Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 10/2024 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 1

ZARZĄDZENIE Nr 10/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 12.01.2024 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 1.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 509 ze zm.) oraz Uchwały Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 07.08.2018 poz. 7768) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na realizację zadania własnego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 1.

2. Zlecenie realizacji zadania własnego nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2. 1.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektu stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo;

b) na stronie internetowej Gminy Bulkowo.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-19 12:15:14)
rozmiar pliku: 19.9Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi