Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 9/2024 w sprawie ustalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie: ustalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§1. Ustala się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r. według załącznika nr 1 do Zarządzenia, celem dopełnienia obowiązku wydatkowania środków publicznych w sposób celowy  oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań budżetowych oraz obowiązku publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień, zwanych dalej ,,planem”.

§2. 1. Podstawą do opracowania planu jest uchwała Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia  28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2024-2036 oraz Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo  na rok 2024  Nr 409/LXIV/23 z dnia 28.12.2023 r.

2. Ujęcie pozycji w planie nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

§3. Plan, o którym mowa w §1 uwzględnia zamówienia publiczne, których szacunkowa wartość przekracza 130000,00 złotych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-19 12:12:49)
rozmiar pliku: 2.3Mb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi