Gmina Bulkowo
Strona główna » Zarządzenia Wójta
A A A

Zarządzenia Wójta:«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »
ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2023 roku”
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 10:25:01
ZARZĄDZENIE Nr 59/2023 w sprawie stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnej
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 10:22:38
ZARZĄDZENIE Nr 58/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 10:19:38
ZARZĄDZENIE Nr 57/2023 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Bulkowo
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 10:17:10
ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturąR
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 10:14:45
ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 09:45:58
ZARZĄDZENIE Nr 54/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo”
wytworzono: 23 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-23 09:40:43
ZARZĄDZENIE Nr 53/2023 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
wytworzono: 3 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-03 15:38:21
ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie za 2022 rok
wytworzono: 3 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-21 14:04:45
ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-24 14:04:50
ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo”
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-24 13:29:07
ZARZĄDZENIE Nr 49/2023 w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2022/2023
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-21 14:04:01
ZARZĄDZENIE Nr 48/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Bulkowie
wytworzono: 21 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-21 14:04:16
ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Ko
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 15:19:25
ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Bia
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 15:15:43
ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Kr
wytworzono: 24 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-24 15:13:58
ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-21 14:03:34
ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-24 13:16:26
ZARZĄDZENIE Nr 42/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-24 13:06:21
ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie
wytworzono: 24 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-24 13:00:25

«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »

Przetargi