Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXII/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXII/08

PROTOKOŁ NR XXII/08

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 02 grudnia 2008r.

 

 

        Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny Urzędu Gminy p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Powiaty Płockiego p.Krzysztof Michalak

- Radny Powiatu Płockiego p.Andrzej Kuliński

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 8 osób.

 

                 Proponowany porządek obrad wyglądała następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2009r:

     a) od posiadania środków transportowych

     b) od nieruchomości oraz zwolnień od nieruchomości

     c) podstawy wymiaru podatku rolnego

     d) podstawy wymiaru podatku leśnego

     e) za wodę pobieraną z wodociągów oraz za wprowadzenie ścieków

     f) od posiadanych psów

     g) opłaty targowej

  8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.

  9.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  gminy Bulkowo.

 10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 11.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 12.zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono nastepujące poprawki:

Radna Krusińska:proponuję, aby przy projekcie uchwały dot.stawki za ścieki z kanalizacji głosować także stawkę 1,65zł.

      Porządek XXII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Radną Krusińską.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za), bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy informował,że w okresie międzysesyjnym wydał jedno Zarzadzenie.Poza tym: złożono wniosek o środki na drogę Szasty-Pilichówko ze „schetynówki”, wykonano odwodnienie w Blichowie od skrzyżowania w kierunku cmentarza,odebrano budynek dla Romów w Nadułkach,będzie dokumentacja na chodnik od piekarni w Blichowie.

 

Punkt 5.

Komisje Rady Gminy w okresie międzysesyjnym opiniowały projekty uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2009r.(propozycje Komisji w załączeniu do nin.protokołu).

 

Punkt 6.

Radny Ryziński:zgłaszam do poprawy drogę na działakch po drugiej stronie cmentarza.

Radny Sobótka:proszę o dwa samochody żwiru na drogę, o czym mówiłem na poprzedniej Sesji.

p.Wójt:zawieziemy tam piasek.Chcę powiedzieć,że mam podpisane porozumienie z Chemirolem,że część podbudowy drogi w kierunku Chemirolu zrobi ta firma.Termin wykonania asfaltu – do końca kwietnia 2009r i będzie to robić firma Wapnopol.

Radny Bigos:zgłaszam konieczność oświetlenia dwóch przystanków na swoim terenie.

p.Wójt: mieszkańcy chcą jeszcze 130 lamp.Myślę,że trzeba się przyjżeć, gdzie są podwójne lampy i przełożyć je tam, gdzie  potrzeba np. na przystanki.

Może rozważmy wyłączenie lamp całkowite w miesiącach czerwiec,lipiec, sierpień,może ustalić jakieś godziny świecenia? Ale pamiętajmy,że nasz najważniejszy cel to drogi.

Radny M.Woliński:przystanek Ostrzykowo – nie nasza gmina,ale korzystają z niego nasi mieszkańcy.Załóżmy im lampę.Uważam,że jeśli ktoś nie skorzystał z oświetlenia do tej pory, to powinien skorzystać w następnym etapie.

Inna sprawa- w Czyżewie jest potrzebny przystanek autobusowy.

p.Wójt:przystanek będzie zrobiony.

Radny Sobótka:w Podlecku w kierunku Krzykos są do oświetlenia gospodarstwa – są słupy a na 500m nie ma lampy.

Przewodn.RG:wszystkich trzeba traktować jednakowo – w Wołowej przy drodze powiatowej potrzebne są 3 lampy.

Radna Krusińska:dawno prosiłam o przeniesienie jednej lampy i do tej pory nic.Piec dostaliśmy do kotłowni w Osieku ze Szkoły w Krubicach,ale stoi on na ziemi,wybucha na kotłownię.

p.Wójt:czy przy instalacji pieca był tam p.Urbanowski?

Radna Krusińska:nie.

p.Wójt:pojedziemy tam z p.Kierownikiem.

Radny M.Woliński:pomóżmy dyrektorowi szkoły w Blichowie, bo co dzieci robią na dyskotekach!Nauczyciele się ich boją!Dzieci z gimnazjum w Blichowie na dyskotece w Łubkach były pijane!

p.Wójt:nic mi dyrektor nie zgłaszał.Jeśli są problemy, to trzeba zatrudnić psychologa.Zajmę się tym problemem.

Radny Bigos:uczniowie śmieją się podczas zebrań w szkole,prowokują nauczycieli.

 

Punkt 7.

 

a)

     Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2009r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b)

     Jednogłośnie (15 za) ustalono,aby najpierw głosowane były rozbieżności w stawkach podatków i płat od nieruchomości jakie wypracowały Komisje.

- w podatku od gruntów w podpunkcie c przyjęto stawkę 0,07 zł (9za,6 przeciw)

- w podatku od budynków lub ich części w podpunkcie c przyjęto stawkę    9,24zł ( 9 za,6 przeciw)

          Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła  uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

         Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

         Rada Gminy podjęła uchwałę (10 za, 5 przeciw) w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego na 2009r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

        Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła maksymalną stawkę urzędową dotyczącą podstawy wymiaru podatku leśnego.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

        Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek opłaty za wodę i za ścieki na 2009r.Poszczególne składniki uchwały przegłosowano jednogłośnie za wyjątkiem ścieków dostarczanych do kanalizacji, gdzie za stawką 1,70zł głosowało 11 Radnych przy 3 przeciw i 1 wstrz. Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

f)

         Rada Gminy jednogłośnie (15 za )podjęła uchwałę w sprawie opłaty za posiadane psy na 2009r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

g)

         Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2009r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokłu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

p.Skarbnik:proszę o uwzględnienie w zmianach budżetowych zwiększenie środków w budżecie GOPS-u – 0 500zł dla pracowników i 15tys.zł  na wyposażenie GOPS-u.Została też zwiększona subwencję  w oświacie  o kwotę 4.064zł.

    Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r z uwzglenieniem poprawek zgłoszonych przez p.Skarbnik.Podjeta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

Punkt 9.

        Rada Gminy podjęła uchwałę ( 9za przy 6 przeciw) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm.Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 10.

Punkt ten został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem skierowanym  przez p.Monikę Damaziak zam.Blichowo w sprawie wykupu zajmowanego przez nią budynku.

p.Wójt:chciałbym usłyszeć wolę Rady żebym wiedział,czy robić wycenę nieruchomości.

Radca Prawny:pismo powinno być przekazane Wójtowi zgodnie z kompetencjami, bo to Wójt przygotowuje projekty uchwał.

Radny M.Woliński:a jeśli poniesie się koszty a Rada nie wyrazi zgodę na sprzedaż?

p.Skarbnik:z kosztami zawsze czekamy do uchwały Rady Gminy.

p.Wójt:zbadam tę sprawę do nastepnej Sesji Rady Gminy.

Radny Woźniak:mieszkanie miało być tylko wynajęte.Na to mieszkanie byli inni chętni, więc powinno się zrobić przetarg.

Radca Prawny:sprzedaż może nastąpić w formie bezprzetargowej.

Radny I.Wolinski:przecież jeszcze niedawno ten domek był podobno nie do sprzedaży?

Radny Golacik:niech ktoś nas przekona do tej sprzedaży.Odłóżmy temat do następnej Sesji.

p.Wójt:informuję,że mam koncepcję pobudowania domu socjalnego – może to być w Bulkowie na działce gminnej, którą dzierżawi p.Pydyn.Są środki na mieszkanie socjalne dla pp.Wakszyńskich.

p.Klepczarek:chciałbym się dowiedzieć co z rehabilitacją w OZ Staroźreby dla naszych mieszkańców. Kto oskarża Wójta o boisko w Blichowie i dlaczego Gmina nikogo nie skarży? Kiedy oczyszczalnia Bulkowo zacznie na siebie zarabiać? Przepisy są złe, moja córka nie dostała suszowego.

p.Michalak:informuje o choince w Nowych Łubkach dla osób samotnych.

Informuję ponadto,że zrobione będzie odwodnienie na drodze w Blichowie i  w Krubicach.

p.Wójt:boisko wielu odbierało.Ja założyłem sprawę, bo z Wykonawcą nie mam nic wspólnego.Jeśli chodzi o te suszowe,to sprawdzę to i na nastepnej Sesji odpowiem.Dodam jeszcze,że podpisałem umowę na wynajem hali sportowej dla Klubu z Radzanowa.

p.Kuliński:w Powiecie spieraliśmy się z Zarządem w sprawie remontów dróg.

Przyjęto do realizacji drogę w Wiciejewie od Izolbetu – będzie tam dywanik asfaltowy.Informuję,że jeśli chodzi o współzawodnictwo szkół, to dobrze wypadła Gmina Bulkowo,szczególnie gimnazja.

Radny Kamiński:informuję,że są przecieki dachu na hali w Bulkowie.

p.Wójt:sprawdzę to.

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy

p.Adam Kujawa, dokonując zamknięcia XXII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.12.15.

                                  

                                     Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                     Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi