Gmina Bulkowo
Strona główna » Zarządzenia Wójta
A A A

Zarządzenia Wójta:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
ZARZĄDZENIE Nr 80/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:52:20
ZARZĄDZENIE Nr 79/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2023 roku – etap 2
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:49:57
ZARZĄDZENIE Nr 78/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2023/2024”
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:48:39
ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 17.07.2023 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków s
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:46:12
ZARZĄDZENIE Nr 76/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Bulkowo na 2023 rok
wytworzono: 29 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-29 08:55:18
ZARZĄDZENIE Nr 75/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2023 roku – etap 2
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:43:23
ZARZĄDZENIE Nr 74/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:44:01
ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont centrum integracyjnego wraz z remontem części pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce nr ewid. 165/7 w miejsc
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:38:30
ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Bulkowo środków ochrony indywidualnej, wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze, pranie odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:36:15
ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:49:56
ZARZĄDZENIE Nr 70/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bulkowo
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 11:27:57
ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:47:38
ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:43:37
ZARZĄDZENIE Nr 67/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bulkowo”
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:41:22
ZARZĄDZENIE Nr 66/2023 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:38:18
ZARZĄDZENIE Nr 65/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Jakubiaka ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:36:51
ZARZĄDZENIE Nr 64/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Przedpełskiego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:30:58
ZARZĄDZENIE Nr 63/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Tarnickiego, Pani Iwony Dobrowolskiej, Pani Agnieszki Piechny, Pani Marzeny Lemanowiczubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:26:42
ZARZĄDZENIE Nr 62/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 13:24:13
ZARZĄDZENIE Nr 61/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Bulkowo na 2023 rok
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 10:46:15

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Przetargi