Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół NR XXXVII/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół NR XXXVII/10

Protokół Nr XXXVII/10

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 09 listopada 2010r.

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg.załaczonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Powiatu Płockiego p.Tomasz Skorupski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.25 osób.

 

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:                        

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2011r:

     a) od posiadania środków transportowych

     b) od nieruchomości oraz zwolnień od nieruchomości

     c)  podstawy wymiaru podatku rolnego

     d) podstawy wymiaru podatku leśnego

     e) za wodę oraz za wprowadzenie ścieków

     f) od posiadanych psów

     g) opłaty targowej

  8.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010r.

     b) procedury uchwalania budżetu

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad.           

                                                                                                            

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące zmiany:

Wójt Gminy:wnoszę o włączenie w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawie nieodpłatnego nabycia działki w obrębie PGR Pilichowo oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą nr 237/XXXII/02.(Radni otrzymali projekty uchwał).Wójt Gminy dodał,że w przypadku pierwszej uchwały chodzi o działkę na usytuowanie oczyszczalni ścieków.

        Porządek Sesji został przyjęty jednogłośnie (14 za) z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania zmian w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy ( 14 za).

 

Punkt 4.

Sprawozdanie ze swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym czasie Zarządzenia złożył Wójt Gminy.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności złożyli Przewodniczący Komisji Rady Gminy w oparciu o sporządzone protokoły z posiedzeń.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Radny I.Wolinski: jeśli chodzi o drogi to konieczne jest wykonanie drogi do oczyszczalni.

Wójt:realizacja dróg nie jest jeszcze zakończona.Drogę do oczyszczalni trzeba zrobić koniecznie i ja zrobimy.

Radny Golacik: w Pilichowie przy drodze trzeba usunąć kamienie,krzaki itp.My podstawimy transport prosimy tylko o pracowników z prac interwencyjnych.

Wójt:przede wszystkim chcę podziękować p.Golacikowi za b.duży wkład pracy przy remoncie drogi.Co do pracowników z prac interwencyjnych to w ostatnim okresie pogoda popsuła nam szyki.Jeśli tylko będą środki finansowe w Powiatowym Urzędzie Pracy to dalej będziemy przyjmować ludzi do pracy.

Radny Sobótka:w Krzykosach 4 rodziny nie mogą wyjechać bo droga jest fatalna.Proszę, aby ktoś z UG tam pojechał i zobaczył jak droga wygląda.

Drogę do naprawy zgłaszała też p.Rudowska.

Wójt:zrobimy drogi jak tylko pogoda się poprawi.

Radny Kamiński:kto z ramienia UG nadzoruje realizację dróg nową technologią?

Wójt:p.Gościcki.

Radny Kamiński:na Osiedlu droga jest nie do odbioru.Jak wygląda droga w Krubicach w kierunku p.Aftańskiego?

Wójt:jeśli chodzi o droge w Krubicach,to właściciel gruntu zaorał drogę gminną.

Wkrótce będzie rozprawa w Sądzie w tej sprawie.

Radny Kamiński:wystąpić do Powiatu o naprawę drogi Daniszewo-Włóki, bo droga jest tragiczna.

Wójt:znam ten problem.Rozmawiałem z p.Jatczak.Pójdzie tam równiarka a nadmiar ziemi zostanie wywieziony.

Radny Kamiński:fatalnie wygląda droga na działkach za cmentarzem.Przecież tam, też mieszkają ludzie!

Wójt:intencje były dobre,ale towar na drogę był nawieziony podczas deszczu i stąd problem.

Radny Kamiński:kto liczy ile kursów żwiru nawozi się na drogi, czy są wystawiane zlecenia?

Wójt:tak, i każde zlecenie konsultowane jest z p.Skarbnik.

Radny Kamiński:wiosną było profilowanie dróg a potem przez długi czas nie było za te prace faktur.Przecież jest 30.dniowy termin licząc od momentu odbioru! Kto podpisywał wykonanie odśnieżania na działkach w Bulkowie?

Wójt:nie pamiętam kto podpisywał odśnieżanie w Bulkowie.Musiałbym to sprawdzić.

Radny Kamiński:jest problem z dowożeniem dzieci z Osieka do Szkoły

w Krubicach.Należy spowodować,aby opiekun w Szkole był od godz. 7.25.

Kolejny problem – co z przyłączem do pp.Ciarkowskich?

Wójt:co do przyłącza sprawę prowadzi p.Brzuziewska, uruchomine są procedury.

Radny Kamiński:wracam do poprzedniej Sesji i pytam co z domem dla Romów w Nadułkach?

Wójt:mieliśmy kontrolę od Wojewody i protokół jest pozytywny.

Michalak:jeśli chodzi o odśnieżanie to podpisywali to sołtysi.

Radny Kamiński:co z pieniędzmi dla OSP od Powiatu?

Wójt:podpisaliśmy w tej sprawie porozumienie z Powiatem.

Skarbnik:to jest 6tys.zł po 1 tys.zł dla każdej z Jednostek i są to środki rzeczowe.OSP będą mogły coś na faktury zakupić.W dzisiejszych zmianach budżetowych bedą one głosowane.

Radny Kamiński:środki z Komendy PSP kilka Gmin już wykorzystało a my znów jesteśmy opóźnieni.Kolejna sprawa-czy jest zagospodarowanie planu przestrzennego dla m-ci Łubki?

p.Brzuziewska:jeśli chodzi o budynek dla Romów to są drobne niedociągnięcia, chyba z zewnątrz ktoś budynek trochę poobijał, pozostałe rzeczy są wykonane.Jeśli chodzi o przyłącze do pp.Ciarkowskich to muszą zapaść uzgodnienia i trochę to musi potrwać.

p.Ciarkowska:miało być zrobione w 2 tygodnie od poprzedniej Sesji.

p.Brzuziewska:ale procedury trwają tyle samo czasu przy jednym przyłączu czy przy wielu.

p.Urbanowski:półtora roku to się ciągnie.Brak skoordynowania działań.Dziś p.Pijanowski powiedziałmi,że on dawno już by wydał opinię.Zrzuca się odpowiedzialność na pracowników bo brak jest koordynacji działań.

Radny Kamiński:to przez rok nie można załatwić przyłącza?

Radny M.Woliński:co ze środkami na dokończenie wodociągowania w Badurkach,Czyżewie.Co z konfliktową drogą w Czyżewie koło p.Wróblewskiego.Co z ziemią po PGR-ach? Na Pradze jest 39km dróg a przez 4 lata nic nie zostało zrobione! Od dawna jestem Radnym, ale tak źle nigdy nie było.Wójcie oszukujesz mnie! Jakich doradców miałeś Wójcie! Ościenne Gminy dużo więcej środków z zewnątrz pozyskały! Na wycieczki brałeś ludzi a oni i tak byli przeciwko tobie! A ja sam dużo zapłaciłem za ratowanie siebie i ciebie!Byłem za tobą Wójcie,ale się rozczarowałem! Przez ostatnią kadencję straciłeś 3mln.zł.Dwa moje głosy ci odejdą.Miałeś do pracy Panią Jeziak, po co jej tu nie ma! Chodnik w Blichowie miał być do cmentarza.

Radny Woźniak:przecież kolega M.Woliński był prowodyrem wszystkiego!

Mnie dyskryminował!

                Dalej nastąpiła kłótnia pomiędzy Radnym M.Wolińskim a Radnym Woźniakiem.Brak możliwości protokołowania.

                Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15.minutowa przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

Radny Woźniak: przez 2 lata nie mogłem nic powiedzieć.Zmienił się Przewodniczący Rady,zostałem Przewodniczącym Komisji Rolnej, chociaż tak było robione,aby mnie nie wybrać.Nie miałem nic do powiedzenia.

Mirek-odpuściłem ci te lokale jako koledze, ale za twoją namową Gmina straciła 50tys.zł! Dziś wykrzykujesz mi, że syn pracuje w UG.A ty swoich nie zatrudniłeś? Brata ,bratową! Problemy zawsze będą na raz wszystkiego się nie zrobi.

Wójt:jeśli chodzi o drogi realizowane tanią technologią, to pozwólcie to Dokończyć.Drogi nie są jeszcze odebrane,jeśli coś będzie nie tak, to nie podpiszemy odbioru.

Radny Cybulski;czy my musimy się kłócić?We Włókach robiliśmy drogę

i chcieliśmy dobrze, ale wyszło inaczej.Ile razy tak właśnie bywa w życiu?

Radny M.WolińskiZ:ja Wójta nie gnębie, ale dlaczego u nas robi się coś w grudniu a nie wcześniej jak w innych gminach? Mieliśmy zrobić drogę od Łubek do Pragi a drzew nie ruszono.Wójcie oszukiwałeś.Pokaż wnioski jakie złożyłeś o środki finansowe! 4.lata domagam się o usunięcie dwóch topoli w Pradze. Co się stało,że ludzie kupili mieszkania z obniżka np.w PGR-ach?

Podobno byłem przeciwny umorzeniu odsetek dla p.Wiesława Woźniaka?

Dziś autobus nie poszedł do Pragi bo zła droga.

Radny Kamiński:zgłaszam do poprawy drogę do pp.Załęckich.Czy prawdą jest, że przyjeżdża Marszałek Województwa?

Wójt:tak,przyjeżdża – 14.11. o 17.30 będzie spotkanie w OSP Blichowo.

Radny Golacik:ja chcę Wójtowi podziękować za przepusty w Romanowie.

Jest jeszcze potrzeba wykopania rowów tak, aby woda ludzi nie zalewała (koło p.B.Matczaka też koło p.Dębskiego).Jest też prośba od p.Matusiak z Szast, bo tam droga po torze kolejowym jest miejscami poniżej pól.

Potrzeba tam kilka samochodów żwiru. Jeśli chodzi o drogi tania technologią, to 3. dni o tym tu rozmawialiśmy.Robiliśmy tak,aby wszyscy byli zadowoleni, a przecież każdy chciał na swoim terenie coś zrobić.Skąd teraz te pretensje do Wójta? Dalej te drogi trzeba ciągnąć i będzie dobrze.

Radny Kamiński:wnioskuję o powołanie Komisji w sprawie budynku dla Romów z uwagi na fakt,że z relacji p.Brzuziewskiej wynika ,że wszystko jest dobrze a ludzie  tam mieszkający mówią co innego.W sprawie drogi na Osiedlu – wystają kołnierze- zimą zostaną uszkodzone przy odśnieżaniu.

Jeśli chodzi o budowy dróg, to jakim kosztem to robimy,przecież mogliśmy pozyskać więcej środków pomocowych. Przecież zaciągniety kredyt w wysokości 1,2mln.zł ktoś będzie musiał spłacić.

Radca Prawny:powoływanie Komisji Rady nie ma sensu bo koniec kadencji.

Jeśli chodzi o powołanie Komisji przez Wójta, to przeszkód formalnych nie widzę, ale tu by się musieli w sprawie budynku wypowiedzieć fachowcy.

Powodu do tego,by Komisję powołać nie widzę, ponieważ jest decyzja organu o dopuszczeniu budynku do eksploatacji.

Radny Kamiński:wnioskuję o powołanie przez Wójta tej Komisji składającej się z kompetentnych osób.

Radny Sobótka:dziwne, że tyle o drogach mówi się tuż przed wyborami.A z tą naszą Gminą i z tym zadłużeniem  chyba nie jest tak źle,skoro mamy aż czterech kandydatów na Wójta?

p.Skorupski:na zakończenie kadencji chciałbym wszystkim Państwu życzyć zdrowia i wytrwałości.Wspomniana dziś Dzierzążnia rzeczywiście może służyć za wzór w sprawach dróg i musimy się starać,aby jak najszybciej ją dogonić.

Trzeba w maksymalnym zakresie pozyskiwać środki z zewnatrz.

Radny Golacik:czy jest w UG ktoś, kto broni interesów rolnika w sprawie gruntów z Agencji?

Wójt:sprawami rolnymi zajmuje się p.Jakubiak.

p.Matczak:30% gruntów po PGR-ach należy się rolnikom i ktoś musi tych spraw pilnować.


Punkt 7.

a)

Rada Gminy (13 za,1wstrz.)podjęła uchwalę w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na 2011r (podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu)

b)

Rada Gminy(13 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2011r.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Rada Gminy (13 za,1wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011r.(podjęta uchwała w załaczeniu do nin.protokołu).

c)

Rada Gminy (13 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r. (podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu).

d)

Rada Gminy  (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia podstawy wymiaru podatku leśnego na 2011r.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu).

e)

Rada Gmin y (14 za) podjęła uchwałę w sprawie stawek opłat za wodę i odprowadzane ścieki na 2011r.(podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu).

f)

Rada Gminy (13 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie opłaty od posiadanych psów na 2011r.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu).

g)

Rada Gminy (13 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011r.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.)

 

                    Dyskusji w punkcie 7 porządku obrad nie było.

 

Punkt 8.

a)

Skarbnik Gminy wnosiła o uwzględnienie w projekcie uchwały zmian,kóre wynikły po przesłaniu materiałów do Radnych tj: wpływu kwoty.6tys.zł na wydatki rzeczowe dla OSP w związku z uczestnictwem w akcji przeciwpowodziowej, 11.500 – zasiłki stałe, 5tys.zł-środki na dożywianie uczniów, 300zł- z PPWOW, 239.794zł-zwrot części podaktu akcyzowego na paliwo.

Radny Kamiński:co to jest za darowizna 80tys.zł na oświatę?

Skarbnik:to wpłaciła Farma wiatrowa.

       Rada Gminy podjęła uchwałę(14 za) w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010r.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu).

b)

Rada Gminy (14 za) podjęła uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy (14 za) podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia działki w obrębie PGR Pilichowo.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.)

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo” zatwierdzonego uchwałą  Rady Gminy nr 237/XXXII/02.(podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.)

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 9.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański zapoznał zebranych z treścią pisma jakie do Rady złożyła p.Milenia Waćkowska zam.Nadułki.

Pismo dotyczy przegrodzenia korytarza w budynku mieszkalnym w Nadułkach.

p.Urbanowski:budynek romski odebraliśmy dwa lata temu, ale w sencie fizycznym.Usterek wtedy nie stwierdzaliśmy. dalej budynek zasiedlono 4.rodzinami.Budynek podlega 2.letniej gwarancji.Od momentu przejęcia ja odpowiadam za ten budynek.W tym roku zleciłem przegląd. 28.11.br.upływa gwarancja.Mieszkańcy tego budynku zgłaszali usterki, czy utrudnienia w użytkowaniu budynku.Po przeglądzie okazało się,że budynek posiada wady.

Zwołałem naradę  m.in.z udziałem p.Wójta i powiedziałem o tych usterkach, lecz Wykonawca zignorował to.Wójt powiedział mi,że brudy na zewnątrz wyciągam.Przecież ten budynek jest jeszcze na gwarancji.Dlaczego p.Wójt stanął po stronie Wykonawcy i Inspektora Nadzoru? Zostałem odsunięty od sprawy, a sprawę przejęła p.Brzuziewska.Wójt powołał nową Komisję.

Ja chciałem się zabezpieczyć i wystosowałem pismo do Wykonawcy o usunięcie usterek w ciągu 14.dni. Napisałem również pismo do Nadzoru Budowlanego.

Wójt mówi, że pozwie mnie do Sądu.Mówiłem,że w sprawie tego budynku trzeba szybko zwołać naradę koordynacyjną, bo inaczej wszystko spadnie na Gminę! Jeśli ten Wykonawca nie chce prac wykonać,to trzeba wziąć Wykonawcę Zastępczego.

Radny I.Woliński:szkoda,że najgłośniej o takich sprawach jest akurat przed wyborami.Trzeba pamiętać, aby nie przesadzać-nie możemy zgłaszać każdej ryski na ścianie.Teraz to wygląda na konflikt pomiędzy Wójtem a jego pracownikiem..

Wójt:przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne.

Dalej p,Wójt odczytał pismo jakie otrzymał w sprawie przeglądów. Dodał,że Inspektor Nadzoru budynku w Nadułkach

jest b.dobrym i doświadczonym fachowcem.

Radca Prawny UG odczytał pismo Nadzoru Budowlanego w Płocku w sprawie omawianego budynku.Odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie i podpisały to kompetentne osoby.Dalej Radca Prawny zwrócił uwagę,że za budynek odpowiada Gospodarka Komunalna i jeśli są jakieś nieprawidłowości to powinna doprowadzić do ich usunięcia.Jeśli coś jest do zrobienia w ramach gwarancji, to trzeba to wyegzekwować.Ja jestem gotowy do współpracy z p.Kierownikiem.Przykład Gardenii-Wykonawca niewłaściwie postąpił i poniósł tego konsekwencje.

p.Kowalski:p.Radca niech broni społeczeństwa a nie Wójta,który mu płaci!

Radny Kamiński: czy nie ten sam Inspektor Nadzoru nadzorował wykonanie boiska w Blichowie? Przed upływem gwarancji powinien być przegląd gwarancyjny i na to co się wytknie czas biegnie od nowa!A Gospodarka Komunalna sama w obiekt nie może ingerować,bo utraci się gwarancję!

Radca Prawny: ja nie nakłaniam do ingerencji w obiekt!

p.Urbanowski:Nadzór odpowiedział dobrze tzn.,że budynek nie zawali się.

Ale są usterki.A właścicielem budynku jest Gmina!

Radca Prawny:Gospodarka Komunalna to przejęła.

p.Brzuziewska:w okresie dwóch lat od oddania budynku do użytku 3.razy

były oględziny budynku.Dostrzegano różne rzeczy i Wykonawca to realizuje.Teraz budynek wygląda bardzo dobrze.Inspektor Nadzoru egzekwuje od Wykonawcy to co trzeba.Projekt zrobiony był dobrze.Kontrola z Warszawy jest budynkiem zachwycona.

p.Urbanowski:a sprawa elektryczności.Przez 2 lata nic nie zrobiono.Sprawę szybko trzeba zakończyć, bo jest termin.

p.Kowalski:p.Urbanowski dba o interes gminy i takiego człowieka trzeba nagradzać a nie straszyć Sądami!

 

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa poinformował o otrzymanym z Prokuratury Rejonowej w Płocku Postanowieniu o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Bulkowo poprzez przekazanie publicznych środków finansowych z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach.

Postanowienie jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

 

Radny Sobótka:na Komisji Rolnej wszyscy opowiedzieliśmy się za przekazaniem 10tys.zł na OSP Łubki a potem ja się dowiaduję,że byłem temu przeciwny.To nieprawda!

p.W.Woźniak:my mieliśmy obiżkę na lokale tak jak i inni mieszkańcy.Jeśli chodzi o czynsz za pomieszczenia to ja go zapłaciłem,chodzi mi tylko o odsetki.

 

p.Kowalski:p.Wójcie mowiłem Panu,że asfalt do Pragi na pewnym odcinku popęka.Miał być zerwany odcinek asfaltu i poprawiony.

Wójt:był pewnien problem na drodze do Pragi, bo przyjechał  samochód z zimną masą.Ale jest pięć lat gwarancji na drogę i jak coś będzie pękać, to będzie to poprawiane.

 

p.Klepczarek:co z tego co w gminie zrobiono przez ostatnie lata nie zostało spieprzone? W Nadułkach beczka wywozi szambo dwa razy w tygodniu!

 

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy wręczyli Radnym i pracownikom Urzędu Gminy upominki książkowe w związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy.

Radni składali sobie wzajemnie podziękowania za czteroletnią współpracę.

 

                    Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa, dokonując zamknięcia obrad.

Sesję zakończono ok.godz.14.00.

 

                                      Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                   Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                         Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi