Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 15/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 12.01.2024 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków s

ZARZĄDZENIE Nr 15/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 19.01.2024 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 12.01.2024 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 1.

Na podstawie Uchwały Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego dnia 07.08.2018 poz. 7768) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2023 roku – etap 1, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Katarzyna Garstka
  2. Sekretarz Komisji – Judyta Bratkowska
  3. Członek Komisji – Piotr Kaźmierowski

§ 2. Komisja Konkursowa rozpocznie pracę w dniu 22.01.2024 r. o godz. 11:00

§ 3. Do zadań Komisji należy:

- otwarcie złożonych ofert;

- ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert;

- zaopiniowanie ofert i przekazanie do akceptacji Wójtowi Gminy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządzi stosowny protokół.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi