Gmina Bulkowo
Strona główna » Mapa serwisu
A A A

Mapa serwisu:


Gmina Bulkowo

Wójt

Radni

Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy

Transmisje z sesji

Interpelacje i zapytania radnych

Protokoły z sesji

Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy

Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy

Sołtysi i Rady Sołeckie

Urząd Gminy

Uchwały Rady

Zarządzenia Wójta

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strategie

Programy

Zagospodarowanie przestrzenne

Przetargi

Szacowanie Wartości Zamówienia

Obwieszczenia i informacje

Pomoc Społeczna

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska

Wykaz danych o środowisku

Wyniki badań jakości wody

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenia majątkowe

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego

Powiatowy Rzecznik Kosumentów

Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skargi, wnioski i petycje

Dokumenty do pobrania

Udostępnianie informacji

System Zarządzania ISO

Wybory samorządowe 2010

Wybory samorządowe 2014

Wybory Prezydenta RP 2015

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bulkowo 2016

Kontrola zarządcza

Raport o stanie Gminy Bulkowo

Emisja obligacji

Sprawozdania finansowe

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Ławników 2023

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

Wybory Samorządowe 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

System informacji przestrzennej

Deklaracja dostępności

Dostępność

Plany postępowań

Szacowanie Wartości Zamówienia

Zamówienia o wartości poniżej 130000 zł

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa), gm. Bulkowo

Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna unieważnione

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo̶

Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck Etap 2 - unieważnione

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZIAŁCE NR EWID. 308 W MIEJSCOWOŚCI NOWE ŁUBKI, GM. BULKOWO

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna

Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce nr ewid. 31/2” – roboty wykończeniowe

Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck Etap 2

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BULKOWO - ETAP II CZEŚĆ BIOLOGICZNA

Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2022/2023

MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna - część 1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna” Część 1 - Rozbudo

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo

Budowa dróg gminnych nr 290404W i 290405W relacji Nowe Łubki - Słupca

Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2022/2023

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BULKOWO W SEZONIE 2022/2023

Plany postępowań

Szacowanie Wartości Zamówienia

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bulkowo w 2023 roku

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bulkowo w 2024 roku

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY GMINY BULKOWO W 2024 ROKU

Konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Daniszewie, gmina Bulkowo

Plany postępowań

Szacowanie Wartości Zamówienia

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bulkowo w 2024 roku

Przetargi