nazwa dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 14/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 14/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 10 pkt 3 i 4 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Gminy w Bulkowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 46/2012 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 23 lipca 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej dla pracownika Urzędu Gminy Bulkowo Pani Judyty Bratkowskiej w składzie:

1. Gabriel Graczyk - Przewodniczący Komisji

2. Aniela Kopaczewska - Członek Komisji

3. Iwona Kamińska - Członek Komisji

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Iwona Kamiska
data dodania: 22 Stycznia 2024
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Iwona Kamiska / 22 Stycznia 2024