Mam pytanie do Radcy Prawnego – jak jest z drogami na terenie Algaderu, kiedy na te drogi będziemy mogli wejść? Poza tym chciałbym uzyskać wyjaśnienie, czy to prawda,że p.Michalak jest Wicewójtem?

Radny M.Woliński:niepotrzebnie mamy wiele konflików jak z drogą w Łubkach czy w Gocłowie.Winie Wójta i też pracowników UG jak przy drodze w Łubkach. Teraz sprawa dojazdu do hydrofornii w Łubkach. Okazało się,że są dwie mapki-która jest prawdziwa? A czemu wydano 20tys.zł na drogę w Łubkach a tam drzewo rośnie?Sami stworzyliśmy sobie problem.Miało być zezwolenie na wycinkę tego drzewa.Problem też w Czyżewie. dziś p.Matczak zaatakował mnie o straże.Kto tu w koncu decyduje? Są sprawy,że Ksiegowa o rachunkach nic nie wie! Księgowa mówi,że nie zapłaci,Wójt,że zapłaci.

Kto łatwił niech płaci! Dziś za kredytem na drogi nie głosuję, bo dużo się mówi a nic nie robi.Nie robimy dróg! Wójta na Komisjach nie było, bo był zapracowany.Potem w terenie mnie leją! Od 4. lat czekam na załatwienie dowozu dzieci w Czyżewie.Za mało ze soba rozmawiamy.Jest problem dojazdu do hydrofornii w Łubkach, trzeba to rozwiązać.Podobno inne gminy wnioski składają na drogi a nasza nie składa!

Radny Kamiński: w rozdziale 75075 jest kwota 3tys.zł i opis,że poszło to m.in.na wiązankę i tablicę i powstaje wrażenie ,że aż tyle to kosztowało.

A tymczasem UG wydał na to 600zł.Chce mieć dokładniejszą informację.

p.Skarbnik:sprawdzę to.

Radny Kamiński:podejmowaliśmy kiedyś uchwałę dot.budowy boisk wielofunkcyjnych,.Podjęliśmy też uchwałę o zaciągnięcia kredytu na w/w zadania w kwocie ponad 1mln.zł. Czy ten kredyt zaciągnięto a jeśli nie, to dlaczego nie ma projektu uchwały anulującej poprzednią?

p.Skarbnik:co do uchwały kredytowej to już mówiłam w ub.r,że nie ja byłam jej konstruktorem.

Radny Kamiński:p.Wójcie proszę o informacje pisemną na ręce Przewodniczącego Rady Gminy na kolejną Sesję Rady w sprawie tych boisk wielofunkcyjnych z funduszu norweskiego, dlaczego tych boisk nie robimy i co się dzieje z uchwałą dot.zaciągnięcia kredytu na ten ponad 1mln.zł?

Radna Krusińska:pod kogo podlega Opieka Społeczna?

p.Wójt: pode mnie.

Radna Krusinska:niech p.Wójt zrobi tam porządek, bo zachowanie tych pań jest karygodne, aroganckie i ja tego doświadczyłam.Doszło do sytuacji,że od jednej biednej mieszkanki gminy nawet podania nie chciały przyjąć. Podanie przyjęto dopiero po mojej interwencji.

Radny Kamiński:ja już dawno mówiłem,czy nie popełniamy błędu planując aż 36km dróg z f-szy unijnych.Jakie środki ma Województwo na drogi na lata 2008-2013?

Radny Bigos:chciałbym,aby Radca wyjaśnił mi art.73 ustawy o gruntach tj.

prawo o zasiedzeniach – miękkie czy twarde?

Radca  Prawna: to nie są określenia prawnicze.Kodeks cywilny przewiduje zasiedzenie w dobrej lub złej wierze i obowiązują tu okresy: jeden 20 lat i drugi dłuższy.

Radny Bigos:ja o tej drodze rozmawiałem ze Starostą, on sprawdzał mi informację w Internecie.
Gdzieszukaćprawdy?                                                                                                       
Radca Prawny:sytuacja dotycząca tej drogi w Łubkach jest taka,że na czyjś wcześniejszy wniosek Wójt miał obowiązek odtworzenia drogi i to zrobił.Gmina zrobiła co miała do zrobienia i nic więcej nie zrobi.

Ja nikogo nie oceniam.Jeśli są jakieś nieporozumienia to proponuj ugodę bo inaczej to już tylko Sąd. A wracając do tego art.73 to dotyczy on nieruchomości zajętych na drogi publiczne a ta droga jest drogą wewnetrzną.

Radny I.Woliński:szkoda,że p.Wójta nie było na Komisji Rolnej bo poruszane były b.ważne sprawy.Trochę to źle wygląda, kiedy Przewodniczący Komisji idzie po Wójta a On mówi,że nie ma czasu.Kiedyś jak była Komisja potrzebna do planu dróg to Wójt był na niej.

Radny Woźniak:jeśli chodzi o drogę w Gocłowie, to była ona zgłaszana do UG, aby krzaki wyciąć już wcześniej.Jeśli się nie mylę, dwie panie miały robić tę wycinkę przez tydzień a w końcu tego nie zrobiły.Kto ich pilnuje,skoro tydzień nie pracują a biorą pieniądze? Pan Bartkowski mówił dawno w UG, żeby zrobić z tą drogą porządek, bo  mu 5 arów potem brakuje do dopłat i jego karzą i w efekcie nie dostaje dotacji.

Radny M.Woliński:na te drogę trzeba dać mężczyzn, bo kobiety nie dadzą rady!

Radny Sobótka:jeśli ktoś zaorał drogę a okaże się,że niesłusznie,to potem niech ta osoba płaci!

        Przewodniczący Rady Gminy odczytał podanie skierowane do Wójta Gminy, podpisane przez mieszkańców Gocłowa, dotyczące drogi w sołectwie.

Radny Golacik: na okrągło są problemy z drogami.Czy Wójt i pracownicy sobie z tym nie radzą? Jeśli chodzi o straże,to p.Matczak jest naszym przedstawicie-lem i pracownicy UG mają jego słuchać a nie odwrotnie.p.Matczak zaczął działać, to on nas namówił na składanie wniosków na samochód i go dostaliś- my!

Sekretarz Gminy:osobiście ten wniosek pisałem i samochód dostaliśmy.

Jeśli chodzi o podległość to Komendant słucha poleceń Wójta.Skarbnik natomiast musi wiedzieć wszystko o planowanych wydatkach.Pan Matczak działa dobrze, chodzi tylko o to,że jeśli jest jakiś budżet, to trzeba się tego trzymać.

Radny Woźniak:krzewy w Blichowie na odcinku od p.Rudowskiej w kierunku szkoły może wyciąć p.Świtkiewicz, który tam pracuje tylko niech p.Wójt da mu jakieś narzędzia.

p.Matczak:jeśli chodzi o straże,to staram się jak umiem najlepiej.Dostaliśmy 50tys.zł na Pilichówko,10 tys.zł na Bulkowo.Dzięli pomocy Wójta pozyskaliśmy samochody z Komendy Stołecznej.O remoncie samochodów p.Wójt rozmawiał telefonicznie z właścicielem warsztatu.teraz co zrozumiałe, po wykonanym remoncie są faktury do zapłacenia.Moja robota skończyła się na przyprowadze- niu samochodów, które są b.dobre.

p.Wójt:wniosek o samochody podpisałem ja i p.Skarbnik.Pilichówko zabiegało o samochód, przychodzili do mnie przedstawiciele straży.

My nie dostrzegamy dobra tylko zło.Czy ja skonfliktowałem ludzi w Łubkach w sprawie tej drogi? Urząd Gminy 8 miesięcy pracował nad załatwieniem tej sprawy,do mnie w tej sprawie przychodził Radny Bigos.Kanalizacja w Bulkowie - znów zawinił Wójt.A prawda jest taka,że do tej kanalizacji wrzucano co się da:kamienie,popiół, pierze i inne rzeczy.

 

                 Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zarządził 10. minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

p.Wójt:jeśli chodzi o tę drogę w Gocłowie, to jedni mówią,że p.Bartkowski

zaoruje inni, że nie zaoruje.Wypada tylko brać w takich wypadkach geodetę, ale to nie jest jeszcze pewnik,że ktoś drogi i tak nie zaorze.Przez rok szukałem technika budowy dróg i znalazłem go, wspiera p.Pijanowskiego.

W ogóle jeśli chodzi o te drogę w Gocłowie, to weźmiemy geodetę, wymierzymy i obciążymy winnego.Jeśli chodzi o załam w asfalcie w Podlecku, to Radny zrobił sobie pod drogą wykop do nitki wodoc iągowej czego przedmiar robót nie przewidywał.Ale wykonawca to poprawi.

Jeśli chodzi o drogę w kierunku oczyszczalni w Bulkowie to mam koncepcje, mogę np. rozszerzyć zadanie Daniszewo-Szasty,tylko wtedy pojawia się pytanie czy robić w kierunku oczyszczalni, czy do Chemirolu?

Sprawdzę jeszcze tylko, co można zrobić,aby było zgodnie z prawem.Zadanie mogę rozszerzyć do 20%. Wracając do konfliktowej drogi w Łubkach, to chcę powiedzieć,że zawierano tam ugody, które następnie były zrywane nie z winy Wójta.Radny Golacik zarzuca mi,ze nie pozyskuję środków w 100% na poszczególne zadania.Chce powiedzieć,że np.z Instrumentówe Wsparcia Samorządu Województwa możemy otrzymać na zadania jedynie do 90% kosztów inwestycji.Jeśli chodzi o chodnik w Blichowie to będzie on przebiegał wzdłuż domków jednorodzinnych a drugi chodnik pójdzie w kierunku cmentarza.Z tytułu przejęcia dróg dostaliśmy od Powiatu 100tys.zł.Przy okazji chodnika chcemy też załatwić problem odwodnienia parkingu przy kosciele. Chodnik będzie robiony w przyszłym roku.Chcę Państwa poinformować,że w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy sportem i kulturą w naszej gminie zajmuje się p.Michalak.Estetyką zajmuje się p.Jóźwiak i Jego praca zastała zauważona nawet przez p.Starostę.Sprawa malowania przystanków – robimy to systematycznie. Kwestią boisk norweskich, teraz zajmuje się tym p.Danielak.Żadna z gmin nie dostała środków finansowych na to zadanie.Przygotuje odpowiedź na piśmie. Jeśli chodzi o GOPS, to w ostatnim okresie były wakacje,urlopy,p.Kierownik zastępował Sekretarz Gminy.Zastępcy tam nie ma.Co do GOPS-u, to podejmę radykalne działania w kwestii funkcjonowania Ośrodka, bo wiele środków można z zewnątrz pozyskać.O decyzjach poinformuje na następnej Sesji.Uchwałę odnośnie kredytu na boiska norewskie możemy anulować, kredytu do tej pory nie zaciągaliśmy.Na następnej Sesji przedstawię, ile środków na drogi pozyskaliśmy z zewnątrz.Jeśli chodzi o boisko w Blichowie to dyrektor szkoły otrzymał niezbędne rzeczy do konserwacji boiska od wykonawcy a do mnie nigdy o nic się nie zgłaszał.Dałem tam, do prac porządkowych m.in. przy boisku p.Świtkiewicza i p.Witkowską.

Radny Kamiński:skoro prowadzimy postepowanie sądowe z Gardenią, to jakim prawem wchodzimy na to boisko.Czy prawo na to zezwala? Czy my możemy wprowadzać tam ludzi? Jak możemy wyrzucać stamtąd kamienie?

Radca Prawny:jeśli chodzi o Algader,to sprawą zajmuje się p.Pijanowski.

i do niego proszę się zgłaszać się z pytaniami.Co do rozpraw z Gardenią, to złożę sprawozdanie na nastepnej sesji. Co do boiska w Blichowie, to będzie powołany biegły.Nie wiem, co Sąd nakarze wykonać biegłemu? Nie mam wpływu na wprowadzenie na boisko ludzi.Osądzać Wójta nie będę.

p.Wójt:jeśli chodzi o występowanie przez naszą gminę o środki z zewnątrz, to dyskutowaliśmy w Związku Gmin czy występujemy wspólnie czy oddzielnie. Na drogi powiatowe i gminne są b.małe środki.Duże idą na drogi krajowe i wojewódzkie.Tak się składa,że w niektórych gminach takie drogi są, a naszej ich nie ma.Na dzień wczorajszy każda gmina dostałaby po 245tys.zł, ale obecnie trochę tę kwotę zwiększono.Ostateczny termin składania wniosków był ustalony na 29.09.br,ale obecnie przedłużono go o dwa tygodnie.Ja chciałbym zrobić jak najwięcej,chociaż główne ciągi komunikacyjne. Jeśli chodzi o te 36km dróg to dokumentacja ważna jest b.długo i 20 lat. Natomiast dokumentacja na drogę w Worowicach jest ważna 2 lata i tę drogę chcę wykonać,bo to jest wyjazd z gminy na Warszawę.

Radny M.Wolinski:a drogi do Czyżewa i Pragi.Sam Wójt mówiłeś,że zrobisz.

p.Wójta: mogę tak odpowiedzieć: dajcie środki to zrobię.

 

Punkt 7

         a)

p.Skarbnik informowała:do przekazanych Państwu Radnym zmian budżetowych proszę jeszcze o włączenie kwot: 10tys.zł na OSP Bulkowo i 12.340zł na podręczniki szkolne dla klas 0-3. Te środki przyszły po wysłaniu do Państwa materiałów na Sesję.

       Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów   i wydatków w budżecie gminy na 2008r ( 8 za, 3 wstrz.) Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

          b)

 

p.Skarbnik informowała: łącznie na zadania jest w projekcie uchwały 445.200zł.Musimy wykonać remont SUW w Bulkowie,bo inaczej Sanepid

nam ja zamknie, musieliśmy wykonać drogę p.poż. do sali sportowej w Bulkowie, bo bez tego nie moglibyśmy użytkować obiektu, trzeba także zabezpieczyć olej opałowy do szkół oraz zabezpieczyć środki na realizację dróg.Środków na opał powinno starczyć do końca br.W przyszłorocznym budżecie umieścimy środki na opał na 2009r.Chcę też podkreślić,że od 01.09.br energia podrożała nam o 25%.

W ogóle muszę powiedzieć,że w pierwszej kolejności płacę rat kredytów i odsetki.W br.spłaciłam 617tys.zł. kredytu plus 130tys.zł odsetek.

Jeśli chodzi o ogólne zadłużenie gminy do wynosi ono mniej więcej 20% dochodów budżetowych  a górna granica wynosi 60%.

Radny I.Woliński:a jak ten kredyt wpłynie na dalsze inwestycje np.w 2009r?

Skąd potem weźmiemy własne środki na udział gminy w inwestycjach?

p.Skarbnik:będziemy musieli zaciągać kolejne kredyty, podobnie dzieje się w innych jednostkach.

Radny Sobótka:kiedy kończymy spłacanie oświetlenia ulicznego?

p.Skarbnik w styczniu 2009r.

Radny Golacik:skoro zaczyna brakować pieniędzy na ogrzewanie szkół, to jak my rządzimy? 8 lat temu mówiłem,że trzeba likwidować szkoły.Musimy  nad tym myśleć.

p.Wójt:co do zamykania szkół to tu obowiązuje termin 20 lutego każdego roku.Rzeczywiście musimy coś zrobić.Co do Włók to tam w budynku szkoły będzie przedszkole.

            Rada Gminy jednogłośnie ( 11 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.Podjęta uchwała   w załączeniu do nin.protokołu.

 

           c)

 

            Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji przebiegu wykonania budżetu gminy Bulkowo.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

           d)

 

 p.Skarbnik: koszt całego wodociągu wonosi 143.720zł. 88tys.zł to dotacja a kredyt będzie zaciągany na kwotę ok.55.450zł.

 

             Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 67/XI/07 z dnia 25.09.2007r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

           e)

 

p.Danielak informowała o konieczności uaktualnienia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gm.Bulkowo.”Strategia” przyjęta przez Radę Gminy w 2007r będzie już nieaktualna.

          

             Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 63/X/07 z dn.28.08.2007r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin. protokołu

 

             f)

 

p.Wójt Informował,że zgodnie z obowiązującym prawem trzeba anulować uchwałę w sprawie ustalenia kwoty 900zł jako opłaty za realizację przyłączy wodociągowych.

 

             Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie anulowania uchwały Rady Gminy nr 156/XXX/96 z dnia 20.12.1996r.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

             g)

 

             Rada Gminy jednogłośnie ( 11 za) podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia dzierżawy na nieruchomości gminne.Podjęta uchwała w załączeniu

do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański przedstawił zebranym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot.sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I-e półrocze br.Opinia jest pozytywna.

Dalej Wiceprzewodniczący zapoznał zebranych z pismem skierowanym do Wójta Gminy z dn.03.09.br. w sprawie rządowego programu „Moje boisko- Orlik 2012”

 

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zapoznał zebranych z pismem p.Piotra Bigosa zam.Stare Łubki w sprawie dzierżawy działki położonej w m-ci Stare Łubki.Przewodniczący Rady informował jednocześnie,że gmina wystapiła do Sądu Rejonowego w Płocku o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów oraz o przesłanie odpisu aktu notarialnego na w/w działkę.

 

p.E.Grabarczyk:zgłaszam Radnym Powiatowym do pilnej realizacji odwodnienie drogi w Blichowie od Ambry do skrzyżowania na Pragę.Trzeba poczyścić rowy.Również woda spływa od cmentarza na drogę do Pragi.

p.A.Kulinski:złożę interpelację w Powiecie,ale proszę o jakieś pismo w tej sprawie, będzie mi łatwiej działać.

 

p.K.Michalak:chcę odpowiedzieć,że Zastepcą Wójta nie jestem, jestem tylko w UG zatrudniony w ramach prac interwencyjnych. Informuję,że 23.09.br.odbył się rajd rowerowy o puchar Wójta.W 2009r chciałbym,aby ten rajd był międzygminny.Na 2009r przygotowujemy cykl imprez kulturalnych i spor -towych w gminie.

 

Radny Kamiński:panie z prac interwencyjnych zgłosiły do mnie,że p.Sekretarz zabronił im korzystania z łazienki na parterze budynku UG.Mam też pytanie – jeśli są przedszkola w gminie prowadzone przez instytucje rządowe, to czy UG dofinansowuje to?

p.Sekratarz:nie otwieram  łazienki na parterze,bo nie ma tam żadnego biura i po otwarciu robi się szalet publiczny.W UG są jeszcze dwie inne łazienki, z których można korzystać.

 

p.Skarbnik:UG przedszkoli nie finansuje,ale środki z Programu Wsparcia przez budżet muszą przejść.Jeśli w przyszłości mielibyśmy plan dokładania jakichkolwiek środków gminnych do przedszkoli pozarządowych, to Radni będą o tym wiedzieli.Informuję także,że te 3 tys.zł, o których mówił dziś Radny Kamiński wydatkowano na Dzień Samorządowca w Płocku, życzenia świąteczne oraz publikację reklamy gminy w Panoramie Firm

 

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonał zamknięcia XIX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.14.30.

 

                              Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował

D.Kowalewski                                                    Przewodniczył:

                                                                             Adam Kujawa

 

 

 

 

A  N  E  K  S

 

do protokołu z XIX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 23 września 2008r.

       

Na stronie 10. w/w protokołu w punkcie 9 przyjętego

porządku obrad prostuje się następujący zapis:

 

 

W swojej wypowiedzi Radny Kamiński pytał o przedszkola

w gminie prowadzone przez instytucje   „pozarządowe”  a nie jak

błędnie napisano w protokole  instytucje  „rządowe”.

 

 

 

aneks sporządził: Dariusz Kowalewski

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo:  Adam Kujawa

 

  

Bulkowo  31.10.2008r.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi