Gmina Bulkowo
Strona główna » Uchwały Rady
A A A

Uchwały Rady:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
UCHWAŁA Nr 384/LX/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 312/4 położonej w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”
wytworzono: 19 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-19 14:04:51
UCHWAŁA Nr 383/LX//23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”
wytworzono: 19 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-19 14:03:23
UCHWAŁA Nr 382/LX/23 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
wytworzono: 19 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-19 13:52:08
UCHWAŁA Nr 381/LX/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
wytworzono: 19 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-19 13:48:57
UCHWAŁA Nr 380/LIX/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bulkowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:32:18
UCHWAŁA Nr 379/LIX/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Bulkowo, obręb Worowice
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:28:54
UCHWAŁA Nr 378/LIX/23 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Bulkowo Butary
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:27:59
UCHWAŁA Nr 377/LIX/23 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:25:34
UCHWAŁA Nr 376/LIX/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 07:24:03
UCHWAŁA Nr 375/LVIII/23 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo - aktualizacja na lata 2023-2026 z perspektywą do 2038”
wytworzono: 2 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-02 12:51:44
UCHWAŁA Nr 374/LVIII/23 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
wytworzono: 2 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-02 12:39:08
UCHWAŁA Nr 373/LVIII/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
wytworzono: 2 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-02 12:37:43
UCHWAŁA Nr 372/LVII/23 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 05:55:13
UCHWAŁA Nr 371/LVII/23 w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 05:50:28
UCHWAŁA Nr 370/LVII/23 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 05:48:36
UCHWAŁA Nr 368/LVII/23 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 05:45:01
UCHWAŁA NR 367/LVII/23 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 05:43:36
UCHWAŁA Nr 366/LVII/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Pilichówku”
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 05:41:26
UCHWAŁA Nr 365/LVII/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup pojazdu do celów przeprowadzania kontroli odbioru odpadów oraz czystości na terenie gminy Bulkowo”
wytworzono: 17 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-17 14:56:09
UCHWAŁA Nr 364/LVII/23 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
wytworzono: 17 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-17 14:44:25

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Przetargi