Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LXV/24
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LXV/24

Protokół Nr LXV/24

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 23 stycznia 2024r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo

d) realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu w miejscowości Nowe Łubki dz. nr ew. 232/4 obręb geodezyjny Łubki Nowe, gm. Bulkowo”

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie Blichowo

f) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bulkowo

g) trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Bulkowo” oraz „Zasłużony dla Gminy Bulkowo”

h) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniosła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w punkcie 6g.

Radni jednogłośnie (14 za) przyjęli proponowaną zmianę.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o działalności międzysesyjnej.

03.01. – spotkał się z p. Prezes Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

04.01. – spotkał się z Wykonawcą boiska wielofunkcyjnego w Blichowie.

09.01. – uczestniczył w spotkaniu w Szkole Podstawowej w Blichowie w sprawie utworzenia pracowni przyrodniczej w szkole.

10.01. – uczestniczył w Konwencie Wójtów.

11.01. - wspólnie z p. Przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem Urzędu Stany Cywilnego miał zaszczyt złożyć najlepsze życzenia 100 – latkowi, mieszkańcowi Włók.

13.01. - uczestniczył w zabawie choinkowej w Szkole Podstawowej w Bulkowie.

18.01. – w UG spotkał się z kierownikiem firmy NEXERA w sprawie promocji podłączeń dla klientów indywidualnych. Planowane jest spotkanie z Sołtysami nt. temat. NEXERA informuje, że będzie kolejny etap podłączeń światłowodu do posesji, które zostały pominięte.

Tego samego dnia spotkał się z Seniorami.

19.01. – wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Spółki Wodnej Bulkowo. Przewodniczącym spółki wybrany został p. R. Orzech. Tego samego dnia uczestniczył w zakończeniu ferii w szkole Blichowo oraz Bulkowo. Od 22.01. ruszyły ferie organizowane przez SP w Nowych Łubkach i bibliotekę.

Podziękował wszystkim za organizację i zaangażowanie. Uczestniczył także we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył też szereg spotkań z Sołtysami i mieszkańcami. Wydał 18 Zarządzeń.

Punkt 5.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez  Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytów w miejscowości Nowe Łubki dz. nr ew. 232/4 obręb geodezyjny Łubki Nowe, gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie Blichowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. Podjęta uchwała w załączeniu do. nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że jutro w Radzanowie odbędzie się protest rolniczy. Zachęcał  do  udziału,  w trosce o przyszłość rolnictwa. Unia Europejska musi zmienić swoje wytyczne dot. rolnictwa.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski dodał, że wspomniany protest w Radzanowie rozpocznie się o godz. 12.00.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy z firmą TANKPAL Sp. z o.o. z Cekanowa na dostawę oleju opałowego na potrzeby gminy – opcja minimalna to 434 tys. zł brutto a maksymalna to  522 tys. zł brutto. Poinformował także o otwarciu ofert na dostawę oleju napędowego na potrzeby gminy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Stacja Paliw Krecik Sp. z o.o. z Bulkowa - Kolonii.

Wójt Gminy poinformował o ogłoszeniu przetargu na konserwację zabytkowego wyposażenia  kościoła w Daniszewie, wkrótce będzie ogłoszony przetarg na remont konstrukcji kościoła w Pilichowie. Ogłoszony został przetarg na rozbudowę ulic w Bulkowie Kolonii (Osiedlu) – 2 etap (ul. Zachodnia, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia).

Wójt Gminy zaprosił na 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w dniu 28.01.br. w Szkole Podstawowej w Bulkowie.

Wójt Gminy poinformował, że wkrótce rozpocznie tradycyjnie cykl spotkań sprawozdawczych w sołectwach. Podziękował operatorom za b. dobrą pracę na drogach podczas tegorocznej zimy. Można śmiało powiedzieć, że nas zima nie zaskoczyła. Z otrzymywanych sygnałów od mieszkańców wynika, że zdaliśmy egzamin. Jeśli chodzi o sprawę protestu rolników, o której mówił p. B. Matczak to rzeczywiści idą złe czasy dla rolnictwa. W ostatnich latach pomoc rządowa dla rolnictwa było b. duża. Obecnie UE próbuje ograniczyć produkcję i jej opłacalność. Protesty rolników są też w innych krajach.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że także powiat stara się jak tylko może, aby drogi powiatowe w okresie zimowym utrzymywane były w jak najlepszym stanie.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki złożył serdeczne podziękowania za wykonywaną pracę w UG Sekretarz Gminy p. A. Kopaczewskiej, która wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ma zaszczyt pracować ze znakomitym zespołem pracowników. Podziękowała za świetną współpracę z Radą Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski podziękował kierownikowi GK, operatorom sprzętu drogowego ale też i Zarządowi Dróg Powiatowych za pracę wykonaną na drogach w okresie zimowym. Wypowiadając się nt. akcji protestacyjnej rolników przypomniał, że zlikwidowano już cukrownie, masarnie, młyny a teraz idzie się jeszcze dalej. Gdy rolnictwo zupełnie upadnie, to kto będzie kupował choćby produkowane maszyny, jak to się odbije na przemyśle?

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LXV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi