nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 124/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Bulkowo na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 124/23

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Bulkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 65 pkt. 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), w związku z ustawą z dnia 7 października 2022 o dodatku elektrycznym (Dz. U. z 2023 r poz. 269 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Bulkowo dotyczącego dodatku elektrycznego w zakresie dochodów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Bulkowo dotyczącego dodatku elektrycznego w zakresie wydatków na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Mariola Rzymkowska
data dodania: 11 Stycznia 2024
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Mariola Rzymkowska / 11 Stycznia 2024