Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Bulkowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
WÓJTA GMINY BULKOWO
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Bulkowo

       Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.), art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701 ze zm.) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (t j Dz.U. z 2019 r, poz.1396 ze zm.) oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się:

1) Procedurę przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Bulkowo, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Wzór imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Wzór protokołu z kontroli paleniska którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Piotr Banaś 2020-02-20 12:17:22)
rozmiar pliku: 27.6Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi