Gmina Bulkowo
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2023-09-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 93/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-29 / 14:39:05
przejdź do wpisu >>
2023-09-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 90/2023 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-29 / 14:38:32
przejdź do wpisu >>
2023-09-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-29 / 14:37:28
przejdź do wpisu >>
2023-09-27 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Usługa doradcza w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny samorząd\\
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-27 / 15:19:54
przejdź do wpisu >>
2023-09-27 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Usługa doradcza w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny samorząd\"
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-27 / 08:05:53
przejdź do wpisu >>
2023-09-26 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe p. Piotra Mariusza Woźniaka na dzień rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-26 / 07:49:33
przejdź do wpisu >>
2023-09-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe p. Piotra Mariusza Woźniaka na dzień zakończenia pracy na stanowisku zastępcy kierownika Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-26 / 07:47:54
przejdź do wpisu >>
2023-09-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: POSTANOWIENIE NR 131/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bulkowo
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-26 / 07:38:07
przejdź do wpisu >>
2023-09-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Usługa doradcza w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny samorząd\"mu cyberbezpieczeństwa”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-22 / 15:05:16
przejdź do wpisu >>
2023-09-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-21 / 14:46:43
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Bulkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 15:12:28
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:16:17
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:15:17
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:14:01
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:12:24
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:07:13
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:05:40
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 384/LX/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 312/4 położonej w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 14:04:50
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 383/LX//23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 14:03:23
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 382/LX/23 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 13:52:08
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 381/LX/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 13:48:57
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bodzanów
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 13:35:35
przejdź do wpisu >>
2023-09-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 18 września 2023 r.
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-18 / 14:50:31
przejdź do wpisu >>
2023-09-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 91/2023 w sprawie przyjęcia GminnejEwidencji Zabytków Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-15 / 10:15:42
przejdź do wpisu >>
2023-09-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 63/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-14 / 14:55:02
przejdź do wpisu >>
2023-09-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LIX/23
dział: Protokoły z sesji
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-14 / 14:43:55
przejdź do wpisu >>
2023-09-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LIX/23
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-14 / 14:39:25
przejdź do wpisu >>
2023-09-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 153 W BULKOWIE
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-14 / 13:41:38
przejdź do wpisu >>
2023-09-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 września 2023 roku
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-14 / 13:33:55
przejdź do wpisu >>
2023-09-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LX/23
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-13 / 14:27:02
przejdź do wpisu >>
2023-09-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LX/23
dział: Transmisje z sesji
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-13 / 09:33:45
przejdź do wpisu >>
2023-09-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LX/23
dział: Transmisje z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-13 / 09:06:51
przejdź do wpisu >>
2023-09-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-12 / 14:54:25
przejdź do wpisu >>
2023-09-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-12 / 12:32:48
przejdź do wpisu >>
2023-09-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe p. Moniki Kowalskiej - na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji zastępcy dyrektora
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-12 / 12:29:14
przejdź do wpisu >>
2023-09-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zakup tabletu i komputera do obsługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), podczas realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”- „Dostępna Gmina Bulkowo”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-11 / 14:47:00
przejdź do wpisu >>
2023-09-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pismo informujące o przekazaniu sprawy do SKO
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-11 / 14:01:50
przejdź do wpisu >>
2023-09-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-11 / 12:57:14
przejdź do wpisu >>
2023-09-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I N F O R M A C J A OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOCKU z dnia 29 sierpnia 2023 r.
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-07 / 15:25:09
przejdź do wpisu >>
2023-09-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 90/2022 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-07 / 15:06:31
przejdź do wpisu >>
2023-09-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-07 / 15:01:37
przejdź do wpisu >>
2023-09-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-07 / 14:56:21
przejdź do wpisu >>
2023-09-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-07 / 13:58:33
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 62/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 16:27:25
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 61/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 16:22:59
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 85/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 15:55:15
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 84/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 15:53:52
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 83/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 15:48:44
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 15:46:36
przejdź do wpisu >>
2023-08-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Usługa wideotłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM)
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-31 / 15:44:21
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 60/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-30 / 13:45:50
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 59/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-30 / 12:40:31
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 58/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-30 / 12:33:28
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 57/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-30 / 12:30:24
przejdź do wpisu >>
2023-08-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy Gminy Bulkowo za 2022 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-30 / 12:16:30
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury
dział: Gmina Bulkowo
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 14:04:54
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 87/2023 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Lema w Bulkowie
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 13:57:53
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 87/2023 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Lema w Bulkowie
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 13:57:28
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 154/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 13:56:04
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 76/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Bulkowo na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 08:55:18
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Bulkowo na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 08:52:15
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 08:48:54
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 153/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 08:34:33
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 151/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 08:01:07
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 380/LIX/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bulkowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 07:32:18
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 379/LIX/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Bulkowo, obręb Worowice
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 07:28:54
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 378/LIX/23 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Bulkowo Butary
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 07:27:59
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 377/LIX/23 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 07:25:34
przejdź do wpisu >>
2023-08-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 376/LIX/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-29 / 07:24:03
przejdź do wpisu >>
2023-08-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zakup tabletu i komputera do obsługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), podczas realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”- „Dostępna Gmina Bulkowo”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-25 / 14:26:09
przejdź do wpisu >>
2023-08-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 82/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-25 / 12:35:32
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Usługa programistyczna - uruchomienie na monitorze dotykowym treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, podczas realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”- „Dostępna Gmina Bulkowo”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 16:52:28
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 158/2022 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:24:02
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2023-08-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:21:14
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 157/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Gminie Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:20:54
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 47/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:19:25
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 46/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowych Łubkach
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:15:43
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 45/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:13:58
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 15:08:14
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LVIII/23
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 13:42:24
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LVII/23
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 13:34:12
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 86/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. energetyki i klimatu w Urzędzie Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 12:00:52
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 81/2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:56:20
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 80/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:52:20
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 79/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo, w 2023 roku – etap 2
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:49:57
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 78/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2023/2024”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:48:39
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 17.07.2023 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2023 roku – etap 2
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:46:12
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 74/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:44:01
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 75/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2023 roku – etap 2
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:43:23
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE NR 74/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:41:39
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont centrum integracyjnego wraz z remontem części pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce nr ewid. 165/7 w miejscowości Włóki, gm. Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:38:30
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Bulkowo środków ochrony indywidualnej, wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze, pranie odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:36:15
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE nr 72/2023 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Bulkowo środków ochrony indywidualnej, wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze, pranie odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:35:18
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 70/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 11:27:57
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 07:32:40
przejdź do wpisu >>
2023-08-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-24 / 07:22:19
przejdź do wpisu >>
2023-08-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-23 / 13:49:56
przejdź do wpisu >>
2023-08-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-23 / 13:47:38
przejdź do wpisu >>
2023-08-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-23 / 13:43:37
przejdź do wpisu >>
2023-08-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 67/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-08-23 / 13:41:22
przejdź do wpisu >>
następna >>
Przetargi