Urząd Gminy Bulkowo
09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory samorządowe 2010:
Protokół wyboru Wójta - ponowne głosowanie

WYBORY WÓJTA GMINY BULKOWO

Ponowne głosowanie

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW

Wójta Gminy Bulkowo

sporządzony dnia 6 grudnia 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Bulkowie.

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

(umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania * * * 4 6 5 9

1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców * * * 4 6 5 9

1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców * * * * * * 0

Uwaga! Suma liczb z pkt. 1a. i 1b. musi być równa liczbie z pkt. 1.

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) * * * 2 4 6 5

2a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców * * * 2 4 6 5

2b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców * * * * * * 0

Uwaga! Suma liczb z pkt. 2a. i 2b. musi być równa liczbie z pkt. 2.

3. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisje obwodowe aktów pełnomocnictwa)* * * * * 1 6

4. Liczba oddanych kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny * * * 2 4 6 5

4a. w tym liczba kart nieważnych * * * * * * 0

4b. w tym liczba kart ważnych * * * 2 4 6 5

Uwaga! Suma liczb z pkt. 4a. i 4b. musi być równa liczbie z pkt. 4.

5. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania * * * * * 2 2

5a. w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów * * * * * * 6

5b. w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata * * * * * 1 6

Uwaga! Suma liczb z pkt. 5a. i 5b. musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt. 5.

6. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów * * * 2 4 4 3

7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) GRACZYK Gabriel zgłoszony przez KWW GABRIEL

GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA"                                    1 618

 

2) SZTENDUR Stanisław Waldemar zgłoszony przez KW

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE                                      825

 

 

II. Komisja stwierdziła, że:

A. 1) Więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na wójta

GRACZYK Gabriel zgłoszony przez KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA".

 

III.*) Zarzuty mężów zaufania; jeżeli nie zgłoszono wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: **)

.................................................................................................................................................

 

 

IV.*) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie zgłoszono wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: **)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

V.*) Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami

pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie zgłoszono wpisać „brak uwag”:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

1) ............................................................................   ................................................................

2) ............................................................................ ................................................................

3) ............................................................................ ................................................................

4) ............................................................................ ................................................................

5) ........................................................................... ................................................................

6) ........................................................................... ................................................................

7) .......................................................................... ................................................................

8) .......................................................................... ................................................................

9) ......................................................................... ................................................................

(pieczęć Komisji)

*) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu,

zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.

**) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.

1) Wypełnia się, jeżeli zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2) Wypełnia się, jeżeli zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,

burmistrza i prezydenta miasta.

3) Wypełnia się, jeżeli zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 4 ust. 9 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski
data udostępnienia: 2010-12-07 22:05:41
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski 2010-12-07 22:05:41 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 188257