Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIII/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIII/12

Protokół Nr XIII/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 18 kwietnia 2012r.

         Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00 (sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie).
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13 radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy Bulkowo p. Gabriel Graczyk
- Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie p. Wiktor Sankiewicz
- Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie p. Witold Lorek
- Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie p. Andrzej Różycki
- Dyrektor Oddziału  Mazowieckiego  Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Płocku p. Wojciech  Banaszczak
- Kierownik  Placówki Terenowej  KRUS  w Płocku  p. Jarosław Mioduski wraz ze współpracownikami i kierownicy P.T. Gostynin oraz Sierpc
- Skarbnik Gminy Bulkowo p. Teresa Szymczak
- dyrektorzy szkół i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej
- sołtysi
- członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
- uczniowie gimnazjum w Bulkowie
- mieszkańcy Gminy

                       Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wystąpienie gości.                                                                  
  3. Przyjęcie porządku.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) wyrażenia    zgody   na    przystąpienie  do    realizacji   zadania    inwestycyjnego    pn.  „Budowa łącznika między  budynkami A i B przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie”
     b) zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
  6. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka. Podkreślił uroczysty charakter Sesji z uwagi na fakt, że wraz z rozpoczęciem obrad rozpoczął się  „Dzień z KRUS – em  w Gminie Bulkowo ”

Punkt 2.
W  tym  punkcie  obrad  jako  pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Bulkowo p. Gabriel Graczyk.
Serdecznie powitał wszystkich obecnych na sali obrad. Podkreślił, że to zaszczyt dla gminy Bulkowo, dla społeczności rolniczej być gospodarzem i współorganizatorem tak ważnej i znaczącej  uroczystości. Jest  to dla Gminy wielka nobilitacja. Podziękował za to, że władze KRUS  dostrzegły  w  Gminie  Bulkowo jej rolniczy potencjał, że odpowiedziały na  skromną
prośbę i  gotowość  na   spotkanie. Wszyscy  wiemy  jak   ważna   jest   dla   rolników rzetelna informacja, prewencja, fachowa pomoc. Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że KRUS jest otwarty na potrzeby rolników, zawsze był i jest z rolnikami. Nikogo nie trzeba przekonywać, że działania prewencyjne KRUS znacząco wpływają także na poprawę bezpieczeństwa tych, których najbardziej kochamy czyli naszych dzieci. Od godz. 11.00 prowadzona będzie lekcja pokazowa z prezentacją multimedialną dla najmłodszych. Będzie to promocja pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na wsi. Pan Wójt wyraził przekonanie że w wyniku dzisiejszych wykładów, pokazów wrócimy do domów o wiele mądrzejsi i przezorniejsi. Jeszcze raz wyraził wdzięczność Panu Prezesowi i Panom Dyrektorom za wybór naszej Gminy jako gospodarza obchodów  „ Dnia z KRUS - em ”
                 Następnie głos zabrał Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie  p. Wiktor  Sankiewicz. Zaznaczył, że „Dzień z KRUS – em w Gminie Bulkowo” organizowany jest w ramach służby dla rolników, społeczności wiejskiej. KRUS to nie tylko pobieranie składek i wypłacanie rent i emerytur, ale także działania prewencyjne. Każda złotówka wydana na prewencję przynosi 10 zł oszczędności. Pan Dyrektor podziękował władzom Gminy Bulkowo za umożliwienie zorganizowania spotkania. Zaprosił do rozmów z przedstawicielami KRUS–u i organizacji współpracujących, do uczestnictwa w pokazach i konkursach. Podkreślił, ze KRUS jest dla wsi i chce służyć radą i pomocą.

Punkt 3.
Do proponowanego porządku obrad poprawki zgłosił Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo wnosząc o umieszczenie w punkcie 7 projektów dwóch uchwał, które Radni otrzymali przed Sesją  tj :
 - w  sprawie realizacji projektu systemowego „ Aktywna integracja w Gminie Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”,  Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
-  w  sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2012r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

                Porządek XIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) w proponowanej wersji z uwzględnieniem poprawek wnoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 5.
Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Budżetu p. Anna Biedrzycka zapoznała zebranych z protokołem z posiedzenia Komisji, która opiniowała omawiane na Sesji projekty uchwał.
a)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia    zgody   na    przystąpienie  do    realizacji   zadania    inwestycyjnego    pn.  „Budowa łącznika między  budynkami A i B przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w  sprawie realizacji projektu systemowego „ Aktywna integracja w Gminie Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”,  Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę   w  sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2012r. w zakresie planu dochodów i wydatków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał program „ Dnia z KRUS –em w Gminie Bulkowo”, zapraszając wszystkich do uczestnictwa.  Następnie zakończył obrady XIII– ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 10.30.
                                              

                                      Na tym protokół zakończono.


Protokołował:                                                               Przewodniczył:
Dariusz Kowalewski                                                       Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi