Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 2/24

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwały budżetowej na 2024 rok (uchwała nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku) Zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1  do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Bulkowo.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi