Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 34/2024 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r

ZARZĄDZENIE Nr 34/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 04 kwietnia 2024 r.

w sprawie: aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§1. Postanawia się zaktualizować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r. poprzez zmianę załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 16 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bulkowo.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-04-15 11:17:33)
rozmiar pliku: 51Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi