Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVII/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVII/21

Protokół Nr XXXVII/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 grudnia 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 13. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

6. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 5.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Wójt Gminy przypomniał o ogromnym sukcesie i pozyskaniu przez gminę kwoty ponad 9.2 mln. zł z „Polskiego Ładu” na inwestycje gminne. UG jest w trakcie przygotowywania się do procedur przetargowych. Niedawno został ogłoszony nabór na II edycję tego rządowego programu i tak jak poprzednio gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski:

- jeden wniosek do 5 mln. zł (obligatoryjnie)

- drugi wniosek do 30 mln. zł

- trzeci wniosek do 65 mln. zł

Dodatkowo samorządy, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne będą mogły złożyć 2 wnioski:

- jeden wniosek do 2 mln. zł

- drugi wniosek do 5 mln. zł

W pierwszym przypadku są 4 poziomy dofinansowania – 80%, 85%, 90%, 95%, w przypadku wniosków dot. PGR – ów dofinansowanie może wynieść max. do 98%.

P. Wójt liczy, że w naborach będą brane pod uwagę dochody własne gmin, bo gdyby dofinansowania miały wynieść np. 60 czy 70% to niestety, z braku środków na wkład własny, nasza gmina takich inwestycji nie udźwignie. Kwestia wysokości dofinansowania była poruszana podczas spotkania z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa p. H. Kowalczykiem, w którym uczestniczył p. Wójt.

Wójt Gminy złożył wszystkim mieszkańcom, przyjaciołom gminy i uczestnikom sesji najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Życzenia noworoczne dla wszystkich mieszkańców gminy, uczestników obrad złożył Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXVII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.15.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi