Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2024 roku – etap 1

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2024 roku – etap 1.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały Nr 280/XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21.06.2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 07.08.2018 poz. 7768) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Rozstrzygam konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2024 roku – etap 1 i przyznaję dotację wg listy rekomendacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki na realizację zadań określonych w załączniku zabezpieczono w budżecie Gminy Bulkowo na 2024 rok.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez zamieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bulkowo,

- na stronie internetowej Gminy Bulkowo.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-23 14:50:32)
rozmiar pliku: 17.4Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi