Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXX/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXX/09

PROTOKÓŁ NR XXX/09

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 10 listopada 2009r.

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Doradca Wójta p.Krzysztof Michalak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 3 osoby.

 

                                 Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.

4.Zakończenie obrad.

  

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Porządek Sesji przyjęto jednogłośnie (14 za) bez dokonywania poprawek

 

Punkt 3.

Przewodn.RG informował: Sesję zwołano w trybie b.pilnym na wniosek Wójta.

Uchwała dot.zmian budżetowych  nie mogła być podjęta na poprzedniej Sesji, bo konieczność jej podjęcia powstała później.

p.Wójt:odbył się przetarg na drogę Blichowo-Badurki – kwota 713tys.zł.Była jedna oferta.Kwestię instalacji elektrycznej w ZSO w Bulkowie chcieliśmy przełożyć na 2010r, ale niestety nikt nam nie gwarantuje na 100%,że w przysz -łym roku dostaniemy na to środki finansowe.Dotacja na to zadanie

wynosi 59tys.zł.Przetarg jest dzisiaj.Dzisiejsza uchwały jest potrzeba,aby w czwartek podpisać umowę na wykonawstwo drogi Blichowo-Badurki.

p.Skarbnik:podałam Państwu propozycje zmian  budżetowych w projekcie uchwały.Ponadto proponuję jeszcze, to co zostaje z remontu drogi Bulkowo-Ilinek tj.89tys.zł przeznaczyć na zapłacenie wykonawcy chodnika w Blichowie tj. ok. 63 tys.zł plus opłacenie Inspektora Nadzoru – 933zł.

Dalej proponuję przesunięcie kwoty 20tys.zł przeznaczonych w budżecie ogólnie na dokumentację dróg na oświetlenie uliczne.

Radny M.Woliński:jaki jest koszt budowy chodnika w Blichowie?

p.Skarbnik:wykonawca  to kwota ok.63tys.zł.Płytki otrzymaliśmy gratis od Powiatu.Na następnej Sesji podam bardziej szczegółowe dane.

p.Michalak:jeśli chodzi o plytki,to mieliśmy je dostać za kwotę 100tys.zł.

Na chodnik wyszło mniej i w związku z tym w 2010r dostaniemy jeszcze ok.1/3 tego co w tym roku.Moglibyśmy wówczas pociągnąć chodnik w kierunku Banku i do drogi na Pragę.

Radny Kamiński:na jakiej podstawie było wystawione zlecenie na wykonanie chodnika w Blichowie skoro nie był zrobiony przedmiar robót?

Radny Sobótka:przecież chodnik miał iść do cmentarza,bo chodziło o poprawę bezpieczeństwa dla pieszych!

Radny Kamiński:czy przetarg na drogę Blichowo-Badurki odbył się zgodnie z prawem? Chciałbym zobaczyć przepisy nt.temat.

p.Wójt:przetarg odbył się zgodnie z prawem.(słowa p.Wójta potwierdził poproszony na Sesję p.Urbanowski-przewodniczący komisji przetargowej).

p.Michalak:chodnik w Blichowie ma 508m długości.Położono 627,5m² kostki 6. i 291,5m² kostki 8.Dokładnie wyszło to dopiero w trakcie realizacji.

Radny Kamiński:wszystko powinno być uwzględnione w dokumentacji i zgodnie z dokumentacją powinno być zrobione.

Radny I.Woliński:wyszły duże oszczędności na drodze Blichowo-Gocłowo.

Żeby wkrótce nie okazało się, że jest to kosztem jakości.

Przewodn.RG:tam chyba nie wykonano rowów i stąd te oszczędności.

Wójt:mieszkańcy nie chcieli rowów i wykonawca ich nie wykonał.

Radny Cytacki:w przetargu były uwzględnione rowy i przepusty?

Wójt:tak

Radny Woźniak:mieszkańcy rzeczywiście chcieli,aby droga była wykonana bez rowów i bez przepustów i stąd mniejsze koszty.

Wójt:wszystko zostało uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim.Dziś będziemy podpisywali aneks do umowy z Marszalkiem.

p.Skarbnik:dziś Wójt jedzie w tej sprawie do Warszawy.Jeśli będzie to tylko możliwe, wszystko w szczegółach podamy na następnej Sesji.

Radny Cytacki:informuję,ze omawiana droga wykonana jest dobrze.

 

      Rada Gminy (12za, 1przeciw,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r wraz z uwzględ -nieniem poprawek zgłoszonych na Sesji przez p.Skarbnik.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Radny Walczak:czy będą równane drogi,którymi jeździ autobus szkolny?

p.Wójt:teraz jest kiepska pogoda na równanie.Poczekamy trochę i będziemy równać tam, gdzie będzie taka konieczność.

Radny Cytacki:zgłaszam do równania drogę przez Podleck,bo jeździ tamtędy autobus szkolny z gm.Bodzanów.

Radny M.Woliński:solidną robotę na drodze w Pradze wykonuje p.Pietras.

Część rzeczy robi bezinteresownie i chce mu za to podziękować.

p.Wójt:to prawda, tez dziękuję. Ma ze mną niepisaną umowę,że będzie opiekował się tą drogą.

Radny Sobótka:zgłaszam do równania nową drogę w Krzykosach.

p.Wójt: to w ramach gwarancji poprawi wykonawca.

 

Przewodn.RG:co z płatnością dot.darów z Banku Żywności ze środków gminnych?

p.Skarbnik:rozmawiałam z GOPS-em. Zapłacimy,tylko niech ktoś wystawi jakąś fakturę, notę obciażeniową.Nie mogę wypuścić pieniędzy z kasy gminy tylko na pismo.

 

Radny M.Woliński:problem drogi u p.Janusza Wróblewskiego w Czyżewie chyba będzie rozwiązany.Po prostu ten Pan bierze  geodetę i gmina zapłaci.

 

p.Wójt:dziękuję wszystkim Radnym za zrozumienie i przybycie na dzisiejszą Sesję oraz podjęcie uchwały.

 

Punkt 4.

 

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa, zamykając obrady XXX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.10.00.

 

                                     Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                  Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                                 Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi