Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 32/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie za 2023 rok

Zarządzenie nr 32/24

Wójta Gminy Bulkowo

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie za 2023 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2020 r. poz. 194) oraz §18 pkt. 2 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Bulkowo Nr 285/XLV/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku, zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowo za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu sporządzonego na dzień 31. 12. 2023 roku;
  • rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023;
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi