Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXI/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXI/21

Protokół Nr XXXI/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 22 lipca 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Rady Gminy Nr 180/XXX/21 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

b) zmiany uchwały Rady Gminy Nr 181/XXX/21 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

c)zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

d) zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

6. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad autopoprawkę zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o zmianę tytułu projektu uchwały w punkcie 5a – nowe brzmienie: „zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021 rok Nr 148/XXIV/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2020 roku” (autopoprawkę przyjęto jednogłośnie – 14 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) bez dokonywania poprawek, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 5.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021 rok Nr 148/XXIV/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2020 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 181/XXX/21 z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXI– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 9.15.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi