Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr II/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr II/10

PROTOKOŁ NR II/10

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 14 grudnia 2010r.

 

 

        Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Dariusz Bogdan, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radni Powiatu Płockiego: p.Andrzej Kuliński,p.Tomasz Skorupski,p.Wiesław Woźniak.

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.40 osób.

 

                                Proponowany porządek obrad:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

  5.Ustalenie wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz diet dla Radnych Rady Gminy.

  6.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy

  7.Zakończenie obrad.

 

 

Punkt 1.

 

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Dariusz Bogdan.

 

Punkt 2.

 

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

Radny Kajka:uważam,że w dobrym tonie byłoby wpierw ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy,a dopiero potem podjecie uchwały w sprawie diet dla Radnych.

         Porządek II-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty ( 14 za, 1 wstrz.) z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Radnego Kajkę.

 

Punkt 3.

 

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) przyjęła protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

 

Wójt Gminy p.Gabriel Graczyk złożył wobec Rady Gminy ślubowanie wypowiadając rotę ślubowania zgodnie a art.29a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym.

 

Punkt 5.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dariusz Cytacki przedstawił propozycję dot. wynagrodzenia Wójta Gminy na łączną kwotę brutto 7.030.00zł.

          Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy p.,Gabriela Graczyka w wysokości jw.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 6.

 

Radny Matczak:proponuję, aby diety Radnych pozostawić w dotychczasowej wysokości przy czym jeśli Radny będzie miał dziennie więcej niż jedną Komisję to pobierze dietę tylko za jedno posiedzenie.

Radca Prawny:ja sugeruję,aby zapisu o niepobieraniu diet za kolejne posiedzenia nie wprowadzać. Można ewent.starac się nie organizować dwóch posiedzeń tego samego dnia.

Radny Ziółkowski:jeśli ktoś zdecydował się być Radnym i chce coś dla Gminy zrobić, to nie powinien patrzeć na wysokość diet. Także uważam,że przy więcej niż jednym posiedzeniu dziennie, diety powinniśmy pobierać tylko za jedno posiedzenie.

Radny Kajka:nie może być tak, że przed Sesją są dwa posiedzenia Komisji i za wszystko w tym dniu bierze się pieniądze.Musi zaistnieć uczciwa praca.

Przewodn.RG:czyli głosujemy wniosek za dietami w dotychczasowej wysokości z zapisem,że jeśli w jednym dniu będzie więcej niż jedno posiedzenie to diety będą tylko za jedno posedzenie?

Radny Woźniak:proponuję pozostawić wszystko na dotychczasowych zasadach, bo się pogubimy.

Przewodn.RG:poddaję pod głosowanie wniosek,aby diety pozostały na zasadach i w wysokościach obowiązujących w poprzedniej kadencji Rady Gminy.

      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Bulkowo przyjmując wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy.(uchwała  w załączeniu do nin. protokołu).

 

p.Chmielewski:chciałbym wiedzieć ile zarabiał poprzedni Wójt?

p.Skarbnik: zarabiał 8.342.00zł brutto.

 

Wójt Gminy: dziękuję za okazane mi zaufanie w wyborach.Chcę podkreślić,  że znam problemy tej Gminy.Będę starał się do problemów podchodzić w sposób profesjonalny.Stawiam na jawność,uczciwość i praworządność. Zapraszam do współpracy zarówno wszystkich Radnych jak i pozostałych mieszkańców Gminy.

 

Punkt 7.  

 

            Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Dariusz Bogdan dokonując zamknięcia II-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

 

                                    Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                     Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                          Dariusz Bogdan

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi