Gmina Bulkowo
Strona główna » Zarządzenia Wójta
A A A

Zarządzenia Wójta:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
ZARZĄDZENIE Nr 15/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 12.01.2024 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków s
wytworzono: 22 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-22 12:29:00
ZARZĄDZENIE Nr 14/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
wytworzono: 22 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-23 14:50:04
ZARZĄDZENIE Nr 13/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
wytworzono: 22 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-22 12:09:03
ZARZĄDZENIE Nr 12/2024 w sprawie: aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r.
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-22 12:09:20
ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa dróg gminnych (ul. Zachodnia, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia), gm. Bulkowo”
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 12:17:16
ZARZĄDZENIE Nr 10/2024 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 1
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 12:14:10
ZARZĄDZENIE Nr 9/2024 w sprawie ustalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r.
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 12:11:41
ZARZĄDZENIE Nr 8/2024 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierws
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 12:09:09
ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Bulkowo na 2024 rok
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 12:00:54
ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 11:59:43
ZARZĄDZENIE Nr 4/2024 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 11:55:32
ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bulkowo i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 11:48:40
ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 11:47:31
ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-19 11:46:45
ZARZĄDZENIE Nr 126/2023 w sprawie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej
wytworzono: 1 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-01 15:49:59
ZARZĄDZENIE Nr 125/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Bulkowo na 2023 rok
wytworzono: 11 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 11:12:42
ZARZĄDZENIE Nr 124/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Bulkowo na 2023 rok
wytworzono: 11 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 11:10:08
ZARZĄDZENIE Nr 123/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 8 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-08 13:14:08
ZARZĄDZENIE Nr 122/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 10:36:37
ZARZĄDZENIE Nr 121/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bulkowo oraz jednostkach podległych
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 10:34:03

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Przetargi