Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 17/2024 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Worowice na dalszy czas określony i ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego

ZARZĄDZENIE Nr 17/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Worowice na dalszy czas określony i ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwałą Nr 218/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo, zarządzam co następuje:

§1. Wydzierżawić na dalszy czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, tj. na okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2026r. działkę gminną położoną w obrębie geodezyjnym Worowice oznaczoną nr ew. 84/1 o powierzchni 1,12 ha dotychczasowemu dzierżawcy w celu posadowienia pasieki pszczelej i uprawę roślin miododajnych.

§2.1. Ustalić wysokość minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów gminnych wymienionych w §1 w kwocie 633,00 zł rocznie.

2. Stawka czynszu dzierżawnego może być corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły – publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub będzie ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi