Gmina Bulkowo
Strona główna » Zarządzenia Wójta
A A A

Zarządzenia Wójta:«« pierwsza « poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12  następna »
ZARZĄDZENIE Nr 20/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa 4100 ton mieszanki żwirowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo”
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 13:23:04
ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 13:23:23
ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których org
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 13:15:04
ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 13:11:21
ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie PGR Osiek na dalszy czas określony
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 13:06:53
ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie Podleck Nowy na dalszy czas określony
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 13:04:42
ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
wytworzono: 31 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-01-31 07:56:34
ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bulkowo w 2023 roku”
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 12:49:54
ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Bulkowo
wytworzono: 19 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-19 12:46:53
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 06:36:08
ZARZĄDZENIE Nr 10/2023 w sprawie ustalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 06:33:31
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 w sprawie zwrotu kosztów podróży za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych niebędących własnością pracodawcy - używanych do celów służbowych
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 06:31:06
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Bulkowo
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 06:08:40
ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2023 roku – etap 1
wytworzono: 18 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-18 06:03:51
ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierws
wytworzono: 3 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-03-03 13:03:43
ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 11.01.2023 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sp
wytworzono: 3 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-03-03 13:01:10
ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
wytworzono: 3 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-03-03 12:57:40
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
wytworzono: 3 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-03-03 12:53:26
ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2023 roku – etap 1
wytworzono: 3 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-03-03 12:49:39
ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie o
wytworzono: 3 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-03-03 12:50:00

«« pierwsza « poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12  następna »

Przetargi