Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 8/2024 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierws

ZARZĄDZENIE Nr 8/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Bulkowo jest organem prowadzącym, określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo, obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Gminy Bulkowo Nr 185/XXV/17 z dnia 28 marca 2017 r. i uchwale Rady Gminy Bulkowo Nr 186/XXV/17 z dnia 28 marca 2017 r

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na: stronie internetowej Urzędu Gminy Bulkowo, tablicach ogłoszeń i stronach internetowych szkół.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-19 12:10:00)
rozmiar pliku: 34.2Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi