Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XV/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XV/20

Protokół Nr XV/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 31 stycznia 2020r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
4. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

       Wójt Gminy podziękował Radnym za przybycie na sesję oraz wspólne posiedzenie komisji. Przedłożony projekt uchwały tak naprawdę dokonuje korekty Uchwały Nr 92/XIII/19 z 30.12.2019r. Stawki opłaty przyjęte w tej uchwale pozostają bez zmian.

Punkt 4.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.05.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                 Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                      A.Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi