Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXI/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXI/09

PROTOKOŁ Nr XXXI/09

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 24 listopada 2009r.

 

 

         Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański.

W Sesji uczestniczyło 15. radnych (wg.załączonej listy obecności.)

W obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Doradca Wójta, Radny Powiatu p.Krzysztof Michalak

- Radny Powiatu p.Tomasz Skorupski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

                             Proponowany porządek obrad:

 

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołów z XXIX-ej i XXX-ej Sesji. 

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2010r:

     a) od posiadania środków transportowych

     b) od nieruchomości oraz zwolnień od nieruchomości

     c) podstawy wymiaru podatku rolnego

     d) podstawy wymiaru podatku leśnego

     e) za wodę oraz za wprowadzenie ścieków

     f) od posiadanych psów

     g) opłaty targowej

  8.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.

     b) powołania komisji inwentaryzacyjnej ds.komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa pozostałego mienia

     c) skargi p.Lidii Szmajdzińskiej

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad.                                                                                                                       

 

 Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa.

                                                      -

Punkt 2.

Porządek XXXI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji proponowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Punkt 3.

Radny Kamiński:w protokole z XXIX-ej Sesji Rady Gminy brak jest mojego pytania o dostarczenie na salę obrad karty urlopowej Wójta Gminy i brak stwierdzenia, że karta urlopowa nie została dostarczona.

 

                  Protokół z XXIX-ej Sesji Rady Gminy został przyjęty ( 13 za,1 wstrz. 1 przeciw) z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Radnego Kamińskiego.

 

                 Protokół z XXX-ej Sesji Rady Gminy przyjęto bez dokonywania poprawek ( 14 za, 1 wstrz.).

 

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Przewodniczący wszystkich 5.Komisji stałych Rady Gminy złożyli sprawozdania z międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o protokoły z posiedzeń.

Radny Woźniak:na Komisji Rolnej niepotrzebnie udzielałem głosu osobom spoza Komisji,powstał bałagan,niektórzy mieli o to pretensję.Drugi raz tak nie postąpię.

Radny Kamiński:ja prosiłem o opinię Komisji Rewizyjnej a w protokole z Komisji jest oświadczenie Wójta.

Radny Cybulski:zadaliśmy pytanie Wójtowi i Wójt złożył w tej sprawie oświadczenie.

Radny I.Woliński:kto będzie kontrolował wywieszenie umorzeń podatkowych na tablicy UG.Jednych się wywiesi, innych nie.

p.Wójt:wywiesza się wszystkich.

 

Punkt 6.

Radny Golacik:jeśli chodzi o cenę za wodę, to może przyjmijmy oddzielna stawkę dla innych gmin korzystających z naszej sieci?

Radny Kamiński:otrzymałem odpowiedź od Przewodniczącego Rady Gminy na zadane na wcześniejszej Sesji zapytania.Odpowiedź mnie nie zadowala,bo ja  pytałem o cel i zasadność podróży służbowych Wójta, a tego nie dostałem.

p.Skarbnik:jeśli chodzi o delegacje,to nie księgujemy ich imiennie.

Nie przeglądaliśmy wszystkich delegacji z braku czasu.

Radny Kamiński:Przewodniczący Rady podpisuje te delegacje a ja pytam o cel i zasadność delegacji?

Przewodn.RG:myśle,ze można średnio przyjąć jakieś trzy delegacje w miesiącu.

p.Wójt:w każdej delegacji wpisywany jest jej cel.Wszystko dokładnie zawsze sprawdza RIO.

Przewodn.RG:Wójt wyjeżdża np.do Notariusza,Biura Pracy itp.

 

Radna Krusinska:dlaczego na dzisiejszej Sesji nie ma podjęcia uchwały dot.placu zabaw w Osieku?

Radca Prawny:najpierw rozważaliśmy możliwość przypisania działek

właścicielom lokali w Osieku,ale to byłoby kosztowne i trudne do przeprowa -dzenia.Aktualnie pomysł jest taki,aby Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podpisał stosowną umowę z Wójtem Gminy o uzytkowanie terenu.Tylko wpierw musi w Osieku powstać Zarząd.

 

Radny M.Wolinski:jestem przeciwny zwyżce podatku rolnego, bo wszystko co rolnik produkuje jest tanie. Dlaczego nie jest jeszcze zaczęta droga do Pragi – niedlugo grudzień! Po co pomiary geodezyjne znów! Boisko w Blichowie jest złe.Dzisiaj nie ma radnych powiatowcyh na Sesji, chyba zaproszeń nie dostali. Jak można przypisywać sobie niezasłużenie remont drogi do Staroźreb!

Przewodn.RG:Radni Powiatowi byli zaproszeni, jak zawsze.

p.Wójt:wykonawca na drogę do Pragi wchodzi jutro, umowa jest podpisana,jeśli nie wykona to będą odsetki karne.Co do pomiarów to firma robi swoje.Po co te nerwy?

Radny7 I.Woliński:czy wchodzenie w takie inwestycje w końcu roku ma sens?

Od wiosny proszę o równiarkę na drogę w Sołectwie.

Radny Kamiński:droga w kierunku Pragi – wchodzimy w inwestycje,jakie ościenne gminy już dawno wykonały! Teraz chcemy podnieść podatek rolny o 2zł.Ile straciliśmy pieniędzy z tego tytułu,ze tak późno zaczynamy inwestycję!

W sierpniu,wrześniu ościenne gminy robiły 1km drogi za ok.300tys.zł.teraz

za 1,7km zapłacimy ponad 700tys.zł! To rozrzutność, mogliśmy zyskać 200tys.zł.!

Radny Bigos: występowałem do Rejonu Dróg o drogę w Łubkach,o jej odwodnienie, o drzewa sam się starałem,teraz okazało się,że rowem przebiega wodociąg. W rejonie powiedziano mi, że wpierw w Łubkach będą kłaść chodnik,dopiero zrobią drogę.Droga w kierunku Szulbor,był tam bruk,miał być położony asfalt a popełniono błąd bo posypano piaskiem.Droga od Łubek   do Pragi – wiszą konary na drzewach,co będzie jak konar na kogoś spadnie?

Drzewa,które są słabe czy uszkodzone powinny być usunięte! Droga wg.planu ma 12m a w rzeczywistości jest 4m i nie można przejechać!

Radny M.Wolinski:jeśli chodzi o pisanie w Biuletynie Gminnym,to p.Bigos zrobił dobra robotę,ale nie to,co Biuletynie napisano.Obk boiska w Blichowie jest niewykorzystany teren - zagospodarować go.Algader też stoi.

Droga Blichowo-Praga nie zaczęta!

Radna Krusińska:Sołtys z Osieka prosił Wójta o dwie wywrotki żwiru ale go nie przywieziono.Było to jeszcze wiosną.Zawieźcie ten piasek,bo autobus nie ma gdzie zakręcać.

p.Wójt:to wypowiedź pod publiczke.na 1-2 wywrotki żwiru nikt nie czekał.

Zajmuje się tym p.Woźniak i realizuje wszystko na bieżąco.

Radna Krusińska:przecież był u Pana ojciec Sołtysa w sprawie tego żwiru.

p.Wójt:nie było.

 

Radny Golacik: ja czegoś nie rozumiem.Po co te drogę Radnemu M.Wolińskiemu robimy na siłę.Że ciągle coś tam nia tak.W takim razie róbmy tę drogę na moim terenie.Co do stawek podatków,to jestem przeciwny podwyżkom,bo generalnie ludzie nie mają pieniędzy.Podwyższyć można tylko wodę dla gmin ościennych.A co do głosów spoza Komisji na posiedzeniu Komisji – podczas posiedzenia nikt nie mówił,że jest coś nie tak.

Radny Kamiński:na Komisjach mogą przebywać i wypowiadać się osoby spoza Komisji,takie jest prawo.

Radny I.Woliński:to był mój głos na Komisji,aby wpierw wypowiadali się członkowie Komisji a potem inni.

Radny Woźniak:chodzi o to, że na Komisji Rolnej nie można było podyskutować o stawkach podatkowych na 2010r. bo Radni spoza Komisji kierowali dyskusje na inne tematy.Co do tego,że w chwili obecnej prowadzone są inwestycje,mimo,że z pogoda różne bywa?W Staroźrebach też teraz robią.

Martwimy się wszyscy o dochody gminy a np.,przez 90% upusty na lokale mieszkalne w br.straciliśmy ponad 50tys.zł!

 

Punkt 7.

a.

     Rada Gminy podjęła uchwałę (14 za) w sprawie stawek podatku od posiadania środków transportu na 2010r.Podjęta uchwała w załączeniu  do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b.

    Rada Gminy podjęła uchwałę (15 za) w sprawie stawek podatku  od nieruchomości na 2010r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

             Rada Gminy podjęła uchwałę (15za) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.Podjęta uchwała w zalączniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

Radny M.Woliński:jestem za utrzymaniem podatku rolnego na poziomie 2009r.

            Rada Gminy (10za,1 wstrz,4 przeciw) podjęła uchwałe w sprawie odstawy wymiaru podatku rolnego na 20010r.Podjeta uchwała w załączniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

 

             Rada Gminy (12za, 2przeciw, 1 wstrz.)zdecydowała,że stawka podstawy wymiaru podatku leśnego będzie wynosiła 136.54zł za 1m tj. tyle, ile wynosi cena maksymalna wg.GUS. Z uwagi na fakt przyjęcia ceny GUS-u uchwała Rady Gminy nie powstała.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

 

Radny Sobótka:proponuję, aby ścieki podnieść o 10gr, bo ludzie mówią,że skoro woda w górę to i ścieki.

Radna Krusińska:przecież na Komisjach mówił Pan coś innego o ściekach.

Radny Kamiński:w Bulkowie kanalizacja na jednym odcinku  przepycha się 3-4 razy w roku po ok.30tys.litrów! Jest coś nie tak zrobione,a my potem pokrywamy koszty! Za jaką stawkę biorą od nas wodę inne gminy?

Radny Golacik:potrzebna jest informacja nt.wody sprzedawanej innym gminom.

                  

            Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.o minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

p.Skarbnik:do innych gmin sprzedaliśmy 23.500m³ wody za kwotę 34.075zł.

Przy zwyżce o 10gr, będzie to kwota 36.425zł

 

           Rada Gminy (11za,4 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki za wodę oraz za wprowadzenie ścieków na 2010r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f)

           Rada Gminy (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadanych psów.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

g)

           Rada Gminy (14za,1przeciw) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

a)

p.Skarbnik prosiła o uwzględnienie w zmianach budżetowcy na 2009r dodatkowych kwot,poza tymi jakie Radni otrzymali w materiałach na Sesję. Decyzje w tych sprawach Urząd otrzymał dzień przez Sesją: 10.709zł-zasiłki stałe,5.500zł – zasiłki okresowe, 13.251zł – PPWOW(chodzi tu o zajęcia w ZSO w Bulkowie oraz o Przedszkola), o 355zł mniejsza się kwotę dla GOPS-u  na ubezpieczenia zdrowotne, 4tys.zł to dofinansowanie na zadania zlecone w administracji publicznej.

Radny I.Woliński:wstrzymuje się od głosowania,bo znowu coć przyszło w ostatniej chwili a my nie wiemy o co chodzi.

p.Skarbnik:nie mamy żadnego wpływy na to,kiedy otrzymujemy środki.

        Rada Gminy(13 za,1 wstrz.1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.Podjęta uchwała   w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

Radny Golacik:dlaczego w projekcie uchwały mamy już podane nazwiska kandydatów do Komisji? Czy nie powinna Rada ich proponować?

Radny I.Woliński:proponuję,aby sprawa wróciła do Komisji i dopiero Rada dokona powołania Komisji. (ta prop.została zaaprobowana – 11za,2wstrz.)

Projekt uchwały wróci do Komisji Rady Gminy.

 

c)

Rada Gminy (9za,6 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę p.Lidii Szmajdzińskiej na Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

p.Szmajdziński:chcielibyśmy otrzymać tę uchwałę.Czy Radca Prawny przeglądał dokumenty w tej sprawie? To jest skarga na Wójta,nie na Przewodniczącego Rady.To wszystko jest nie tak.Nie szanuje się przepisów prawa.

Radca Prawny;uchwały są dostępne w BIP-ie.

Radny I.Woliński:przecież Pan Przewodniczący przeprosił.Niech Wójt załatwi sprawę pracownika i koniec.

 

Punkt 9.

Ten punkt zrealizowano w punkcie 6. przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

p.Michalak:chcę przekazać,że p.Kuliński nie mógł przybyć na dzisiejszą Sesję.

Jeśli chodzi o Biuletyn,bo chwaliłem Radnego Bigosa, bo mu się to należało.

W Krubicach inicjatorem odbudowy rowu byli pp.Padzik i Piechna.Dlaczego ich nie pochwalić? O drogę w Nadułkach zabiegał Radny Walczak - dlaczego go nie pochwalić?

 

Wójt:dziękuję Radzie za podjęcie uchwał.Środki finansowe będą bardzo potrzebne na inwestycje.Dzięki zwyżce podatku będzie też powiększona subwencja.Pamiętajmy,że wszyscy chcą asfaltów.Składam deklarację:będę

ściągał środki z zewnątrz ile się tylko da.

 

Radny Kamiński:w projekcie budżetu na 2010r środki własne na inwestycje to kwota zaledwie 90tys.zł! ościenne Gminy mają na to po 600-900tys.zł!

Zadłużenie Gminy na koniec 2009r. będzie wynosiło ok.5mln.zł! Szkoły dofinansowujemy w wysokości 1mln.zł! Pod koniec kadencji możemy mieć 58-59% zadłużenia.W planie inwestycyjnym jest wiele zadań np.termomoder - nizacja szkoły Włóki, budowa sali gimnastycznej w Blichowie, rekultywacja wysypiska śmieci w  Rogowie,budowa lamp hybrydowych i inne.Skąd taki hurraoptymizm?

 

      Z powodu wyjazdu salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa przekazując przewodniczenie obradom Wiceprzewodniczą -cemu Rady Gminy p.Grzegorzowi Szymańskiemu.

 

Radny Ryziński:proponuję zakupienie pługów do odśnieżania do dwóch samochodów strażackich.Przy drodze w kierunku Płońska (przy skrzyżowaniu) należy dokonać oznakowania, bo jest rów.Jest też przepust koło p.Lewandow-skiego - trzeba tu postawić dwa słupki.

p.Michalak:w tej sprawie trzeba napisać podanie do Starosty.

 

Radny Kamiński:sprawa danych osobowych – imię,nazwisko,lista obecności – czy to są dane osobowe chronione?

Radca Prawny:tak,to są dane chronione,ale sama definicja ochrony danych osobowych jest trudna do sprecyzowania.O wszystkim decyduje kontekst sprawy.

Radny Kamiński:a np.NIP,PESEL?

Radca Prawny:są chronione.Proszę mi podać konkretny przykład sytuacji, to wówczas wydam opinię prawną.

Radny Kamiński:Rada jest pracodawcą Wójta i nazwiska Wójta nie można ujawnić?

Radca Prawny:oczywiście,że można,przecież to osoba publiczna.

Radny Kamiński:na jednej z komisji Wójt mówił,ze przyniesienie listy obecności na Sesje przez Radcę było bezprawiem!

Radca Prawny:24 godziny na dobę jest się Wójtem, bo złożył ślubowanie.Wójt nie ma dyscypliny pracy.Na listę obecności nawet nie musiał być wpisany.Listy obecności nie musi podpisywać.

Radny Kamiński:ale jest na liście!

Radca Prawny:ale nie musi jej podpisywać.

Radny Kamiński;karty urlopowej nie dostarczono mi.

            Dalej Radny Kamiński odczytał pismo jakie otrzymał od Wójta na swoje  zapytania z XXIX-ej Sesji Rady Gminy. Pytał,na jakiej zasadzie odbył się konkurs na prowadzenie przedszkoli,jakie były kryteria, mówił o jawności finansoweji podawaniu informacji do publicznej wiadomości.

p.Skorupski:jeśli Wójt nie musi podpisywać listy obecności,to jak Przewod -niczący ma mu wyliczyć urlop.Na jakiej podstawie?

Radca Prawny: kodeks pracy Wójta obowiazuje,ale tu już zaczynamy rozmawiać o samej technice.Np.urlop może zgłosić telefonicznie,a następnego dnia powinno to być wpisane w kartę urlopową.

Radny Kamiński:do kiedy należy wykorzystać urlop?

Radca Prawny:do 31 marca roku następnego.

 

Radny M.Woliński:co do przeniesienia przystanku w Blichowie,to mieszkańcy Blichowa mówią,że niczego nie trzeba przenosić a jedynie teren lepiej oznakować, szczególnie przejście dla pieszych.Na droge Praga-Łubki trzeba robić dokumentację i robić drogę Blichowo-Praga.

Wójt:jest w projekcie budżetu na 2010r plan robienia dokumentacji na 1,5km drogi Blichowo-Praga.Cała droga dookoła przez Pragę do Łubek to odcinek 7km. i  jest plan zrobienia tego.

 

p.Skorupski:w Powiecie była rozmowa nt.Biuletynu wydawanego w Gminie.

Takim pisaniem jak to obecne, burzy się jedność Rady Powiatu i Rady Gminy.

p.Michalak:patrzy Pan na szczegóły, nie na całość.Konstytucja gwarantuje wolność prasy.Pana dóbr nie naruszyłem.

p.Skorupski:naruszył Pan i to nie tylko moje.

Radny Bigos:ja pracowałem na drodze powiatowej,przy drzewach a teraz burza o Bigosa? Wodociąg puszczono rowem – tu była błędna decyzja.

p.Skorupski:ale przecież Pana pracę i zaangażowanie wszyscy chwalą!

 

p.Klepczarek:mówi się,że zabrano z UG dokumenty dot.Fundacji –ale jakie dokumenty? Wójt w mediach dużo pisze, ile to Fundacja zrobiła tzn.drogę, zatoczke autobusową itp. W internecie powinny być dostępne Zarządzenia Wójta a ich nie ma.Podczas rozpraw w Sadzie p.Włodarski mówił,że jest zadowolony z boiska w Blichowie. Inspektor Nadzoru mówił, że w 70%  boisko było dobrze zrobione a na drugiej rozprawie mówił,że wszystko jest źle zrobione!A boisko nie nadaje się do gry! Inna sprawa-co z Algaderem, jak to jest obecnie? Dlaczego w internecie nie ma Fundacji Worowice a jest  Stowa- rzyszenie Włóki?

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Grzegorz Szymański,dokonując zamknięcia XXXI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.13.15.

                                

 

                                  Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:               

D.Kowalewski                                                         Przewodniczący obrad :

                                                                                 Adam Kujawa

                                                                                 Grzegorz Szymański


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi