Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 30/2024 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Zarządzenie Nr 30/24

Wójta Gminy Bulkowo

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§1. Przekazać Radzie Gminy Bulkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bulkowo za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2. Przekazać Radzie Gminy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2) informację o stanie mienia Gminy Bulkowo za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi