Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LXIII/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LXIII/23

Protokół Nr LXIII/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 11 grudnia 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z LXII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

30.11. – podpisał umowę z firmą DROG – BET Sochaczew na remonty dróg gminnych w Starym Podlecku i Blichowie. Tego samego dnia uczestniczył też w wieczorze andrzejkowym Seniorów.

1.12. – w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach po raz kolejny odbył się Turniej tenisa stołowego na szczeblu powiatowym. Pogratulował organizacji wydarzenia dyrektor szkoły p. M. Matusiak oraz nauczycielowi wych. fizycznego p. K. Jakubiakowi. Tego samego dnia uczestniczył w odbiorze II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Całkowity koszt modernizacji wyniósł ok. 5.6 mln. zł.

2.12. – uczestniczył w pogrzebie byłego Radnego Gminy śp. M. Wolińskiego.

4.12. - w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach odbył się Turniej tenisa stołowego na szczeblu powiatowym, tym razem dla starszych uczniów. Turniej wygrali uczniowie ze szkoły w N. Łubkach, podobnie jak turniej dla młodszych uczniów.

6.12. – uczestniczył w akcji charytatywnej „Ile waży Święty Mikołaj”, podczas której zbierano monety na wagę. Podziękował uczniom i pracownikom szkół, UG, GK, GOPS, GBP. Tego samego dnia podpisał akt notarialny w związku z nabyciem przez gminę zabudowanej nieruchomości w Bulkowie (teren dawnej piekarni). Kwota zakupu to 390 tys. zł. P. Wójt zaprasza do dyskusji nt. przeznaczenia nieruchomości. W planach może być przedszkole/żłobek.

7.12. – uczestniczył w uroczystym otwarciu zmodernizowanej drogi powiatowej Bulkowo – Wołowa – Łoniewo. 13 km tej drogi to teren gm. Bulkowo, 1 km to teren gm. Radzanowo. Wartość całego zadania wyniosła ok. 16.5 mln. zł. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

8.12. – uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego,  Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Spotkanie dotyczyło m.in. trasy S10. W przyszłym roku odbędą się w gminach konsultacje społeczne nt. temat. Zapewniono nas, że żaden wariant nie jest jeszcze przesądzony. Miasto Płock opowiada się na swoim terenie za wariantem „czerwonym”, bo to jest najkorzystniejsze dla Płocka. Poza granicami Płocka, każdy wariant jest możliwy. Tego samego dnia uczestniczył w koncercie charytatywnym na rzecz hospicjum płockiego.

Punkt 5.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez  Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.

Wójt Gminy odczytał komunikat dla rolników dot. Aktualizacji Siedziby Stada. Poinformował, że 15.12.br. w godz. 9.00 – 13.00, w GBP w Bulkowie dyżur będzie pełnił pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który będzie służył pomocą rolnikom przy weryfikacji stanu hodowli. Oczywiście z aplikacji, każdy rolnik może skorzystać z poziomu domu, ale jednak nie wszyscy mają tą łatwość. Weryfikacji należy dokonać do 6.01.2024r. Ponadto p. Wójt poinformował, że dziś o godz. 13.00 pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Płock będzie prowadził szkolenie online z zakresu emisji gazów cieplarnianych.

P. Wójt złożył uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Życzenia wszelkiej pomyślności przekazał także Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LXIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.25.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi