Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VI/11
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VI/11

Protokół Nr VI/11
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 24 maja 2011r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15.Radnych (wg. załączonej listy obecności).
W Sesji uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego – p. Tomasz Skorupski i p. Wiesław Woźniak
- Członek Mazowieckiej Izby Rolniczej – p. Benedykt Chmielewski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.15 osób.

Proponowany porządek obrad:
  1.Otwarcie Sesji.
  2.Przyjęcie porządku.
  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Kajki z członkostwa w Komisji  Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 b) uzupełnienia składów osobowych Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
 c) zmian w Statucie Gminy
 d) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r.
 e) przyjęcia planu odnowy miejscowości Blichowo
 f) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów gminnych
 g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gminnej w obrębie Krubice Nowe
  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  
 9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                                      
10.Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo proponował, aby po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, odbyła się dyskusja z udziałem Przedstawiciela Cukrowni Glinojeck p. Szczepana Mrozowskiego. Porządek VI-ej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za) z uwzględnieniem zmiany proponowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie( 15 za),w wersji podpisanej przez Przewodniczących obrad, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności miedzysesyjnej:31.03 odbył spotkanie w Powiecie w sprawie Posterunków Policji,06 i 07.04 był uczestnikiem szkolenia z zakresu OC, 11 .04 był w ZSO Bulkowo na Akademii, 12.04 wziął udział w przeglądzie dróg wykonywanych tzw. tanią technologią-drogi muszą być naprawione,14.04 to spotkanie nt. farm wiatrowych, 15.04-spotkanie w Banku Spółdzielczym w Górze, oraz na temat zawiązania KGW, 17.04 to koncert w Szkole Muzycznej,18.04 odbyło się spotkanie z Przedstawicielami KRUS-u,19.04 – z Dyrektorami Szkół, oraz w sprawie Narodowych Sił Rezerwy, 20.04-w spr. sali przy ZSO w Blichowie.28.04 – spotkanie z firmą nt. ogrzewania, 29.04- z Komendantem Chorągwi Harcerskiej,06.05 odbyło się spotkanie w Blichowie nt. Planu Odnowy m-ci, 07.05- posiedzenie OSP,08.05 odbył się Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach,11.05 był wyjazd do Margonina,12.05 – spotkanie w Urzędzie Miasta w Płocku  dot. zagospodarowania śmieci,18.05-spotkanie z Dyrektorem ANRSP m.in. nt. pomocy dla Osiedli Osiek i Pilichowo(po PGR-ach),15-19.05 to udział w szkoleniu nt. kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, 20.05 odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Energi.
Przewodn. RG; jak wygląda kwestia współpracy z Urzędem Pracy?
p.Wójt: niestety jest źle. Obiecane środki przesuwane są obecnie na wrzesień a być może, że aż na listopad i jest to b. zła wiadomość dla osób bezrobotnych. Krążą  plotki, że w innych Gminach fundusze zostały przyznane, ale to jest nieprawda – środki otrzymały jedynie Gminy popowodziowe. Inne plotki mówią, że osoby pracujące w okolicy Urzędu Gminy będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do pracy. To jest nieprawda. Jeśli ktoś potrzebuje informacji, zapraszam do siebie, udzielę ich z pierwszej ręki.
Radny Józwiak: te Panie ,o których mówił p.Wójt pomagały mi w zasiewie kwiatów i zrobiły to z własnej inicjatywy. Nikt im pracy nie obiecywał, zresztą 4 osoby z 6. nie są nawet tą pracą zainteresowane.
Radny Matczak: chciałbym zapytać o środki dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego oraz o Status Gminy popowodziowej?
p.Wójt: osobiście pilnowałem, aby wnioski dot. środków dla OSP zostały wysłane w terminie. Musieliśmy nanieść tylko pewne poprawki i to zrobiliśmy. Co do faktu, ze nie mamy Statusu Gminy popowodziowej, to ja taki stan zastałem.
Radny Bogdan: uważam, że powinniśmy domagać się od Zakładu Energetycznego jakiegoś upustu za ich usługi.
p.Wójt: odbyłem spotkanie z Zakładem w sprawie konserwacji lamp. Na kolejnym spotkaniu będą omawiane pozostałe rzeczy. Będziemy starali się wynegocjować dla Gminy jak najlepsze warunki.

Przedstawiciel Cukrowni Glinojeck zapewnił, że Cukrownia jest zainteresowana pozyskiwaniem surowca z terenu Gminy Bulkowo dlatego, że odległość od Cukrowni jest niewielka i są tu niskie koszty transportu. Dodał, że buraki zakontraktował każdy, kto chciał tego dokonać. W tym roku na 99% zakontraktuje buraki każdy, kto będzie chciał. W 2013r przewiduje się koniec limitów. Jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłości – decyduje praktycznie Unia Europejska. Dodał, że Cukrownia zainteresowana jest pozyskiwaniem surowca o odpowiednich parametrach.
Przewodniczący Rady Gminy zaapelował o większą elastyczność Cukrowni w stosunku do rolników, bo inaczej Cukrownia może stracić dostawców.

Radny Matczak stwierdził, że Cukrownia powinna pomóc w naprawie dróg,  które niszczą przeładowane samochody dostarczające surowiec do Cukrowni.
B. Chmielewski powiedział, że  Związek Plantatorów próbuje coś w sprawie działać, ale np. Minister Sawicki nie uczestniczy w całych spotkaniach. Stosowne Rozporządzania wydaje teraz, po naciskach Związku, chociaż powinien wydać je w ub. roku.
J. Klepczarek wskazał na niską cenę buraka.

Radny Powiatu Tomasz Skorupski: składałem interpelacje w Powiecie m.in. nt. funkcjonowania Poczty Polskiej. Poinformowano mnie, że do końca br. likwidacji placówek pocztowych nie będzie a w przyszłości rozpatruje się możliwości likwidacji placówek pocztowych poza Gminą. Od kilku lat ciągle dopytuję się o drogę Blichowo-Bulkowo. Aktualnie otrzymałem odpowiedź, że gwarancja na drogę skończyła się w 2010r.i teraz nie wiadomo, co Powiat z tą drogą zrobi. W ogóle pozyskiwanie środków na drogi na naszym terenie będzie b.trudne, bo fundusze są kierowane na tereny popowodziowe. Ale próbować będziemy. Informuję ponadto, że w Powiecie zmniejszyła się liczba Zastępców Dyrektorów o 4 etaty.
Radny Matczak: po remoncie drogi Bulkowo-Góra koło posesji p. Woźniaka zalewane będą grunty, bo tak odprowadzono wodę. Trzeba coś z tym zrobić!
Radny Skorupski: Powiat już wie o tym. Ma na drogę przyjechać Inspektor Nadzoru.

Punkt5.                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji, w oparciu o sporządzone protokoły z posiedzeń Komisji.
Przewodn. RG: dziękuję Radnemu Józwiakowi i Paniom za prezentację przygotowaną na Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach.
Radny Matczak: nie podoba mi się to, że jeśli ktoś coś robi, to jeszcze rzuca mu się kłody
pod nogi.
Przewodn.RG: jeśli chodzi o pracę gminnej równiarki, to pracy zrobiono dużo. Były odcinki,
gdzie praca szła wolniej, ale to dlatego, że robiono dokładnie z poboczami, które do tej pory
nie były robione. Na pewno następne profilowanie będzie przebiegało szybciej.
Radny Bogdan: na terenie Fundacji w Pradze miał być Inspektor Budowlany  z Powiatu.
Jaka jest sytuacja?
p.Wójt: po moich pismach doszło do wizyty Inspektora, dokonano oględzin. Czekamy na decyzję Nadzoru Budowlanego.

Punkt 6.
Radny Matczak: czy jest harmonogram pracy koparko-spycharki?
Przewodn.RG: jeszcze nie, jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na sprzęt.
p.Wójt: po zakupie sprzętu wspólnie ustalimy co trzeba zrobić w I-ej kolejności, ale myślę, że np. pierwsze prace powinny odbyć się tam, gdzie woda zalewała drogi, czy budynki.

Punkt 7.
a)
Przewodniczący Rady Gminy  p. Waldemar Kajka odczytał złożoną przez siebie rezygnację z członkostwa w Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, w związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Kajki z członkostwa w Komisjach Kultury, Oświaty i Spraw  Socjalnych oraz w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

b)
Na kandydata do składu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zgłoszono Radnego Dariusz Bogdana.(Radny Bogdan wyraził zgodę na kandydowanie).
Rada Gminy ( 14 za przy 1 wstrz.) powołała Radnego Dariusza Bogdana do składu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

c)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2010r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

e)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Blichowo na lata 2011-2018” z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Komisję Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, polegającej na wpisaniu do Planu zadania pn;
„upamiętnianie miejsc pamięci”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

f)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów gminnych w obrębie Słupca i obrębie Gocłowo. Podjęte uchwały w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

g)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gminnej w obrębie Krubice Nowe.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie nie było.

Punkt 8
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
p. Klepczarek: w UG jest pismo od p. Hofmana do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie
wykupienia tych działek w Blichowie.
Radny Matczak: żebyśmy jako Gmina nie ponieśli konsekwencji zamknięcia tego Zakładu!
p. Klepczarek: jeśli chodzi o te plotki nt .działań obecnych władz ,to puszcza je dawna ekipa, która nic nie robiła a teraz widzi, że wy robicie lepiej! Ja bym się tymi „kaczkami” nie przejmował.
Radny Józwiak: 31.05.br mija termin zgłoszeń na konkurs na najpiękniejsze ogródki. Wpłynęło 9.zgłoszeń, przekażcie w terenie, że jeszcze można się zgłaszać.
p. Staniszewski: w BIP-ie Gm. Bulkowo jest obwieszczenie z dnia 10.05.br.,z którego wynika, że powinno być ono zamieszczone na tablicy UG i w Sołectwie Bulkowo. Do dziś tego obwieszczenia nie ma na tablicach, sprawdzałem kilkakrotnie.
p.Wójt: jeśli obwieszczenia nie ma na tablicach sprawdzę to i wyciągnę konsekwencje. Jeśli chodzi o funkcjonowanie Urzędu, to pewne rzeczy trzeba zmienić, jesteśmy w trakcie opracowywania Regulaminu Organizacyjnego. Potrzeba jeszcze trochę czasu.
Radny Bogdan: w BIP-ie brak jest Zarządzeń Wójta Gminy. Może byśmy je publikowali?
p.Wójt: wydałem polecenie, aby Zarządzenia były publikowane w BIP-ie.
Radny Matczak: uważam, że Gospodarką Komunalna powinien zająć się p. Kubera. Nie może być tak, że ktoś bierze trzy wynagrodzenia!
p.Wójt: w Gospodarce Komunalnej sporo już wyprostowano. Co do p. Kubery to informuję, że będzie on pracował w UG do końca sierpnia br. Zakład Komunalny nie może być w takiej formie jak to było do tej pory. Trzeba wyjść na zewnątrz, stworzyć spółkę. Problemy jednak są np. brak jest zaplecza, pomieszczeń, warsztatów itp.
Radny Józwiak: kiedyś z grupą ludzi pisaliśmy o utworzenie herbu Gminy Bulkowo i przez
wiele lat nie można było się dowiedzieć o co chodzi. Posługujemy się herbem, którego nie mamy. Może zajmijmy się tym projektem?

Punkt 10.
Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka, dokonując zamknięcia VI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono o godz.11.30.

                                      Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                  Przewodniczący obrad
Dariusz Kowalewski                                                         Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi