Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 18 stycznia 2024r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ), art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwałą  Nr 218/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo, zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, o której mowa w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.1 Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Bulkowo, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Bulkowo a także na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-22 12:10:17)
rozmiar pliku: 14.9Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi